Bibelen på hverdagsdansk

Hoseasʼ Bog 4:1-19

Herren anklager Israel

1Israelitter, hør, hvad Herren har at sige. Han fører sag imod jer, for der er hverken sandhed, troskab eller kendskab til Gud i jeres land. 2I sværger og lyver, myrder, stjæler og er utro. Overalt er der vold, det ene mord følger det andet. 3Landet lider, og livet sygner hen. Dyr, fugle og fisk går til grunde.

Anklagen mod præsteskabet

4„Det er præsterne, der bærer den største skyld,” siger Herren. „Lad være med at skyde skylden på alle andre, for hvordan kan folket være bedre end deres præster? 5I svigter både dag og nat, og det samme gør profeterne. I har ødelagt jeres eget folk. 6Mit folk går til grunde, fordi de ikke anerkender mig som deres Gud, og det er jeres skyld, præster! I nægter at anerkende mig, derfor nægter jeg også at anerkende jer som mine præster. Og fordi I har glemt at følge mine befalinger, vil jeg også glemme at velsigne jeres efterkommere. 7Jo flere præster der er, desto mere gør I oprør imod mig. I foretrækker de afskyelige afguder frem for min herlighed. 8I lever af mit folks syndofre og håber derfor, at de vil synde noget mere. 9Derfor må jeg straffe både præsterne og folket for deres onde handlinger. 10Selv om I spiser af syndofrene, vil I aldrig blive mætte. I dyrker frugtbarhedsgudinderne, men får ikke flere børn af den grund. Mit folk har forladt mig og vendt sig til afguderne.

Anklagen mod afgudsdyrkelse og religiøs prostitution

11Vin fordrejer folks forstand. 12Tænk, de rådspørger en afgud af træ! De søger svar fra en kæp! Afgudsdyrkelsens ånd har ført dem på afveje. De er utro over for deres Gud. 13De ofrer til afguder på hver en høj og brænder røgelse i den behagelige skygge fra store træer. Jeres døtre deltager i den religiøse prostitution, og jeres svigerdøtre begår ægteskabsbrud. 14Men skal jeg straffe dem? Det er jo mændene, der forlanger prostitution i forbindelse med deres afgudsofre. Ja, et folk uden forstand ender i forfald.

Advarsel til Juda om ikke at blive revet med

15Det er slemt nok, at I er mig utro, israelitter. Lad være at drage Juda med ind i det. Gå ikke til Gilgal eller til Betel, Ondskabens Hus.4,15 Bet-Elbetyder „Guds hus” og skulle repræsentere Guds nærvær, men det var blevet til et center for afgudsdyrkelse. Derfor kalder Hoseas det Ondskabens Hus (Bet-Aven). Lad være med at sværge ved den levende Gud. 16Israel er oprørsk som en egenrådig kvie, men snart sender jeg den på græs som et lam på en vidtstrakt mark.4,16 Teksten er omstridt. Sandsynligvis et billede på det kuede Israel i eksil. 17Israels folk har knyttet sig til afguderne. Hold jer fra dem! 18De drikker sig fulde og finder en skøge. De elsker deres skamløshed. 19De er fanget ind af en forførende ånd, og deres afgudsofre bringer dem kun skam.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hoseya 4:1-19

Yehova Ayimba Mlandu Israeli

1Inu Aisraeli, imvani mawu a Yehova,

chifukwa Yehova ali ndi mlandu ndi inu

amene mumakhala mʼdzikoli:

“Mʼdziko mwanu mulibe kukhulupirika, mulibe chikondi

mulibe kulabadira za Mulungu.

2Muli kutemberera kokha, kunama ndi kupha.

Kuba ndi kuchita chigololo;

machimo achita kunyanya

ndipo akungokhalira kuphana.

3Chifukwa chake dziko likulira

ndipo onse amene amakhalamo akuvutika;

zirombo zakuthengo ndi mbalame zamumlengalenga

ndiponso nsomba zamʼnyanja zikufa.

4“Koma wina asapeze mnzake chifukwa,

wina aliyense asayimbe mlandu mnzake,

pakuti anthu ako ali ngati anthu

amene amayimba mlandu wansembe.

5Mumapunthwa usana ndi usiku

ndipo aneneri amapunthwa nanu pamodzi.

Choncho ndidzawononga amayi anu.

6Anthu anga akuwonongeka chifukwa chosadziwa.

“Pakuti mwakana kudziwa,

Inenso ndidzakukanani monga ansembe anga;

chifukwa mwayiwala lamulo la Mulungu wanu,

Inenso ndidzayiwala ana anu.

7Ansembe ankati akachuluka

iwo ankandichimwiranso kwambiri;

iwo anasinthanitsa ulemerero wawo ndi chinthu china chonyansa.

8Amalemererapo pa machimo a anthu anga

ndipo amafunitsitsa kuti anthuwo azipitiriza kuchimwa.

9Ndipo zidzakhala motere: zochitikira anthu ena, zidzachitikiranso ansembe.

Ndidzawalanga onsewo chifukwa cha njira zawo,

ndidzawabwezera chifukwa cha machitidwe awo.

10“Iwo azidzadya koma sadzakhuta;

azidzachita zachiwerewere koma sadzachulukana,

chifukwa anasiya Yehova

kuti adzipereke 11ku zachiwerewere,

ku vinyo wakale ndi watsopano,

zimene zimachotsa nzeru zomvetsa zinthu

12za anthu anga.

Anthu anga amapempha nzeru ku fano lamtengo

ndipo ndodo yawo yamtengo imawayankha.

Mzimu wachiwerewere umawasocheretsa;

iwo sakukhulupirika kwa Mulungu wawo.

13Amapereka nsembe pamwamba pa mapiri

ndi kufukiza lubani pa zitunda,

pa tsinde pa mtengo wa thundu, mnjale ndi mkundi,

pamene pali mthunzi wabwino.

Nʼchifukwa chake ana anu aakazi akuchita zachiwerewere

ndipo akazi a ana anu akuchita zigololo.

14“Ine sindidzalanga ana anu aakazi

pamene iwo adzachita zachiwerewere,

kapena akazi a ana anu

pamene adzachita zigololo.

Paja inu nomwe amunanu mumayenda ndi akazi achiwerewere,

ndipo mumapereka nsembe pamodzi ndi akazi achiwerewere a ku malo opembedzerako.

Anthu amene alibe nzeru adzawonongeka ndithu!

15“Ngakhale umachita chigololo, iwe Israeli,

Yuda asapezeke ndi mlandu wotere.

“Usapite ku Giligala.

Usapite ku Beti-Aveni.

Ndipo usalumbire kuti, ‘Pali Yehova wamoyo!’

16Aisraeli ndi nkhutukumve,

ngosamva ngati ana angʼombe.

Kodi Yehova angathe kuwaweta bwanji

ngati ana ankhosa pa msipu wabwino?

17Efereimu waphathana ndi mafano;

mulekeni!

18Ngakhale pamene zakumwa zawo zatha,

amapitiriza kuchita zachiwerewere;

atsogoleri awo amakonda kwambiri njira zawo zochititsa manyazi.

19Adzachotsedwa ndi kamvuluvulu

ndipo adzachita manyazi chifukwa cha nsembe zawo.