Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 5:1-26

1Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed og ikke lade jer skubbe tilbage til en slavetilværelse.

At blive omskåret betyder at blive afskåret fra Kristus

2Hør hvad jeg, Paulus, siger til jer: Hvis I lader jer omskære for at få Gud til at acceptere jer, så gavner Kristi død jer ikke. 3Jeg vil sige det helt klart til ethvert menneske, som lader sig omskære for at blive som jøderne: Så er du også nødt til at overholde alle de jødiske lovregler! 4I, der søger at blive accepteret af Gud ved at følge de jødiske love, har afbrudt forbindelsen med Kristus. I har sagt nej til Guds nåde! 5Vi, der tror på Kristus, ser med stor forventning og forvisning frem til at blive accepteret af Gud på grund af vores tro. Den overbevisning har vi fra Helligånden. 6For os, der tilhører Jesus Kristus, gør det ingen forskel, om et menneske er omskåret eller ej. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed.

7Det gik ellers så godt med jeres liv som kristne. Hvem har overtalt jer til at forlade sandheden? 8En sådan overtalelse kommer bestemt ikke fra ham, der kaldte jer til at leve i nåden. 9Pas på! En smule surdej kan gennemsyre hele dejen! 10Men jeg tror nu alligevel på, at I vil være enige med mig. Så megen tiltro har jeg til Herren. Og de, der skaber forvirring iblandt jer, vil komme til at bøde for det, hvem de end er.

11Kære venner, hvis jeg stadig forkyndte, at man skulle omskæres for at blive accepteret af Gud, så ville jøderne straks holde op med at forfølge mig. Så behøvede jeg heller ikke at forkynde det budskab om korset, der er dem så meget imod. 12Gid de, der forvirrer jer med deres snak om omskærelse, ville lemlæste sig selv.

Opfyld kærlighedsbudet—i Helligåndens kraft

13Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgerninger. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. 14Hele loven er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbudet: Du skal elske din næste som dig selv.

15Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. 16Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. 17Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. 18Men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver I ikke loven til at holde styr på jer.

19-21Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel: Seksuel synd, umoral og perversitet; afgudsdyrkelse og okkultisme; had, skænderier og misundelse; hidsighed og selviske ambitioner; klikedannelse og jalousi; drukkenskab og orgier. Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til det kommende Guds rige.

22-23Men det, Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting.

24De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. 25Da Guds Ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge Åndens vejledning.

26Lad os ikke være selvglade. Det provokerer og skaber misundelse.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

加拉太書 5:1-26

基督徒的自由

1基督釋放了我們,是要我們得自由。所以,要站穩了,不要再被奴僕的軛轄制。

2聽著!我保羅鄭重地告訴你們,如果你們接受割禮,基督對你們就毫無益處。 3我再次警告所有接受割禮的人,他們必須遵守全部的律法。 4你們若想靠遵行律法而被稱為義人,就與基督隔絕了,並且離開了上帝的恩典。 5但我們要靠著聖靈,憑信心熱切等候所盼望的義。 6我們既然已經在基督耶穌裡,受不受割禮根本無關緊要,藉著愛表現出來的信心才至關重要。

7你們本來在信心的路上一直跑得很好。現在是誰攔阻了你們,叫你們不再信從真理呢? 8當然不是呼召你們的上帝! 9「一點麵酵能使整團麵發起來。」 10我在主裡深信你們不會有二心,但無論誰攪擾你們,都必受審判。

11弟兄姊妹,如果我仍舊主張行割禮,怎麼還會受迫害呢?如果是那樣,十字架冒犯人的地方就被消除了。 12我恨不得那些攪擾你們的人把自己閹了5·12 把自己閹了」或作「與你們隔離」。

13弟兄姊妹,你們蒙召得了自由,但不要以自由為藉口來放縱情慾,要本著愛心互相服侍, 14因為全部的律法可以總結成一句話:「要愛鄰如己」。 15你們要謹慎,如果你們相咬相吞,恐怕會同歸於盡。

順從聖靈而行

16因此,我勸你們行事為人要順從聖靈的引導,這樣就不會放縱罪惡本性的私慾。 17因為人罪惡本性的私慾與聖靈作對,聖靈也與罪惡本性的私慾作對,兩者勢不兩立,使你們不能做自己想做的事。 18但你們如果順從聖靈的引導,就不再受律法的約束。 19順從罪惡本性而行的事顯而易見,如淫亂、污穢、邪蕩、 20拜偶像、行邪術、仇恨、爭吵、忌恨、惱怒、紛爭、衝突、分裂5·20 分裂」或譯「異端」。21嫉妒、兇殺、醉酒和荒宴無度等。我從前警告過你們,現在再一次警告你們:行這些事的人必不能承受上帝的國。

22但聖靈所結的果子是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、 23溫柔、節制。沒有律法會禁止這些事。 24那些屬基督的人已經把罪惡的本性和本性裡的邪情私慾都釘在十字架上了。 25如果我們是靠聖靈生活,就當凡事順從聖靈的引導。 26我們不要自高自大、彼此惹氣、互相嫉妒。