Bibelen på hverdagsdansk

Hebræerne 5

1De jødiske ypperstepræster var mennesker som alle andre, men de blev udvalgt til at tjene Gud på deres medmenneskers vegne. De skulle bringe ofre og gaver til Gud, for at menneskers synder kunne blive tilgivet. De kunne vise barmhjertighed og forståelse for tankeløse og vildførte menneskers synd og svigten, fordi de selv var mennesker, som begik fejl. Derfor måtte de bringe syndofre både for folkets synder og deres egne synder.

Ingen har ret til selv at påtage sig den ære at være ypperstepræst. Han skal kaldes og indsættes af Gud, ligesom Aron blev det. Heller ikke Kristus påtog sig selv den ære at være ypperstepræst. Nej, han blev indsat af Gud, som sagde til ham:

„Du er min Søn,
    i dag er jeg blevet din Far.”

Og et andet sted taler Skriften således om ham: „Du skal være præst efter Melkizedeks forbillede for evigt.”[a]

Engang, mens Jesus levede her på jorden som menneske, bad han inderligt til Gud med tårer og smerte, for han vidste, at Gud var den eneste, der kunne redde ham fra en frygtelig død. Og Gud hørte hans bøn på grund af hans gudsfrygt.[b] Selvom Jesus var Guds Søn, måtte han gennem sine lidelser lære, hvad fuld lydighed indebærer. Da hans gerning var fuldført, havde han dermed skabt grundlaget for, at alle, som adlyder ham, opnår en evig frelse. 10 Gud havde jo kaldt ham ypperstepræst for evigt efter Melkizedeks forbillede.

Åndelig modenhed

11 Det kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at forklare, for I har svært ved at forstå det. 12 I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde. 13 De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds vilje. De er endnu på begynderstadiet. 14 Men den faste føde er for de modne kristne, som gennem øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte.

Notas al pie

  1. 5,6 Sl. 110,4.
  2. 5,7 Kan måske også oversættes: „Gud hørte hans bøn og tog hans frygt væk.”

Amplified Bible

Hebrews 5

The Perfect High Priest

1For every high priest chosen from among men is appointed [to act] on behalf of men in things relating to God, so that he may offer both gifts and sacrifices for sins. He is able to deal gently with the spiritually ignorant and misguided, since he is also subject to human weakness; and because of this [human weakness] he is required to offer sacrifices for sins, for himself as well as for the people. And besides, one does not appropriate for himself the honor [of being high priest], but he who is called by God, just as Aaron was.

So too Christ did not glorify Himself so as to be made a high priest, but He [was exalted and appointed by the One] who said to Him,

You are My Son,
Today I have begotten (fathered) You [declared Your authority and rule over the nations]”;

just as He also says in another place,

You are a priest [appointed] forever
According to the order of [a]Melchizedek.”

In the days of His earthly life, Jesus offered up both [specific] petitions and [urgent] supplications [for that which He needed] with fervent crying and tears to the One who was [always] able to save Him from death, and He was heard because of His reverent submission toward God [His sinlessness and His unfailing determination to do the Father’s will]. Although He was a Son [who had never been disobedient to the Father], He learned [active, special] obedience through what He suffered. And having been made perfect [uniquely equipped and prepared as Savior and retaining His integrity amid opposition], He became the source of eternal salvation [an eternal inheritance] to all those who obey Him, 10 being designated by God as High Priest according to the order of [b]Melchizedek.

11 Concerning this we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull and sluggish in [your spiritual] hearing and disinclined to listen. 12 For though by this time you ought to be teachers [because of the time you have had to learn these truths], you actually need someone to teach you again the elementary principles of God’s word [from the beginning], and you have come to be continually in need of milk, not solid food. 13 For everyone who lives on milk is [doctrinally inexperienced and] unskilled in the word of righteousness, since he is a spiritual infant. 14 But solid food is for the [spiritually] mature, whose senses are trained by practice to distinguish between what is morally good and what is evil.

Notas al pie

  1. Hebrews 5:6 See note 7:3.
  2. Hebrews 5:10 See note 7:3.