Bibelen på hverdagsdansk

Habakkuk 2

1Jeg vil spejde efter et ord fra Herren,
    gå op på bymuren og holde udkig.
Jeg vil høre, hvad han har at sige,
    så jeg kan få svar på min klage.

Guds svar til Habakkuk

Herren sagde til mig:
„Det, jeg viser dig, skal du skrive ned,
    tydeligt og klart, så det er let at læse.
Det handler om noget, som skal ske i fremtiden.
    Når tiden er inde, vil det blive opfyldt.
Vær tålmodige, når I synes, det trækker ud,
    for han, som skal komme, vil komme,
        og han kommer ikke for sent.
Den hovmodige har ikke den rette indstilling,
    men den retskafne får livet ved sin tro.[a]
Babylonierne er berusede af deres magt,
    deres hovmod giver dem ingen hvile.
De er grådige som dødsriget,
    der aldrig kan få nok.
De skraber alle folkeslag til sig,
    men får aldrig fanger nok.
Engang vil de undertrykte folkeslag håne dem og sige:
„Ve jer, der stjæler og røver fra andre.
    Hvor længe vil I udnytte andre for selv at blive rige?”

Pludselig en dag vil de undertrykte rejse sig
    og gøre oprør imod jer babyloniere.
Så bliver det jeres tur til at skælve,
    og jer, der bliver udplyndret.
Fordi I har plyndret mange lande,
    vil de resterende lande nu plyndre jer.
I må bøde for alle de voldshandlinger og mord,
    I har begået i andre byer og lande.

Ve jer, der bliver rige på andres bekostning.
    I tror I kan købe sikkerhed,
        både for jer selv og jeres familie.
10 Men fordi I har taget så mange menneskers liv,
    har I selv mistet retten til livet.
11 Hvis mursten kunne tale, ville de anklage jer,
    tagbjælkerne ville afsløre, hvad I har gjort.
12 Ve jer, som opbygger en by
    gennem vold og forbrydelser.
13 Herren, den Almægtige, har jo sagt,
    at alt, hvad mennesker bygger, vil gå op i røg.
        Alt deres slid og slæb er til ingen nytte.
14 Men som verdenshavene er fyldt med vand,
    vil jorden blive fyldt med erkendelsen af Herrens herlighed.

15 Ve jer, I, der tvinger mennesker til at tømme jeres vredes bæger
    og bagefter fryder jer over deres ulykkelige tilstand.
16 Derfor skal I selv opleve skam
    i stedet for hæder og ære.
Nu er det jeres tur til at drikke af bægeret,
    og jeres ynkelige tilstand bliver stillet til skue.
Nu rækker Herren jer sit vredesbæger,
    så jeres herlighed bliver erstattet af elendighed.
17 I bliver hugget ned,
    fordi I huggede Libanons skove ned.
I bliver jaget,
    fordi I jagtede skovens dyr.
Jeres by fyldes af blodet fra dens indbyggere,
    fordi I selv har udgydt blod i andre byer og lande.
18 Hvad hjælper det at bede til en afgud,
    når det er jer selv, der har lavet den?
Hvad hjælper det at spørge falske profeter til råds,
    når de kun kan lyve og bedrage?
Kan man have tillid til en afgud, man selv har skabt,
    og som ikke engang kan tale?
19 Ve jer, der prøver at puste liv i en træklods
    eller forsøger at vække en stenstøtte til live.
        Kan de måske vejlede jer?
De er godt nok belagt med guld og sølv,
    men der er ikke gnist af liv i dem.
20 Men Herren bor i sin helligdom.
    Lad jorden fyldes af ærefrygt for ham.

Notas al pie

  1. 2,4 Eller: „trofasthed”. Det hebraiske ord har mange nuancer i området trofasthed, ærlighed, troværdighed, lydighed. Det indebærer også afhængighed af og lydighed mod Gud. Også på græsk bruges det samme ord for tro og trofasthed.

New International Version - UK

Habakkuk 2

1I will stand at my watch
    and station myself on the ramparts;
I will look to see what he will say to me,
    and what answer I am to give to this complaint.[a]

The Lord’s answer

Then the Lord replied:

‘Write down the revelation
    and make it plain on tablets
    so that a herald[b] may run with it.
For the revelation awaits an appointed time;
    it speaks of the end
    and will not prove false.
Though it linger, wait for it;
    it[c] will certainly come
    and will not delay.

‘See, the enemy is puffed up;
    his desires are not upright –
    but the righteous person will live by his faithfulness[d] –
indeed, wine betrays him;
    he is arrogant and never at rest.
Because he is as greedy as the grave
    and like death is never satisfied,
he gathers to himself all the nations
    and takes captive all the peoples.

‘Will not all of them taunt him with ridicule and scorn, saying,

‘“Woe to him who piles up stolen goods
    and makes himself wealthy by extortion!
    How long must this go on?”
Will not your creditors suddenly arise?
    Will they not wake up and make you tremble?
    Then you will become their prey.
Because you have plundered many nations,
    the peoples who are left will plunder you.
For you have shed human blood;
    you have destroyed lands and cities and everyone in them.

‘Woe to him who builds his house by unjust gain,
    setting his nest on high
    to escape the clutches of ruin!
10 You have plotted the ruin of many peoples,
    shaming your own house and forfeiting your life.
11 The stones of the wall will cry out,
    and the beams of the woodwork will echo it.

12 ‘Woe to him who builds a city with bloodshed
    and establishes a town by injustice!
13 Has not the Lord Almighty determined
    that the people’s labour is only fuel for the fire,
    that the nations exhaust themselves for nothing?
14 For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord
    as the waters cover the sea.

15 ‘Woe to him who gives drink to his neighbours,
    pouring it from the wineskin till they are drunk,
    so that he can gaze on their naked bodies!
16 You will be filled with shame instead of glory.
    Now it is your turn! Drink and let your nakedness be exposed![e]
The cup from the Lord’s right hand is coming round to you,
    and disgrace will cover your glory.
17 The violence you have done to Lebanon will overwhelm you,
    and your destruction of animals will terrify you.
For you have shed human blood;
    you have destroyed lands and cities and everyone in them.

18 ‘Of what value is an idol carved by a craftsman?
    Or an image that teaches lies?
For the one who makes it trusts in his own creation;
    he makes idols that cannot speak.
19 Woe to him who says to wood, “Come to life!”
    Or to lifeless stone, “Wake up!”
Can it give guidance?
    It is covered with gold and silver;
    there is no breath in it.’

20 The Lord is in his holy temple;
    let all the earth be silent before him.

Notas al pie

  1. Habakkuk 2:1 Or and what to answer when I am rebuked
  2. Habakkuk 2:2 Or so that whoever reads it
  3. Habakkuk 2:3 Or Though he linger, wait for him; / he
  4. Habakkuk 2:4 Or faith
  5. Habakkuk 2:16 Masoretic Text; Dead Sea Scrolls, Aquila, Vulgate and Syriac (see also Septuagint) and stagger