Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 5:1-26

1Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed og ikke lade jer skubbe tilbage til en slavetilværelse.

At blive omskåret betyder at blive afskåret fra Kristus

2Hør hvad jeg, Paulus, siger til jer: Hvis I lader jer omskære for at få Gud til at acceptere jer, så gavner Kristi død jer ikke. 3Jeg vil sige det helt klart til ethvert menneske, som lader sig omskære for at blive som jøderne: Så er du også nødt til at overholde alle de jødiske lovregler! 4I, der søger at blive accepteret af Gud ved at følge de jødiske love, har afbrudt forbindelsen med Kristus. I har sagt nej til Guds nåde! 5Vi, der tror på Kristus, ser med stor forventning og forvisning frem til at blive accepteret af Gud på grund af vores tro. Den overbevisning har vi fra Helligånden. 6For os, der tilhører Jesus Kristus, gør det ingen forskel, om et menneske er omskåret eller ej. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed.

7Det gik ellers så godt med jeres liv som kristne. Hvem har overtalt jer til at forlade sandheden? 8En sådan overtalelse kommer bestemt ikke fra ham, der kaldte jer til at leve i nåden. 9Pas på! En smule surdej kan gennemsyre hele dejen! 10Men jeg tror nu alligevel på, at I vil være enige med mig. Så megen tiltro har jeg til Herren. Og de, der skaber forvirring iblandt jer, vil komme til at bøde for det, hvem de end er.

11Kære venner, hvis jeg stadig forkyndte, at man skulle omskæres for at blive accepteret af Gud, så ville jøderne straks holde op med at forfølge mig. Så behøvede jeg heller ikke at forkynde det budskab om korset, der er dem så meget imod. 12Gid de, der forvirrer jer med deres snak om omskærelse, ville lemlæste sig selv.

Opfyld kærlighedsbudet—i Helligåndens kraft

13Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgerninger. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. 14Hele loven er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbudet: Du skal elske din næste som dig selv.

15Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. 16Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. 17Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. 18Men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver I ikke loven til at holde styr på jer.

19-21Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel: Seksuel synd, umoral og perversitet; afgudsdyrkelse og okkultisme; had, skænderier og misundelse; hidsighed og selviske ambitioner; klikedannelse og jalousi; drukkenskab og orgier. Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til det kommende Guds rige.

22-23Men det, Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting.

24De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. 25Da Guds Ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge Åndens vejledning.

26Lad os ikke være selvglade. Det provokerer og skaber misundelse.

New International Reader's Version

Galatians 5:1-26

Christ Sets Us Free

1Christ has set us free to enjoy our freedom. So remain strong in the faith. Don’t let the chains of slavery hold you again.

2Here is what I, Paul, say to you. Don’t let yourselves be circumcised. If you do, Christ won’t be of any value to you. 3I say it again. Every man who lets himself be circumcised must obey the whole law. 4Some of you are trying to be made right with God by obeying the law. You have been separated from Christ. You have fallen away from God’s grace. 5But we long to be made completely holy because of our faith in Christ. Through the Holy Spirit we wait for this in hope. 6Circumcision and uncircumcision aren’t worth anything to those who believe in Christ Jesus. The only thing that really counts is faith that shows itself through love.

7You were running a good race. Who has kept you from obeying the truth? 8The God who chooses you does not keep you from obeying the truth. 9You should know that “just a little yeast works its way through the whole batch of dough.” 10The Lord makes me certain that you will see the truth of this. The one who has gotten you all mixed up will have to pay the price. This will happen no matter who has done it. 11Brothers and sisters, I no longer preach that people must be circumcised. If I did, why am I still being opposed? If I preached that, then the cross wouldn’t upset anyone. 12So then, what about troublemakers who try to get others to be circumcised? I wish they would go the whole way! I wish they would cut off everything that marks them as men!

Living by the Holy Spirit’s Power

13My brothers and sisters, you were chosen to be free. But don’t use your freedom as an excuse to live under the power of sin. Instead, serve one another in love. 14The whole law is fulfilled by obeying this one command. “Love your neighbor as you love yourself.” (Leviticus 19:18) 15If you say or do things that harm one another, watch out! You could end up destroying one another.

16So I say, live by the Holy Spirit’s power. Then you will not do what your desires controlled by sin want you to do. 17The desires controlled by sin do not want what the Spirit delights in. And the Spirit does not want what the desires controlled by sin delight in. The two are at war with each other. That’s why you are not supposed to do whatever you want. 18But if you are led by the Spirit, you are not under the authority of the law.

19The result of sin’s control in our lives is clear. It includes sexual sins, impure acts and wild living. 20It includes worshiping statues of gods and worshiping evil powers. It also includes hatred and fighting, jealousy and fits of anger. Sinful desire is interested only in getting ahead. It stirs up trouble. It separates people into their own little groups. 21It wants what others have. It gets drunk and takes part in wild parties. It does many things of that kind. I warn you now as I did before. People who live like this will not receive God’s kingdom.

22But the fruit the Holy Spirit produces is love, joy and peace. It is being patient, kind and good. It is being faithful 23and gentle and having control of oneself. There is no law against things of that kind. 24Those who belong to Christ Jesus have nailed their sinful desires to his cross. They don’t want these things anymore. 25Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. 26Let us not become proud. Let us not make each other angry. Let us not want what belongs to others.