Bibelen på hverdagsdansk

Galaterne 2

Paulusʼ budskab blev accepteret af apostlene i Jerusalem

114 år efter tog jeg igen til Jerusalem, denne gang sammen med Barnabas. Jeg tog også Titus med. Gud havde gennem en åbenbaring vist mig, at jeg skulle tage derhen. Jeg mødtes så med lederne i menigheden i Jerusalem, som alle var jødekristne, og forelagde dem det budskab, som jeg forkynder for alle folkeslagene. Det gjorde jeg for at sikre mig, at mit arbejde ikke ville blive modarbejdet af de andre og derfor være forgæves. Titus, som jeg havde med, var aldrig blevet omskåret, fordi han ikke er jøde. Men lederne i Jerusalem accepterede ham som en kristen uden at kræve, at han først skulle omskæres.

Jeg tog til Jerusalem, fordi nogle jøder var kommet til Antiokia og havde påstået, at man ikke kunne være kristen uden at blive omskåret. De havde sneget sig ind i menigheden under påskud af at være kristne, men de var ude på at ødelægge den frihed, vi har i Jesus, vores Frelser, og gøre os alle til slaver af de jødiske love. Men vi nægtede at bøje os for deres krav. At leve i Guds nåde er nemlig selve kernen i vores budskab.

Under mødet i Jerusalem blev det klart, at lederne dér ikke havde noget at indvende imod det budskab, jeg forkynder. (At disse ledere var meget ansete, er uvæsentligt for mig, for Gud vurderer ikke mennesker efter, hvilken status de har.) Tværtimod accepterede de fuldt ud, at Gud har givet mig den opgave at forkynde budskabet om Jesus for de andre folkeslag, mens Peter har fået til opgave at forkynde det for jøderne. De accepterede, at ligesom Gud står bag Peters tjeneste som apostel for jøderne, på samme måde står han også bag min tjeneste som apostel for de andre folkeslag. Da Jakob, Peter og Johannes, der regnes for de øverste ledere, hørte, hvordan Gud havde velsignet min tjeneste, gav de Barnabas og mig hånden på, at vi alle skulle stå sammen i tjenesten for Gud. De accepterede, at vi skulle koncentrere os om de øvrige folkeslag, mens de selv ville gå til jøderne. 10 Dog bad de os om at hjælpe de fattige kristne i Jerusalem, men det har jeg også altid været mere end villig til.

Paulus har tidligere konfronteret Peter i Antiokia

11 Engang, da Peter var på besøg i menigheden i Antiokia, var jeg nødt til at konfrontere og irettesætte ham, for han var helt forkert på den. 12 Da han først ankom, havde han intet imod at have spisefællesskab med de kristne, som ikke var jøder. Men da nogle af Jakobs jødiske bekendte fra Jerusalem kom, trak han sig tilbage fra fællesskabet med de ikke-jødiske kristne. Det gjorde han af frygt for dem, der mener, at man ikke kan være kristen uden også at være omskåret. 13 De øvrige jødekristne i Antiokia fulgte Peter i hans hykleri. Ja, selv Barnabas lod sig rive med ind i det.

14 Da jeg så, hvordan de jødekristne ledere gik på kompromis med sandheden, irettesatte jeg Peter i alles påhør. Jeg sagde til ham:

„Selvom du er jøde, følger du jo ikke længere alle de jødiske skikke. Hvordan kan du så forlange, at de kristne, som ikke er jøder, skal antage jødiske skikke, før du kan acceptere dem?[a] 15 Vi, der er født som jøder, har i modsætning til dem, der ikke er jøder, et grundigt kendskab til de jødiske love. 16 Alligevel har vi indset, at mennesker ikke kan blive accepteret af Gud ved at overholde de jødiske love, men det bliver de ved at tro på, at Jesus er deres Frelser. Derfor har vi også sat vores lid til Jesus. Vi ved, at vi er blevet accepteret af Gud på grund af vores tro på Kristus og ikke ved at overholde de jødiske love. 17 Nogle jøder betragter os som store syndere, fordi vi har sat de jødiske love til side for i stedet at blive accepteret på grundlag af, hvad Kristus har gjort for os. Er det sandt, at vi er store syndere, fordi vi har sat vores lid til Kristus i stedet for lovgerninger? Absolut nej! 18 Det er kun, hvis jeg går tilbage og genopbygger det system af love, som jeg er blevet løst fra, at jeg virkelig er en synder.

