Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 5:1-26

1Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed og ikke lade jer skubbe tilbage til en slavetilværelse.

At blive omskåret betyder at blive afskåret fra Kristus

2Hør hvad jeg, Paulus, siger til jer: Hvis I lader jer omskære for at få Gud til at acceptere jer, så gavner Kristi død jer ikke. 3Jeg vil sige det helt klart til ethvert menneske, som lader sig omskære for at blive som jøderne: Så er du også nødt til at overholde alle de jødiske lovregler! 4I, der søger at blive accepteret af Gud ved at følge de jødiske love, har afbrudt forbindelsen med Kristus. I har sagt nej til Guds nåde! 5Vi, der tror på Kristus, ser med stor forventning og forvisning frem til at blive accepteret af Gud på grund af vores tro. Den overbevisning har vi fra Helligånden. 6For os, der tilhører Jesus Kristus, gør det ingen forskel, om et menneske er omskåret eller ej. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed.

7Det gik ellers så godt med jeres liv som kristne. Hvem har overtalt jer til at forlade sandheden? 8En sådan overtalelse kommer bestemt ikke fra ham, der kaldte jer til at leve i nåden. 9Pas på! En smule surdej kan gennemsyre hele dejen! 10Men jeg tror nu alligevel på, at I vil være enige med mig. Så megen tiltro har jeg til Herren. Og de, der skaber forvirring iblandt jer, vil komme til at bøde for det, hvem de end er.

11Kære venner, hvis jeg stadig forkyndte, at man skulle omskæres for at blive accepteret af Gud, så ville jøderne straks holde op med at forfølge mig. Så behøvede jeg heller ikke at forkynde det budskab om korset, der er dem så meget imod. 12Gid de, der forvirrer jer med deres snak om omskærelse, ville lemlæste sig selv.

Opfyld kærlighedsbudet—i Helligåndens kraft

13Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgerninger. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. 14Hele loven er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbudet: Du skal elske din næste som dig selv.

15Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. 16Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. 17Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. 18Men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver I ikke loven til at holde styr på jer.

19-21Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel: Seksuel synd, umoral og perversitet; afgudsdyrkelse og okkultisme; had, skænderier og misundelse; hidsighed og selviske ambitioner; klikedannelse og jalousi; drukkenskab og orgier. Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til det kommende Guds rige.

22-23Men det, Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting.

24De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. 25Da Guds Ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge Åndens vejledning.

26Lad os ikke være selvglade. Det provokerer og skaber misundelse.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

加拉太书 5:1-26

基督徒的自由

1基督释放了我们,是要我们得自由。所以,要站稳了,不要再被奴仆的轭辖制。

2听着!我保罗郑重地告诉你们,如果你们接受割礼,基督对你们就毫无益处。 3我再次警告所有接受割礼的人,他们必须遵守全部的律法。 4你们若想靠遵行律法而被称为义人,就与基督隔绝了,并且离开了上帝的恩典。 5但我们要靠着圣灵,凭信心热切等候所盼望的义。 6我们既然已经在基督耶稣里,受不受割礼根本无关紧要,借着爱表现出来的信心才至关重要。

7你们本来在信心的路上一直跑得很好。现在是谁拦阻了你们,叫你们不再信从真理呢? 8当然不是呼召你们的上帝! 9“一点面酵能使整团面发起来。” 10我在主里深信你们不会有二心,但无论谁搅扰你们,都必受审判。

11弟兄姊妹,如果我仍旧主张行割礼,怎么还会受迫害呢?如果是那样,十字架冒犯人的地方就被消除了。 12我恨不得那些搅扰你们的人把自己阉了5:12 把自己阉了”或作“与你们隔离”。

13弟兄姊妹,你们蒙召得了自由,但不要以自由为借口来放纵情欲,要本着爱心互相服侍, 14因为全部的律法可以总结成一句话:“要爱邻如己”。 15你们要谨慎,如果你们相咬相吞,恐怕会同归于尽。

顺从圣灵而行

16因此,我劝你们行事为人要顺从圣灵的引导,这样就不会放纵罪恶本性的私欲。 17因为人罪恶本性的私欲与圣灵作对,圣灵也与罪恶本性的私欲作对,两者势不两立,使你们不能做自己想做的事。 18但你们如果顺从圣灵的引导,就不再受律法的约束。 19顺从罪恶本性而行的事显而易见,如淫乱、污秽、邪荡、 20拜偶像、行邪术、仇恨、争吵、忌恨、恼怒、纷争、冲突、分裂5:20 分裂”或译“异端”。21嫉妒、凶杀、醉酒和荒宴无度等。我从前警告过你们,现在再一次警告你们:行这些事的人必不能承受上帝的国。

22但圣灵所结的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、 23温柔、节制。没有律法会禁止这些事。 24那些属基督的人已经把罪恶的本性和本性里的邪情私欲都钉在十字架上了。 25如果我们是靠圣灵生活,就当凡事顺从圣灵的引导。 26我们不要自高自大,彼此惹气,互相嫉妒。