Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 5:1-26

1Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed og ikke lade jer skubbe tilbage til en slavetilværelse.

At blive omskåret betyder at blive afskåret fra Kristus

2Hør hvad jeg, Paulus, siger til jer: Hvis I lader jer omskære for at få Gud til at acceptere jer, så gavner Kristi død jer ikke. 3Jeg vil sige det helt klart til ethvert menneske, som lader sig omskære for at blive som jøderne: Så er du også nødt til at overholde alle de jødiske lovregler! 4I, der søger at blive accepteret af Gud ved at følge de jødiske love, har afbrudt forbindelsen med Kristus. I har sagt nej til Guds nåde! 5Vi, der tror på Kristus, ser med stor forventning og forvisning frem til at blive accepteret af Gud på grund af vores tro. Den overbevisning har vi fra Helligånden. 6For os, der tilhører Jesus Kristus, gør det ingen forskel, om et menneske er omskåret eller ej. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud i kærlighed.

7Det gik ellers så godt med jeres liv som kristne. Hvem har overtalt jer til at forlade sandheden? 8En sådan overtalelse kommer bestemt ikke fra ham, der kaldte jer til at leve i nåden. 9Pas på! En smule surdej kan gennemsyre hele dejen! 10Men jeg tror nu alligevel på, at I vil være enige med mig. Så megen tiltro har jeg til Herren. Og de, der skaber forvirring iblandt jer, vil komme til at bøde for det, hvem de end er.

11Kære venner, hvis jeg stadig forkyndte, at man skulle omskæres for at blive accepteret af Gud, så ville jøderne straks holde op med at forfølge mig. Så behøvede jeg heller ikke at forkynde det budskab om korset, der er dem så meget imod. 12Gid de, der forvirrer jer med deres snak om omskærelse, ville lemlæste sig selv.

Opfyld kærlighedsbudet—i Helligåndens kraft

13Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgerninger. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. 14Hele loven er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbudet: Du skal elske din næste som dig selv.

15Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. 16Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. 17Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. 18Men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver I ikke loven til at holde styr på jer.

19-21Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel: Seksuel synd, umoral og perversitet; afgudsdyrkelse og okkultisme; had, skænderier og misundelse; hidsighed og selviske ambitioner; klikedannelse og jalousi; drukkenskab og orgier. Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til det kommende Guds rige.

22-23Men det, Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting.

24De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. 25Da Guds Ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge Åndens vejledning.

26Lad os ikke være selvglade. Det provokerer og skaber misundelse.

Священное Писание

Галатам 5:1-26

1Масих освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твёрдо и не подвергайтесь вновь рабству Закона.

Свобода последователей Исы Масиха

2Слушайте, что я, Паул, вам говорю. Если вы соглашаетесь пойти под власть Закона, приняв обряд обрезания, значит, Масих не принесёт вам никакой пользы5:2 Обрезание как знак старого священного соглашения, символизировал собой посвящение в иудаизм и, строго говоря, подчинение требованиям и повелениям Таурата. В данном месте Паул не осуждает обрезание как таковое (см. Деян. 16:1-3; Гал. 5:6), но он выступает против учения, что обрезание необходимо для оправдания перед Всевышним, что оно служит условием для спасения (см. Деян. 15:1).. 3Ещё раз говорю вам, что каждый, кто согласится быть обрезанным, должен исполнять и весь Закон. 4Если вы пытаетесь получить оправдание исполнением Закона, то вы уже не с Масихом, вы отпали от благодати. 5Но мы с уверенностью от Духа ожидаем оправдания перед Всевышним через веру в Масиха. 6В единении с Исой Масихом не имеет значения ни обрезание, ни необрезание, и единственное, что решает всё, – это вера, которая действует через любовь.

7Вы начали забег хорошо, так кто же помешал вам быть послушными истине? 8Подбил вас на это безусловно не Тот, Кто призвал вас. 9Помните, что немного дрожжей могут заквасить всё тесто5:9 То есть даже небольшое искажение истины может испортить всю общину верующих.. 10Наша с вами жизнь в единении с Повелителем вселяет в меня уверенность, что вы не будете думать по-другому, и тот, кто ввёл вас в заблуждение, понесёт своё наказание, кто бы он ни был.

11Братья, если бы я проповедовал необходимость обрезания, то за что было бы меня преследовать? И если бы я больше не возвещал спасение через жертву Масиха на кресте, то никто бы не был обозлён5:11 Букв.: «Тогда соблазн креста прекратился бы».. 12Пусть лучше те, кто ввёл вас в заблуждение, будут не только обрезаны, но более того, отрежут себе всё.

13Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природы, а, наоборот, служите друг другу с любовью. 14Ведь вся суть Закона заключена в одном повелении: «Люби ближнего твоего, как самого себя»5:14 Лев. 19:18; см. также Мат. 22:39-40.. 15А если вы продолжаете грызть и поедать друг друга, то смотрите, как бы вам вообще друг друга не истребить!

Жизнь под руководством Духа

16А я говорю: живите по Духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. 17Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно выступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. 18Но если вами руководит Дух, то вы уже не под Законом.

19Дела греховной природы известны: это разврат, нечистота, распутство, 20идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры и разделения, 21зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Ещё раз предупреждаю вас: те, кто этим занимается, не наследуют Царства Всевышнего.

22Плод же Духа в нашей жизни – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, 23кротость, умение владеть собой. Против таких людей5:23 Или: «качеств». Закон ничего не имеет.

24Те, кто принадлежит Исе Масиху, распяли свою греховную природу вместе с её страстями и нечистыми желаниями. 25Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу. 26Не будем тщеславны, поступая друг с другом вызывающе и завидуя друг другу.