Bibelen på hverdagsdansk

Galaterne 3

Guds accept opnås ved tro, ikke ved at overholde de jødiske love

1I tåbelige galatere, hvordan kunne I komme sådan på afveje? Har nogen forhekset jer? Har vi ikke klart fortalt jer om Kristi død på korset? Sig mig engang: Modtog I Helligånden, fordi I var gode til at overholde de jødiske love? Eller var det, fordi I greb om budskabet i tro? Er I virkelig så tåbelige? I begyndte jeres kristenliv så godt i Åndens kraft. Vil I nu forsøge at fuldføre det ved jeres egne anstrengelser? I har allerede været udsat for megen forfølgelse, siden I blev kristne. Har det hele været til ingen nytte? Når Gud giver jer sin Ånds kraft og gør mirakler iblandt jer, er det så, fordi I er gode til at overholde de jødiske love, eller fordi I tror på det budskab, I fik fortalt?

Tænk på, at Abraham havde tro til Gud, og det var derfor, Gud accepterede ham.[a] I skal vide, at det er dem, der har tro som Abraham, der er de sande børn af Abraham. Skriften har for længe siden gjort det klart, at Gud ville acceptere alle folkeslag på grund af deres tro. Det kan man se af det løfte, Gud gav Abraham, nemlig: „Gennem dig vil alle folkeslag blive velsignet.”[b] Derfor vil alle, der har den samme tillid til Gud, som Abraham havde, også opnå den samme velsignelse, som Abraham opnåede.

10 Alle, som prøver at blive accepteret af Gud på grundlag af lovgerninger, lever under Guds dom. Der står jo skrevet: „Enhver, som ikke holder fast ved og handler efter alt, hvad der er skrevet i denne lovbog, kommer under Guds dom.”[c] 11 Det skulle være klart for enhver, at ingen opnår det evige liv ved at overholde alle lovene. Der står jo skrevet: „Den retskafne får livet ved sin tro.”[d] 12 Men den jødiske lov bygger ikke på tro, men på overholdelse af alle lovene. Der står jo skrevet: „Den, der overholder alle disse love, vil få livet derved.”[e] 13 Nu har Kristus frikendt os fra den dom, som følger af ikke at kunne overholde alle lovene. Det gjorde han ved selv at gå ind under dommen i stedet for at lade dommen ramme os. Da Jesus døde på korset, oplevede han Guds dom, for der står skrevet: „Den, der hænges op på et stykke træ, er under Guds dom.”[f] 14 Da Jesus døde i stedet for os, nåede den velsignelse, som var lovet Abraham, ud til alle folkeslagene. Det betyder også, at det er ved tro, vi modtager Helligånden, som blev lovet os.

Løfterne til Abraham sammenlignet med lovens pagt

15 Lad mig prøve at forklare det for jer ved at bruge et dagligdags eksempel. Når et testamente først er underskrevet og gjort retsgyldigt, kan ingen føje noget til eller trække noget fra. 16 Sådan er det også med pagten mellem Gud og Abraham. Guds pagt med Abraham indeholdt et løfte om, at en af hans efterkommere ville blive til stor velsignelse. Skriften siger ikke „og dine efterkommere”, som om det gjaldt mange, men „og en af dine efterkommere”,[g] og det vil sige Kristus. 17 Det, jeg mener, er, at det løfte om velsignelse, som pagten med Abraham indeholdt, blev ikke trukket tilbage, da Gud 430 år senere oprettede en pagt med hele Israels folk, lovens pagt. 18 Gud gav et løfte til Abraham på grundlag af sin nåde. Men hvis løftet om velsignelse bliver opfyldt ved, at man overholder loven, så er der ikke længere tale om et løfte, som opfyldes ved Guds nåde.

