Bibelen på hverdagsdansk

Jakobs Brev 5:1-20

Advarsel til rige og vantro mennesker

1Til de rige vil jeg sige: Græd og klag over al den elendighed, I kommer til at opleve. 2Jeres kostbarheder vil gå til grunde og jeres fine tøj blive ædt af møl. 3Jeres guld og sølv vil blive fortæret som af rust og blive et vidnesbyrd imod jer som en ild, der brænder jer op. I har skrabet rigdomme sammen til jer selv her i de sidste tider. 4Men hør råbene fra de arbejdere, der har høstet jeres marker, og som I har snydt for deres løn. Den almægtige Gud har hørt deres klage. 5I har nydt et liv i sus og dus på jorden og er blevet fede, mens andre har sultet. 6I har fået hæderlige mennesker dømt. I har ødelagt deres liv, selvom de ikke havde gjort jer noget.

Hold ud, mens I venter på Herrens komme

7Kære kristne venner, vent tålmodigt på Herrens komme. Tænk på landmanden, der med forventning ser frem til den værdifulde høst fra sine marker. Han venter tålmodigt, mens regnen giver vækst, både den tidlige og den sene regn. 8Sådan skal I også være tålmodige og holde ud, for Herren kommer snart. 9Lad være med at klage over hinanden, for at I ikke selv skal blive dømt. Den store Dommer står allerede klar ved døren.

10Følg det eksempel på tålmodighed i lidelse, som de gamle profeter har givet jer. De var jo mennesker, der levede tæt på Gud og talte på hans vegne. 11Vi ved, at de, der holdt ud gennem lidelserne, blev velsignet af Gud. I har hørt om Jobs udholdenhed, og I ved, hvordan Gud velsignede ham til sidst, for han er en kærlig og barmhjertig Gud.

12Husk også på, kære venner, at I ikke må sværge, hverken ved Himlen eller jorden eller noget som helst andet. Hvis I mener „ja”, så sig „ja”, og hvis I mener „nej”, så sig „nej”, ellers vil Gud dømme jer.

Om bønnens kraft og hjælp til en vildfaren synder

13Hvis I lider ondt, skal I bede. Er I glade, så syng lovsange. 14Hvis nogle af jer ligger syge, kan I tilkalde menighedens ledere. De vil så salve jer med olie i Herrens navn og bede for jer, 15så vil bøn i tillid til Herren gøre jer raske, så I kan stå op fra sygesengen. Og har I begået en synd, vil I få tilgivelse. 16Bekend derfor jeres synder for hinanden og bed for hinanden, så I kan blive helbredt.

Troens bøn kan udrette store mirakler. 17Tænk blot på Elias. Han var ligesom os, et ganske almindeligt menneske, men han bad inderligt om, at det ikke måtte regne, og der faldt ingen regn i tre og et halvt år i hele landet. 18Så bad han om, at det igen måtte regne, og det begyndte at øse ned, så planterne kunne vokse.

19Kære venner, hvis en af jer er kommet bort fra sandheden, og en anden hjælper ham tilbage på den rette vej, 20så har det menneske reddet en sjæl fra døden, og mange synder er blevet tilgivet.5,20 Ordret „skjult”, dvs. „tilgivet”, jf. Sl. 32,1; 85,3; Ordsp. 10,12; Rom. 4,7.

La Bible du Semeur

Jacques 5:1-20

1Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches. Pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous ! 2Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. 3Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la fin. 4Vous n’avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées célestes. 5Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe, vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. 6Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents5.6 Autre traduction : le Juste., sans qu’ils vous résistent.

Le courage dans l’épreuve

7Frères et sœurs, patientez donc jusqu’à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur : il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu’à ce que tombent les pluies de l’automne et du printemps. 8Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche.

9Ne vous répandez pas en plaintes les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le Juge se tient déjà devant la porte. 10Frères et sœurs, prenez comme modèles de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur.

11Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur5.11 Autre traduction : quel but le Seigneur se proposait d’atteindre. Voir Jb 1 ; 2 ; 42., parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion.

Une parole vraie

12Avant tout, frères et sœurs, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n’importe quoi d’autre. Que votre oui soit un vrai oui et votre non un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation.

La prière solidaire

13L’un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu’il prie. Un autre est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques. 14L’un de vous est-il malade ? Qu’il appelle les responsables de l’Eglise, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. 15La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade5.15 D’autres comprennent : sauvera le malade. et le Seigneur le relèvera. S’il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. 16Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité.

17Elie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu’il ne pleuve pas et, pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. 18Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes.

Conclusion : le retour de l’égaré

19Mes frères et sœurs, si quelqu’un parmi vous s’égare loin de la vérité, et qu’un autre l’y ramène, 20sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s’égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d’un grand nombre de péchés5.20 Pr 10.12..