Bibelen på hverdagsdansk

Galaterne 4

11-2 Lad mig bruge et eksempel. Tænk på et lille barn, som er arving til al sin fars ejendom. Indtil barnet når den myndighedsalder, som faderen forud har bestemt, har det ingen rettigheder over arven og kan derfor sammenlignes med faderens slaver. Barnet er under opsyn af en værge, og arven er i andres varetægt indtil det rette tidspunkt. Sådan er det også med os. Indtil Kristus kom, levede vi som umyndige børn. Vi levede som slaver af religiøse regler og denne verdens tankegang. 4-5 Men da den tid kom, som Gud forud havde fastsat, sendte han sin Søn her til jorden, født af en kvinde. Kristus gik ind under den jødiske lovs herredømme for at kunne løskøbe os fra at være slaver af den og give os de fulde rettigheder som Guds sande børn.

Da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin egen Søns Ånd, og det er den Ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores Far. Altså er I ikke længere slaver, men børn af Gud. Men når I er børn, er I også retmæssige arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn.

Vend ikke tilbage til slaveriet

Før i tiden var I slaver af afguder og ting, der ikke kommer fra den sande Gud. I kendte ham jo ikke dengang. Men nu kender I Gud, ja endnu mere: I er kendt af Gud. Hvorfor vil I så vende tilbage til et liv styret af ineffektive lovregler og nytteløse anstrengelser? Vil I gerne være slaver af dem igen? 10 I går højt op i reglerne for de ugentlige, månedlige og årlige jødiske ceremonier og fester. 11 Jeg er bange for, at mit arbejde hos jer har været forgæves. 12 Kære venner, jeg beder jer inderligt om at leve, som jeg gør—i frihed fra disse ting—for jeg er blevet som jer ikke-jøder—frigjort fra de jødiske lovregler.

I tog så venligt imod mig, da jeg kom til jer første gang. 13 I husker jo nok, at det var min fysiske svaghed, der blev anledningen til, at jeg første gang fortalte jer om Jesus. 14 Men selvom jeg så ynkelig ud, viste I hverken foragt eller afsky for mig. I tog imod mig som Guds sendebud, ja, som havde jeg været Frelseren Jesus selv. 15 I var så glade og lykkelige dengang. Hvor er den glæde henne i dag? Jeg husker jeres kærlighed til mig. I ville endog have revet jeres øjne ud og givet dem til mig, hvis det havde været muligt. 16 Mon I nu bliver vrede på mig, fordi jeg siger jer sandheden?

17 De mennesker, som ønsker, at I skal følge de jødiske lovregler, gør alt, for at I skal komme over på deres side. De tænker ikke på, hvad der er bedst for jer, men kun på at trække jer væk fra os, så I kan blive lige så ivrige efter at følge reglerne, som de selv er. 18 Det er fint at være ivrig, hvis det altså er efter at gøre det rigtige. Det burde I altid være, ikke kun når jeg er hos jer. 19 Åh, mine elskede børn, jeg føler en dyb smerte for jer, som om jeg var i fødselsveer. Jeg kæmper for, at I må komme til at ligne Kristus mere og mere. 20 Jeg ville ønske, at jeg var hos jer nu, så jeg kunne udtrykke mig klarere og bedre vide, hvad jeg skal sige. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal tænke om jer.

21 Sig mig engang, I som så gerne vil følge de jødiske lovbøger, ved I egentlig, hvad der står i dem? 22 Der står blandt andet, at Abraham fik to sønner. Den ene blev født af slavekvinden Hagar, den anden af hans kone Sara, den frie kvinde.[a] 23 Slavekvindens søn blev født som følge af menneskelige planer. Den frie kvindes søn blev født som følge af et løfte fra Gud. 24 Den historie har en dybere betydning. De to kvinder symboliserer de to pagter mellem Gud og mennesker. Lovens pagt, som Gud oprettede med Israels folk på Sinaibjerget, svarer til slavekvinden Hagar. Den pagts „børn” lever som slaver. 25 Sinaibjerget i Arabien symboliserer det jordiske Jerusalem, som er centrum for de jøder, der lever som slaver af loven. 26 Den frie kvinde, Sara, er symbol på det himmelske Jerusalem, og hendes „børn” lever i frihed. Hun er „mor” til alle os, som tror på Kristus. 27 Der står jo skrevet:

„Glæd dig, du kvinde, som ikke kan få børn.
    Bryd ud i jubel, du, som ikke kender til veer.
Den tilsidesatte hustru får masser af børn,
    langt flere end hende, der har manden.”[b]

28 I, som er kristne, ligner Saras søn, Isak, idet jeres åndelige fødsel er et resultat af Guds løfte til Abraham. 29 Men det samme som skete dengang, sker også i dag. De, som er „født” i kraft af menneskelig tankegang, forfølger dem, som er „født” i kraft af Helligånden. 30 Det har Skriften også noget at sige om: „Jag slavekvinden og hendes søn bort, for slavekvindens søn må aldrig få del i den frie søns arv.”[c] 31 Altså er vi ikke født til at leve i slaveri, men til at leve i frihed.