19 Hvad er så formålet med loven? Den blev nødvendig på grund af menneskers ondskab, og den skulle være i kraft, indtil den efterkommer, som løftet talte om, var kommet. Jødernes lov blev givet til Moses med engles hjælp, og Moses var som et mellemled mellem Gud og folket. 20 Gud gav ikke sine love direkte til folket. Men da han gav sit løfte til Abraham, skete det direkte, for Gud er ikke afhængig af et mellemled.

Abrahams velsignelse fås ved tro på Kristus, ikke gennem loven

21 Er loven da i modstrid med Guds løfter? Selvfølgelig ikke! Havde der eksisteret et sæt lovregler, som kunne give evigt liv, så ville man kunne blive accepteret af Gud ved at overholde de regler. 22 Men det kan ikke lade sig gøre, for Skriften siger, at alle mennesker er under syndens magt.[h] Det er kun ved tro på Jesus Kristus, at mennesker kan få del i det evige liv, som Gud har lovet.

23 Indtil det at tro på Kristus blev en mulighed, levede vi jøder som i et fangenskab og blev bevogtet af loven. 24 Den skulle holde os i skak, indtil Kristus kom, og vi dermed kunne blive accepteret af Gud på grundlag af vores tro på ham. 25 Og nu, da vi er kommet til tro, behøver vi ikke længere at blive bevogtet af den jødiske lov.[i]

I er ikke umyndige slaver, men Guds børn

26 Gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. 27 Alle I, som blev døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. 28 Der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet ét på grund af vores fælles tro på Kristus. 29 Da I nu tilhører Kristus, er I også åndeligt set børn af Abraham, og I er blevet medarvinger til det, som Gud for længe siden lovede Abraham.

Notas al pie

 1. 3,6 Jf. 1.Mos. 15,6.
 2. 3,8 1.Mos. 12,3.
 3. 3,10 5.Mos. 27,26 LXX.
 4. 3,11 Hab. 2,4. Rom. 1,17.
 5. 3,12 3.Mos. 18,5. Rom. 10,5.
 6. 3,13 5.Mos. 21,22-23.
 7. 3,16 Paulus tænker muligvis på udtrykket „i din sæd skal alle jordens folk velsignes” i 1.Mos. 22,18; 26,4 og 28,14. Udtrykket „i din sæd” i 1.Mos. 22,18 er en præcisering af udtrykket „i dig” fra 1.Mos. 12,3, som Paulus citerede i vers 8. Her gøres det klart, at velsignelsen gennem Abraham til alle jordens folkeslag skulle komme gennem en af Abrahams efterkommere. Det er også muligt, at Paulus tænker på andre steder, hvor hele udtrykket „og i din sæd” findes, nemlig 1.Mos. 13,15; 17,8; 24,7; 26,3. I åndelig forstand er Abrahams børn alle, som tror på Kristus, og de får del i de åndelige velsignelser, som hører Guds rige til. Ligesom Israels folk blev et stort folk med et konkret land med den berømte David som konge, således er Abrahams åndelige efterkommere blevet til et stort folk i et nyt åndeligt rige med Davidssønnen Jesus som konge.
 8. 3,22 Sl. 14,1-3, Rom. 3,10.
 9. 3,25 Eller: „vi er ikke længere under Toraens formynderskab”. Det græske ord henviser til en person, der skulle fortælle mindreårige børn, hvad de skulle gøre, og sørge for, at de blev holdt i skak og ikke kom på afveje. Det samme ord forekommer i vers 24 og i 1.Kor. 4,15.

New American Standard Bible

Galatians 3

Faith Brings Righteousness

1[a]You foolish Galatians, who has bewitched you, before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified? This is the only thing I want to find out from you: did you receive the Spirit by the works of [b]the Law, or by [c]hearing with faith? Are you so foolish? Having begun [d]by the Spirit, are you now [e]being perfected by the flesh? Did you [f]suffer so many things in vain—if indeed it was in vain? So then, does He who provides you with the Spirit and works [g]miracles among you, do it by the works of [h]the Law, or by [i]hearing with faith?