19 Også mit liv var engang styret af de jødiske love. Men jeg blev løst fra dem for at kunne leve for Gud. 20 Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. 21 Jeg står fast på, at Gud accepterer os alene på grund af sin nåde. Hvis det var muligt at blive accepteret af Gud ved blot at overholde de jødiske love, så døde Kristus jo til ingen nytte!”

Notas al pie

 1. 2,14 Nogle fortolkere mener, at Paulusʼ ord slutter her. Den græske tekst har ikke citationstegn, så det er et fortolkningsspørgsmål, hvor talen ophører.

New American Standard Bible

Galatians 2

The Council at Jerusalem

1Then after an interval of fourteen years I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along also. [a]It was because of a revelation that I went up; and I submitted to them the gospel which I preach among the Gentiles, but I did so in private to those who were of reputation, for fear that I might be running, or had run, in vain. But not even Titus, who was with me, though he was a Greek, was compelled to be circumcised. But it was because of the false brethren secretly brought in, who had sneaked in to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, in order to bring us into bondage. But we did not yield in subjection to them for even an hour, so that the truth of the gospel would remain with you. But from those who [b]were of high reputation (what they were makes no difference to me; God [c]shows no partiality)—well, those who were of reputation contributed nothing to me. But on the contrary, seeing that I had been entrusted with the gospel [d]to the uncircumcised, just as Peter had been [e]to the circumcised (for He who effectually worked for Peter in his apostleship [f]to the circumcised effectually worked for me also to the Gentiles), and recognizing the grace that had been given to me, [g]James and Cephas and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right [h]hand of fellowship, so that we might go to the Gentiles and they to the circumcised. 10 They only asked us to remember the poor—the very thing I also was eager to do.

Peter (Cephas) Opposed by Paul

11 But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he [i]stood condemned. 12 For prior to the coming of certain men from [j]James, he used to eat with the Gentiles; but when they came, he began to withdraw and hold himself aloof, fearing [k]the party of the circumcision. 13 The rest of the Jews joined him in hypocrisy, with the result that even Barnabas was carried away by their hypocrisy. 14 But when I saw that they were not [l]straightforward about the truth of the gospel, I said to Cephas in the presence of all, “If you, being a Jew, live like the Gentiles and not like the Jews, how is it that you compel the Gentiles to live like Jews? [m]

15 “We are Jews by nature and not sinners from among the Gentiles; 16 nevertheless knowing that a man is not justified by the works of [n]the Law but through faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ and not by the works of [o]the Law; since by the works of [p]the Law no [q]flesh will be justified. 17 But if, while seeking to be justified in Christ, we ourselves have also been found sinners, is Christ then a minister of sin? May it never be! 18 For if I rebuild what I have once destroyed, I prove myself to be a transgressor. 19 For through [r]the Law I died to [s]the Law, so that I might live to God. 20 I have been crucified with Christ; and it is no longer I who live, but Christ lives in me; and [t]the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. 21 I do not nullify the grace of God, for if righteousness comes through [u]the Law, then Christ died needlessly.”

Notas al pie

 1. Galatians 2:2 Lit according to revelation I went up
 2. Galatians 2:6 Lit seemed to be something
 3. Galatians 2:6 Lit does not receive a face
 4. Galatians 2:7 Lit of the uncircumcision
 5. Galatians 2:7 Lit of the circumcision
 6. Galatians 2:8 Lit of the circumcision
 7. Galatians 2:9 Or Jacob
 8. Galatians 2:9 Lit hands
 9. Galatians 2:11 Or was to be condemned; lit was one who was condemned, or, was self-condemned
 10. Galatians 2:12 Or Jacob
 11. Galatians 2:12 Or converts from the circumcised; lit those from the circumcision
 12. Galatians 2:14 Or progressing toward; lit walking straightly
 13. Galatians 2:14 Some close the direct quotation here, others extend it through v 21
 14. Galatians 2:16 Or law
 15. Galatians 2:16 Or law
 16. Galatians 2:16 Or law
 17. Galatians 2:16 Or mortal man
 18. Galatians 2:19 Or law
 19. Galatians 2:19 Or law
 20. Galatians 2:20 Or insofar as I
 21. Galatians 2:21 Or law