Bibelen på hverdagsdansk

Galaterne 1

Indledende hilsen

1Dette brev er fra Paulus, der er kaldet til at tjene Jesus som apostel. Min kaldelse kommer ikke fra et menneske eller en gruppe mennesker. Den kommer fra Jesus Kristus selv og fra Gud, vores Far, som oprejste ham fra de døde. Jeg og alle vennerne, som er sammen med mig her, sender mange hilsener til jer, som tilhører de kristne menigheder i provinsen Galatien. Nåde være med jer og fred fra Gud, vores Far, og Herren Jesus Kristus.

I ved, hvordan Jesus gav sit liv, for at vi kunne få tilgivelse for vores synder og blive sat fri fra de onde tanker og vaner, som hører denne verden til. Han gik i døden for os, fordi det var Guds vilje, han, som er vores Far. Han skal have æren i al evighed. Amen.

Galaterne er ved at svigte det sande budskab om Guds nåde

6-7 Jeg er chokeret over, at I så hurtigt har vendt jer fra Gud, som kaldte jer til at leve i Kristi nåde. Vi bragte jer det glædelige budskab om Jesus, men I har nu taget imod et andet budskab, som bestemt ikke er glædeligt. Der er nogen, der skaber forvirring iblandt jer ved at fordreje glædesbudskabet fra Kristus. Hvis nogen bringer jer et budskab, der går imod det, vi forkyndte for jer, bliver han ramt af Guds dom. Det gælder også, hvis vi selv eller en engel gør det. Lad mig sige det en gang til, fordi det er så vigtigt: Guds dom vil ramme enhver, der kommer med et andet budskab end det, I allerede har taget imod!

Paulusʼ autoritet som apostel

10 I kan godt se, at jeg ikke taler mennesker efter munden. Jeg ønsker kun at gøre Guds vilje og tjene ham. Hvis jeg bare sagde det, folk gerne vil høre, kunne jeg ikke tjene Kristus.

11-12 Jeg understreger for jer, kære venner, at det budskab, jeg har forkyndt jer, ikke er noget, som mennesker har fundet på, eller noget, jeg har lært under mine studier. Det er Jesus Kristus selv, der har åbenbaret det for mig.

13 I har hørt om, hvordan jeg engang levede som rettroende jøde. Jeg forfulgte de kristne af al magt og forsøgte at udrydde Guds menighed. 14 Jeg var helt opslugt af at studere og følge vores jødiske traditioner, og jeg var langt mere fanatisk i min religiøse overbevisning end mine jævnaldrende. 15-16 Men Gud besluttede at åbenbare sin Søn for mig, og da blev jeg klar over, at han, allerede før jeg blev født, havde udvalgt mig til at forkynde budskabet om Jesus for mennesker af alle folkeslag. Det gjorde han alene på grund af sin nåde og kærlighed. Da jeg fik den åbenbaring, spurgte jeg ikke straks mennesker til råds, 17 og jeg tog ikke til Jerusalem for at blive belært af dem, som allerede var apostle før mig. Nej, jeg begav mig straks ud i den arabiske ødemark og vendte senere tilbage til Damaskus.

18 Først tre år efter, at Jesus havde vist sig for mig, tog jeg til Jerusalem for at lære apostlen Peter at kende, og jeg blev hos ham i to uger. 19 Jeg så ikke noget til de andre apostle, undtagen Jesu bror, Jakob. 20 Gud er mit vidne på, at det, jeg skriver her, er den absolutte sandhed. 21 Efter opholdet i Jerusalem tog jeg til Syrien og Kilikien. 22 De kristne menigheder i Judæa havde aldrig mødt mig personligt. 23 Men de havde gentagne gange hørt, at den mand, som før i tiden forfulgte dem, nu udbredte den selv samme tro, som han før prøvede at udrydde. 24 Og de takkede Gud for, hvad der var sket med mig.

New American Standard Bible

Galatians 1

Introduction

1Paul, an apostle (not sent from men nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead), and all the brethren who are with me,

To the churches of Galatia:

Grace to you and peace from [a]God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins so that He might rescue us from this present evil [b]age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forevermore. Amen.

Perversion of the Gospel

I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you [c]by the grace of Christ, for a different gospel; which is really not another; only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel [d]contrary to what we have preached to you, he is to be [e]accursed! As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel [f]contrary to what you received, he is to be [g]accursed!

10 For am I now seeking the favor of men, or of God? Or am I striving to please men? If I were still trying to please men, I would not be a bond-servant of Christ.

Paul Defends His Ministry

11 For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. 12 For I neither received it from man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ.

13 For you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and tried to destroy it; 14 and I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my [h]countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions. 15 But when God, who had set me apart even from my mother’s womb and called me through His grace, was pleased 16 to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with [i]flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went away to Arabia, and returned once more to Damascus.

18 Then three years later I went up to Jerusalem to [j]become acquainted with Cephas, and stayed with him fifteen days. 19 But I did not see any other of the apostles except [k]James, the Lord’s brother. 20 (Now in what I am writing to you, [l]I assure you before God that I am not lying.) 21 Then I went into the regions of Syria and Cilicia. 22 I was still unknown by [m]sight to the churches of Judea which were in Christ; 23 but only, they kept hearing, “He who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy.” 24 And they were glorifying God [n]because of me.

Notas al pie

 1. Galatians 1:3 Two early mss read God the Father, and our Lord Jesus Christ
 2. Galatians 1:4 Or world
 3. Galatians 1:6 Lit in
 4. Galatians 1:8 Or other than, more than
 5. Galatians 1:8 Gr anathema
 6. Galatians 1:9 Or other than, more than
 7. Galatians 1:9 Gr anathema
 8. Galatians 1:14 Lit race
 9. Galatians 1:16 I.e. human beings
 10. Galatians 1:18 Or visit Cephas
 11. Galatians 1:19 Or Jacob
 12. Galatians 1:20 Lit behold before God
 13. Galatians 1:22 Lit face
 14. Galatians 1:24 Lit in me