[j]Even so Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. Therefore, [k]be sure that it is those who are of faith who are sons of Abraham. The Scripture, foreseeing that God [l]would justify the [m]Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, “All the nations will be blessed in you. So then those who are of faith are blessed with [n]Abraham, the believer.

10 For as many as are of the works of [o]the Law are under a curse; for it is written, “Cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law, to perform them.” 11 Now that no one is justified [p]by [q]the Law before God is evident; for, “[r]The righteous man shall live by faith.” 12 [s]However, the Law is not [t]of faith; on the contrary, “He who practices them shall live [u]by them.” 13 Christ redeemed us from the curse of the Law, having become a curse for us—for it is written, “Cursed is everyone who hangs on a [v]tree”— 14 in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might [w]come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith.

Intent of the Law

15 Brethren, I speak [x]in terms of human relations: even though it is only a man’s [y]covenant, yet when it has been ratified, no one sets it aside or adds [z]conditions to it. 16 Now the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, “And to seeds,” as referring to many, but rather to one, “And to your seed,” that is, Christ. 17 What I am saying is this: the Law, which came four hundred and thirty years later, does not invalidate a covenant previously ratified by God, so as to nullify the promise. 18 For if the inheritance is [aa]based on law, it is no longer [ab]based on a promise; but God has granted it to Abraham by means of a promise.

19 Why the Law then? It was added [ac]because of transgressions, having been ordained through angels by the [ad]agency of a mediator, until the seed would come to whom the promise had been made. 20 Now a mediator is not [ae]for one party only; whereas God is only one. 21 Is the Law then contrary to the promises of God? May it never be! For if a law had been given which was able to impart life, then righteousness [af]would indeed have been [ag]based on law. 22 But the Scripture has shut up [ah]everyone under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe.

23 But before faith came, we were kept in custody under the law, being shut up to the faith which was later to be revealed. 24 Therefore the Law has become our tutor to lead us to Christ, so that we may be justified by faith. 25 But now that faith has come, we are no longer under a [ai]tutor. 26 For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. 27 For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. 28 There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is [aj]neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. 29 And if you [ak]belong to Christ, then you are Abraham’s [al]descendants, heirs according to promise.

Notas al pie

 1. Galatians 3:1 Lit O
 2. Galatians 3:2 Or law
 3. Galatians 3:2 Lit the hearing of faith
 4. Galatians 3:3 Or with
 5. Galatians 3:3 Or ending with
 6. Galatians 3:4 Or experience
 7. Galatians 3:5 Or works of power
 8. Galatians 3:5 Or law
 9. Galatians 3:5 Lit the hearing of faith
 10. Galatians 3:6 Lit Just as
 11. Galatians 3:7 Lit know
 12. Galatians 3:8 Lit justifies
 13. Galatians 3:8 Lit nations
 14. Galatians 3:9 Lit the believing Abraham
 15. Galatians 3:10 Or law
 16. Galatians 3:11 Or in
 17. Galatians 3:11 Or law
 18. Galatians 3:11 Or But he who is righteous by faith shall live
 19. Galatians 3:12 Or And
 20. Galatians 3:12 Or based on
 21. Galatians 3:12 Or in
 22. Galatians 3:13 Or cross; lit wood
 23. Galatians 3:14 Or occur
 24. Galatians 3:15 Lit according to man
 25. Galatians 3:15 Or will or testament
 26. Galatians 3:15 Or a codicil
 27. Galatians 3:18 Lit out of, from
 28. Galatians 3:18 Lit out of, from
 29. Galatians 3:19 Or for the sake of defining
 30. Galatians 3:19 Lit hand
 31. Galatians 3:20 Lit of one
 32. Galatians 3:21 Or would indeed be
 33. Galatians 3:21 Lit out of, from
 34. Galatians 3:22 Lit things
 35. Galatians 3:25 Lit child-conductor
 36. Galatians 3:28 Lit not male and female
 37. Galatians 3:29 Lit are Christ’s
 38. Galatians 3:29 Lit seed