Bibelen på hverdagsdansk

Hebræerne 8

Den gamle pagt og helligdom peger frem mod en ny pagt og helligdom

1Hovedsagen i det, som her er sagt, er, at vi har en fantastisk ypperstepræst, som sidder på tronen i Himlen ved den mægtige Guds højre hånd. Han gør tjeneste i den sande, åndelige helligdom i Himlen, som er skabt af Herren selv og ikke bygget af mennesker.

Enhver ypperstepræst er indsat til at bringe gaver og ofre. Derfor måtte Kristus også som ypperstepræst bringe et offer. Han kunne ikke være blevet en almindelig ypperstepræst her på jorden, for der er allerede indsat præster efter lovbogens forskrifter, og de bringer de fastsatte gaver og ofre i templet. De tjener dog kun ved en jordisk helligdom, som er et billede på den sande helligdom i Himlen. Da Moses skulle bygge helligdommen i ørkenen, sagde Gud jo til ham: „Vær omhyggelig med at lave det hele i overensstemmelse med den plan, jeg viser dig her på bjerget.”[a] Men i stedet for en jordisk præstetjeneste har Kristus nu fået en meget vigtigere tjeneste i og med, at den nye pagt, han har indstiftet, er meget bedre end den gamle, og de løfter, som den nye pagt indeholder, er meget bedre end den gamle pagts løfter.

Hvis den første pagt havde været god nok, havde det ikke været nødvendigt at erstatte den med en anden. Men Gud vidste, at den gamle pagt var utilstrækkelig, og derfor kom han med følgende udsagn gennem en af profeterne:

„Engang i fremtiden vil jeg oprette en ny pagt med Israels og Judas folk, siger Herren. Den nye pagt vil ikke komme til at ligne den, jeg oprettede med deres forfædre, da jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af slaveriet i Egypten. De overholdt jo ikke pagtens betingelser, og derfor lod jeg dem sejle deres egen sø, siger Herren. 10 Den ny pagt, som jeg vil oprette med Israels folk engang i fremtiden, indeholder følgende løfte: Jeg vil lægge mine love i deres sind og skrive dem på deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. 11 Da skal man ikke længere sige til sine venner eller familie, at de bør kende mig som deres herre, for alle, både små og store, skal forstå, at jeg er Herren. 12 Jeg vil være nådig og tilgive dem deres ondskab, og jeg vil slette deres synder fra min hukommelse.”[b]

13 Når Gud her taler om en ny pagt, siger han dermed, at den gamle er forældet. Og det, der er gammelt og forældet, vil snart helt forsvinde.

Notas al pie

  1. 8,5 2.Mos. 25,40.
  2. 8,8-12 Jer. 31,31-34 (LXX).

New International Reader's Version

Hebrews 8

The High Priest of a New Covenant

1Here is the main point of what we are saying. We have a high priest like that. He sat down at the right hand of the throne of the King, the Majesty in heaven. He serves in the sacred tent. The Lord set up the true holy tent. A mere human being did not set it up.

Every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. So this priest also had to have something to offer. What if he were on earth? Then he would not be a priest. There are already priests who offer the gifts required by the law. They serve at a sacred tent. But it is only a copy and shadow of what is in heaven. That’s why God warned Moses when he was about to build the holy tent. God said, “Be sure to make everything just like the pattern I showed you on the mountain.” (Exodus 25:40) But Jesus has been given a greater work to do for God. He is the go-between for the new covenant. This covenant is better than the old one. The new covenant is based on better promises.

Suppose nothing had been wrong with that first covenant. Then no one would have looked for another covenant. But God found fault with the people. He said,

“The days are coming, announces the Lord.
    I will make a new covenant
with the people of Israel.
    I will also make it with the people of Judah.
It will not be like the covenant
    I made with their people of long ago.
That was when I took them by the hand.
    I led them out of Egypt.
My new covenant will be different because they didn’t remain faithful to my old covenant.
    So I turned away from them,
    announces the Lord.
10 This is the covenant I will establish with the people of Israel
    after that time, says the Lord.
I will put my laws in their minds.
    I will write them on their hearts.
I will be their God.
    And they will be my people.
11 People will not teach their neighbor anymore.
    They will not say to one another, ‘Know the Lord.’
That’s because everyone will know me.
    From the least important to the most important,
    all of them will know me.
12 I will forgive their evil ways.
    I will not remember their sins anymore.” (Jeremiah 31:31–34)

13 God called this covenant “new.” So he has done away with the first one. And what is out of date and has been done away with will soon disappear.