Bibelen på hverdagsdansk

Hoseas 14

Syndserkendelse fører til genoprettelse

1Samarias folk må tage deres straf, for de har gjort oprør imod Gud. De skal alle tilintetgøres af den hær, som vil invadere landet. Deres småbørn bliver knust mod jorden, og deres gravide kvinder får maven skåret op.

Israel, vend tilbage til Herren, din Gud, for din synd gjorde, at du faldt. Vend tilbage til Gud og sig: „Herre, tilgiv os vores synder! Vær barmhjertig og tag os til nåde, så vi kan bringe dig lovprisningsofre. Assyrien kan ikke frelse os, stridsheste kan ikke redde os. Aldrig mere vil vi søge hjælp hos de afguder, vi selv har lavet. Kun hos dig møder den forældreløse barmhjertighed.”

Herren svarer: „Jeg vil helbrede dig for din tendens til frafald, og jeg vil elske dig af hele mit hjerte, for min vrede er forbi. Jeg vil bringe Israel fornyelse som duggen, der forfrisker jorden. De skal blomstre som liljer og skyde dybe rødder som Libanons cedertræer. Hele tiden kommer der friske skud, så de kan vokse sig store som oliventræer og dufte som Libanons cederskove. Folket skal vende tilbage til et frodigt land og dyrke korn igen. De skal blomstre som vinstokken med en vellugt, der overgår Libanons vingårde.

Efraim, hold dig langt væk fra afguderne! Det er mig, der svarer på dine bønner og hjælper dig. Jeg er som en stedsegrøn cypres, og jeg vil sørge for alle dine fornødenheder.”

10 De vise vil forstå dette budskab. De kloge vil erkende sandheden i det. Herren gør altid det rigtige, og et godt menneske retter sig efter hans ord. Men syndere snubler og falder, fordi de nægter at tro ham.

The Message

Hosea 14

Come Back! Return to Your God!

11-3 O Israel, come back! Return to your God!
    You’re down but you’re not out.
Prepare your confession
    and come back to God.
Pray to him, “Take away our sin,
    accept our confession.
Receive as restitution
    our repentant prayers.
Assyria won’t save us;
    horses won’t get us where we want to go.
We’ll never again say ‘our god’
    to something we’ve made or made up.
You’re our last hope. Is it not true
    that in you the orphan finds mercy?”

4-8 “I will heal their waywardness.
    I will love them lavishly. My anger is played out.
I will make a fresh start with Israel.
    He’ll burst into bloom like a crocus in the spring.
He’ll put down deep oak tree roots,
    he’ll become a forest of oaks!
He’ll become splendid—like a giant sequoia,
    his fragrance like a grove of cedars!
Those who live near him will be blessed by him,
    be blessed and prosper like golden grain.
Everyone will be talking about them,
    spreading their fame as the vintage children of God.
Ephraim is finished with gods that are no-gods.
    From now on I’m the one who answers and satisfies him.
I am like a luxuriant fruit tree.
    Everything you need is to be found in me.”

If you want to live well,
    make sure you understand all of this.
If you know what’s good for you,
    you’ll learn this inside and out.
God’s paths get you where you want to go.
    Right-living people walk them easily;
    wrong-living people are always tripping and stumbling.