Notas al pie

 1. 4,22 Da Abrahams kone, Sara, ikke kunne få børn, foreslog hun, at Abraham fik et barn med slavepigen Hagar. Det gik Abraham med på, og Ishmael blev født. Senere fik Abraham og Sara ved et mirakel en søn sammen, som kom til at hedde Isak. Beretningen findes i 1.Mos. 15–21.
 2. 4,27 Citat fra Es. 54,1. Se også 1.Mos. 15,5 om Saras og Abrahams utallige „børn”. Hagar kunne sagtens få børn, blot hun havde en mand, mens Sara blev tilsidesat, da hun ikke kunne få børn. Men i sidste instans fik Sara mange flere åndelige efterkommere, end nogen kvinde har fået fysiske efterkommere.
 3. 4,30 1.Mos. 21,10.

New American Standard Bible

Galatians 4

Sonship in Christ

1Now I say, as long as the heir is a [a]child, he does not differ at all from a slave although he is [b]owner of everything, but he is under guardians and [c]managers until the date set by the father. So also we, while we were children, were held in bondage under the [d]elemental things of the world. But when the fullness of the time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under [e]the Law, so that He might redeem those who were under [f]the Law, that we might receive the adoption as sons. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, “Abba! Father!” Therefore you are no longer a slave, but a son; and if a son, then an heir [g]through God.

However at that time, when you did not know God, you were slaves to those which by nature are no gods. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how is it that you turn back again to the weak and worthless [h]elemental things, to which you desire to be enslaved all over again? 10 You observe days and months and seasons and years. 11 I fear for you, that perhaps I have labored [i]over you in vain.

12 I beg of you, brethren, become as I am, for I also have become as you are. You have done me no wrong; 13 but you know that it was because of a [j]bodily illness that I preached the gospel to you the [k]first time; 14 and that which was a [l]trial to you in my [m]bodily condition you did not despise or [n]loathe, but you received me as an angel of God, as Christ Jesus Himself. 15 Where then is [o]that sense of blessing you had? For I bear you witness that, if possible, you would have plucked out your eyes and given them to me. 16 So have I become your enemy by [p]telling you the truth? 17 They eagerly seek you, not commendably, but they wish to shut you out so that you will seek them. 18 But it is good always to be eagerly sought in a commendable [q]manner, and not only when I am present with you. 19 My children, with whom I am again in labor until Christ is formed in you— 20 but I could wish to be present with you now and to change my tone, for I am perplexed about you.

Bond and Free

21 Tell me, you who want to be under law, do you not listen to the law? 22 For it is written that Abraham had two sons, one by the bondwoman and one by the free woman. 23 But the son by the bondwoman [r]was born according to the flesh, and the son by the free woman through the promise. 24 [s]This is allegorically speaking, for these women are two covenants: one proceeding from Mount Sinai bearing children [t]who are to be slaves; [u]she is Hagar. 25 Now this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. 26 But the Jerusalem above is free; [v]she is our mother. 27 For it is written,

Rejoice, barren woman who does not bear;
Break forth and shout, you who are not in labor;
For more numerous are the children of the desolate
Than of the one who has a husband.”

28 And you brethren, like Isaac, are children of promise. 29 But as at that time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so it is now also. 30 But what does the Scripture say?

Cast out the bondwoman and her son,
For the son of the bondwoman shall not be an heir with the son of the free woman.”

31 So then, brethren, we are not children of a bondwoman, [w]but of the free woman.

Notas al pie

 1. Galatians 4:1 Or minor
 2. Galatians 4:1 Lit lord
 3. Galatians 4:2 Or stewards
 4. Galatians 4:3 Or rudimentary teachings or principles
 5. Galatians 4:4 Or law
 6. Galatians 4:5 Or law
 7. Galatians 4:7 I.e. through the gracious act of
 8. Galatians 4:9 Or rudimentary teachings or principles
 9. Galatians 4:11 Or for
 10. Galatians 4:13 Lit weakness of the flesh
 11. Galatians 4:13 Or former
 12. Galatians 4:14 Or temptation
 13. Galatians 4:14 Lit flesh
 14. Galatians 4:14 Lit spit out at
 15. Galatians 4:15 Lit the congratulation of yourselves
 16. Galatians 4:16 Or dealing truthfully with you
 17. Galatians 4:18 Or thing
 18. Galatians 4:23 Lit has been born
 19. Galatians 4:24 Lit Which
 20. Galatians 4:24 Lit into slavery
 21. Galatians 4:24 Lit which
 22. Galatians 4:26 Lit which
 23. Galatians 4:31 V 5:1, note 1