Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 6:1-18

Løft hinanden op, ikke jer selv

1Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I andre, som er stærkere i Ånden, hjælpe vedkommende op igen, men gør det nænsomt. Glem ikke, at det kunne have været jer selv, som faldt for en fristelse. 2Vær med til at bære hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi kærlighedslov.

3Hvis I tror for meget om jer selv, bedrager I jer selv. 4I må hver især vurdere jeres egne handlinger. Er I tilfredse med dem, kan I være glade. Men lad være at sammenligne jer med hinanden. 5I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået.

6De, der modtager undervisning i Guds ord, bør dele alt godt med dem, der underviser dem.

Man høster, som man sår

7Bedrag ikke jer selv. Tag ikke Guds godhed for givet, for hvad et menneske sår, skal det også høste. 8De, der investerer i deres eget selviske begær, vil høste død og ødelæggelse, men de, der investerer i det, som Helligånden ønsker, vil høste evigt liv ved Helligånden. 9Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette, for det vil resultere i en rig høst, når tiden er inde, blot vi ikke giver op. 10Lad os derfor bruge enhver anledning til at gøre godt mod alle mennesker, men især mod dem, vi hører sammen med i troen på Kristus.

Afsluttende formaninger og hilsen

11Det her skriver jeg selv.6,11 Paulus havde normalt en hjælper, der skrev brevene ned efter diktat, men denne afslutning ville han selv skrive. Se Rom. 16,22. I kan kende min håndskrift på de store bogstaver. 12De, der gerne vil gøre jøderne tilpas, prøver at tvinge jer til at blive omskåret. De ønsker nemlig ikke at blive forfulgt på grund af budskabet om, at Gud accepterer mennesker alene ved tro på Kristus, uden omskærelse. 13De jødekristne, som lægger så meget vægt på omskærelse, overholder ikke selv alle de jødiske love, men de vil gerne have jer omskåret, så de kan prale af jeres omskærelse over for andre jøder. 14Men hvis jeg skal prale af noget, bliver det kun af, at Jesus Kristus, vores Herre, døde på korset for vores skyld. På grund af hans død er verden som død for mig, og jeg er som død for verden. 15Om man er omskåret eller ej har intet at gøre med at blive accepteret af Gud. Det, der betyder noget, er, om et menneske har modtaget det nye, åndelige liv.

16Alle, som følger disse anvisninger, vil opleve Guds fred og barmhjertighed. De udgør det sande Israel, Guds folk.

17Lad ingen volde mig flere bryderier. Det er jo mig og ikke de omtalte folk, der går rundt med ar på kroppen, og det gør jeg, fordi jeg fortæller om Jesus.

18Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd. Amen.

Nouă Traducere În Limba Română

Galateni 6:1-18

Ajutați‑vă unii pe alții!

1Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire1 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături., voi, care sunteți duhovnicești, să‑l îndreptați într‑un duh de blândețe. Și fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu! 2Purtați‑vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Cristos. 3Căci, dacă vreunul crede că este ceva, cu toate că nu este nimic, se înșală singur. 4Fiecare să‑și cerceteze propria lucrare și atunci va avea un motiv de laudă numai cu privire la el însuși, iar nu cu privire la alții. 5Căci fiecare își va purta propria povară. 6Cel ce primește învățătură din Cuvânt, să‑i facă parte din toate lucrurile lui bune și celui ce l‑a învățat.

7Nu vă înșelați! Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! Căci ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. 8Cel ce seamănă în firea lui va secera din firea lui putrezirea, dar cel ce seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică. 9Să nu obosim făcând binele, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. 10Așadar, cât avem vreme, să facem bine tuturor, mai ales celor din familia credinței.

Încheiere

11Vedeți cu ce litere mari v‑am scris chiar cu mâna mea!

12Toți cei ce doresc să dea o impresie bună în trup, vă obligă să fiți circumciși, numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Cristos. 13Căci nici chiar ei, cei circumciși, nu păzesc Legea, ci vor să fiți circumciși ca să se laude cu trupul vostru. 14În ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine, și eu față de lume. 15Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci a fi o făptură15 Gr.: ktisis. Pentru sensurile acestui termen grecesc, vezi notele din 2 Cor. 5:17 și 1 Pet. 2:13. nouă. 16Și peste toți cei ce vor urma această poruncă16 Sau: cei ce vor umbla potrivit acestei porunci. și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și milă!

17În rest, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port în trupul meu semnele lui Isus!

18Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin.