Bibelen på hverdagsdansk

Hebræerne 1

Gud har nu talt til os gennem sin Søn

1Mange gange og på forskellige måder har Gud op gennem tiderne talt til vores forfædre gennem profeterne, men nu her i de sidste tider har han talt til os ved sin Søn, Jesus. Verden blev oprindelig skabt ved Jesu medvirken, og Gud har nu indsat ham som Herre over alle ting.

Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen, og han opretholder verden alene ved den kraft, der er i hans ord. Efter at Jesus ved sin død havde tilvejebragt forsoning for al synd, satte han sig på tronen ved den mægtige Guds højre hånd i den himmelske verden.

Guds Søn står langt over englene

Guds egen Søn står langt over Guds sendebud, englene,[a] og han omtales på en helt anden måde end dem. Har Gud måske nogen sinde sagt til et af sine sendebud:

„Du er min Søn,
    i dag er jeg blevet din Far.”[b]

eller:

„Jeg vil være hans Far,
    og han skal være min Søn.”[c]?

Og da Gud sendte sin egen Søn til jorden, sagde han: „Alle Guds sendebud skal tilbede ham.”[d]

Mens Skriften taler på følgende måde om Guds brug af sendebud:

„Han, der bruger stormvinde som sine sendebud
    og gør lynene til sine tjenere,”[e]

så står der om Sønnen:

„Dit rige, Gud, skal bestå for evigt,
    du regerer med retfærdighed.
Du elsker det gode og hader det onde.
    Derfor har Gud udvalgt og salvet dig
    med glædens olie frem for andre.”[f]

10 Endvidere står der om Sønnen:

„Herre, i begyndelsen grundlagde du jorden,
    med egne hænder skabte du himmelrummet.
11 Det hele skal forgå,
    men du vil bestå.
Himmel og jord slides op,
    som var de et stykke tøj.
12 Du ruller dem sammen som en kappe,
    skifter dem ud, som man gør med sit tøj.
Men du er altid den samme,
    dine leveår får aldrig ende.”[g]

13 Har Gud nogen sinde sagt til en af englene: „Sæt dig ved min højre side, mens jeg overvinder dine fjender.”[h]? 14 Nej, englene er blot åndelige tjenere, som Gud sender ud for at hjælpe dem, der har fået adgang til det evige liv.

Notas al pie

  1. 1,4 I dette afsnit er det væsentligt at vide, at det græske og hebraiske ord for „engel” egentlig betyder sendebud. På græsk hedder et sendebud angelos, og det ord er blevet til vores „engel”.
  2. 1,5 Sl. 2,7. Jf. ApG. 13,33 og Hebr. 5,5.
  3. 1,5 2.Sam. 7,14.
  4. 1,6 Citat fra 5.Mos. 32,43 som det lyder i Septuaginta (LXX). Den citerede del af verset mangler i den hebraiske tekst, vi har adgang til.
  5. 1,7 Citat fra Sl. 104,4. Den traditionelle oversættelse: „Han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild” er en misforståelse og giver ingen mening.
  6. 1,9 Sl. 45,7-8.
  7. 1,12 Sl. 102,26-28 fra LXX.
  8. 1,13 Sl. 110,1.

Nya Levande Bibeln

Hebreerbrevet 1

Jesus Kristus är Guds son

1Ofta och på många olika sätt har Gud talat till våra förfäder genom profeterna och undan för undan avslöjat sina planer.

Men nu mot tidens slut har han talat till oss genom sin Son. Genom Sonen har Gud skapat världen, och allt ska till sist också tillhöra Sonen.

Guds Son utstrålar Faderns härlighet. Han återspeglar Fadern själv, och han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog för att rena oss från synden och som nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige.

Guds sons förhållande till änglarna

Han är alltså mycket mäktigare än änglarna, och det visar också det namn som han fått av sin Far.

5-6 Gud har nämligen aldrig sagt till någon ängel: Du är min Son, och i dag har jag gett dig den härlighet som hör till det namnet. Eller: Jag är hans Far, och han är min Son. Och när hans förstfödde Son kom till jorden sa Gud: Alla Guds änglar ska ära honom.

Gud talar om sina änglar som budbärare, snabba som vinden, och som tjänare, flammande av eld.

Men om sin Son säger han: Ditt kungarike, Gud, kommer att finnas till i evighet. Du regerar med rättvisa.

Du älskar det rätta och hatar det som är orätt. Därför har Gud, din Gud, skänkt dig mer glädje än någon annan.

10 Gud kallade honom också Herre, när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden, och himlarna är ett verk av dina händer.

11 Allt detta ska försvinna och bli till ingenting, men du kommer att finnas i evighet. De kommer att nötas ut som gamla kläder,

12 och en dag kommer du att vika ihop dem och byta ut dem mot något nytt. Men du själv kommer aldrig att förändras, och du lever i evighet.

13 Har Gud någonsin sagt till en ängel det som han säger till sin Son: Sitt här på hedersplatsen vid min högra sida tills jag har lagt alla dina fiender under dina fötter?

14 Nej, änglarna är ju bara budbärare som skickas ut för att hjälpa dem som ska bli frälsta och räddade.