Bibelen på hverdagsdansk

Habakkuk 2

1Jeg vil spejde efter et ord fra Herren,
    gå op på bymuren og holde udkig.
Jeg vil høre, hvad han har at sige,
    så jeg kan få svar på min klage.

Guds svar til Habakkuk

Herren sagde til mig:
„Det, jeg viser dig, skal du skrive ned,
    tydeligt og klart, så det er let at læse.
Det handler om noget, som skal ske i fremtiden.
    Når tiden er inde, vil det blive opfyldt.
Vær tålmodige, når I synes, det trækker ud,
    for han, som skal komme, vil komme,
        og han kommer ikke for sent.
Den hovmodige har ikke den rette indstilling,
    men den retskafne får livet ved sin tro.[a]
Babylonierne er berusede af deres magt,
    deres hovmod giver dem ingen hvile.
De er grådige som dødsriget,
    der aldrig kan få nok.
De skraber alle folkeslag til sig,
    men får aldrig fanger nok.
Engang vil de undertrykte folkeslag håne dem og sige:
„Ve jer, der stjæler og røver fra andre.
    Hvor længe vil I udnytte andre for selv at blive rige?”

Pludselig en dag vil de undertrykte rejse sig
    og gøre oprør imod jer babyloniere.
Så bliver det jeres tur til at skælve,
    og jer, der bliver udplyndret.
Fordi I har plyndret mange lande,
    vil de resterende lande nu plyndre jer.
I må bøde for alle de voldshandlinger og mord,
    I har begået i andre byer og lande.

Ve jer, der bliver rige på andres bekostning.
    I tror I kan købe sikkerhed,
        både for jer selv og jeres familie.
10 Men fordi I har taget så mange menneskers liv,
    har I selv mistet retten til livet.
11 Hvis mursten kunne tale, ville de anklage jer,
    tagbjælkerne ville afsløre, hvad I har gjort.
12 Ve jer, som opbygger en by
    gennem vold og forbrydelser.
13 Herren, den Almægtige, har jo sagt,
    at alt, hvad mennesker bygger, vil gå op i røg.
        Alt deres slid og slæb er til ingen nytte.
14 Men som verdenshavene er fyldt med vand,
    vil jorden blive fyldt med erkendelsen af Herrens herlighed.

15 Ve jer, I, der tvinger mennesker til at tømme jeres vredes bæger
    og bagefter fryder jer over deres ulykkelige tilstand.
16 Derfor skal I selv opleve skam
    i stedet for hæder og ære.
Nu er det jeres tur til at drikke af bægeret,
    og jeres ynkelige tilstand bliver stillet til skue.
Nu rækker Herren jer sit vredesbæger,
    så jeres herlighed bliver erstattet af elendighed.
17 I bliver hugget ned,
    fordi I huggede Libanons skove ned.
I bliver jaget,
    fordi I jagtede skovens dyr.
Jeres by fyldes af blodet fra dens indbyggere,
    fordi I selv har udgydt blod i andre byer og lande.
18 Hvad hjælper det at bede til en afgud,
    når det er jer selv, der har lavet den?
Hvad hjælper det at spørge falske profeter til råds,
    når de kun kan lyve og bedrage?
Kan man have tillid til en afgud, man selv har skabt,
    og som ikke engang kan tale?
19 Ve jer, der prøver at puste liv i en træklods
    eller forsøger at vække en stenstøtte til live.
        Kan de måske vejlede jer?
De er godt nok belagt med guld og sølv,
    men der er ikke gnist af liv i dem.
20 Men Herren bor i sin helligdom.
    Lad jorden fyldes af ærefrygt for ham.

Notas al pie

  1. 2,4 Eller: „trofasthed”. Det hebraiske ord har mange nuancer i området trofasthed, ærlighed, troværdighed, lydighed. Det indebærer også afhængighed af og lydighed mod Gud. Også på græsk bruges det samme ord for tro og trofasthed.

The Message

Habakkuk 2

1What’s God going to say to my questions? I’m braced for the worst.
    I’ll climb to the lookout tower and scan the horizon.
I’ll wait to see what God says,
    how he’ll answer my complaint.

Full of Self, but Soul-Empty

2-3 And then God answered: “Write this.
    Write what you see.
Write it out in big block letters
    so that it can be read on the run.
This vision-message is a witness
    pointing to what’s coming.
It aches for the coming—it can hardly wait!
    And it doesn’t lie.
If it seems slow in coming, wait.
    It’s on its way. It will come right on time.

“Look at that man, bloated by self-importance—
    full of himself but soul-empty.
But the person in right standing before God
    through loyal and steady believing
    is fully alive, really alive.

5-6 “Note well: Money deceives.
    The arrogant rich don’t last.
They are more hungry for wealth
    than the grave is for cadavers.
Like death, they always want more,
    but the ‘more’ they get is dead bodies.
They are cemeteries filled with dead nations,
    graveyards filled with corpses.
Don’t give people like this a second thought.
    Soon the whole world will be taunting them:

6-8 “‘Who do you think you are—
    getting rich by stealing and extortion?
How long do you think
    you can get away with this?’
Indeed, how long before your victims wake up,
    stand up and make you the victim?
You’ve plundered nation after nation.
    Now you’ll get a taste of your own medicine.
All the survivors are out to plunder you,
    a payback for all your murders and massacres.

9-11 “Who do you think you are—
    recklessly grabbing and looting,
Living it up, acting like king of the mountain,
    acting above it all, above trials and troubles?
You’ve engineered the ruin of your own house.
    In ruining others you’ve ruined yourself.
You’ve undermined your foundations,
    rotted out your own soul.
The bricks of your house will speak up and accuse you.
    The woodwork will step forward with evidence.

12-14 “Who do you think you are—
    building a town by murder, a city with crime?
Don’t you know that God-of-the-Angel-Armies
    makes sure nothing comes of that but ashes,
Makes sure the harder you work
    at that kind of thing, the less you are?
Meanwhile the earth fills up
    with awareness of God’s glory
    as the waters cover the sea.

15-17 “Who do you think you are—
    inviting your neighbors to your drunken parties,
Giving them too much to drink,
    roping them into your sexual orgies?
You thought you were having the time of your life.
    Wrong! It’s a time of disgrace.
All the time you were drinking,
    you were drinking from the cup of God’s wrath.
You’ll wake up holding your throbbing head, hung over—
    hung over from Lebanon violence,
Hung over from animal massacres,
    hung over from murder and mayhem,
From multiple violations
    of place and people.

18-19 “What’s the use of a carved god
    so skillfully carved by its sculptor?
What good is a fancy cast god
    when all it tells is lies?
What sense does it make to be a pious god-maker
    who makes gods that can’t even talk?
Who do you think you are—
    saying to a stick of wood, ‘Wake up,’
Or to a dumb stone, ‘Get up’?
    Can they teach you anything about anything?
There’s nothing to them but surface.
    There’s nothing on the inside.

20 “But oh! God is in his holy Temple!
    Quiet everyone—a holy silence. Listen!”