Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 7

Issakars slægt

1Issakar fik fire sønner: Tola, Pua, Jashub og Shimron. Tola fik seks sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Shemuel; de blev slægtsoverhoveder for de forskellige grene af Tola-slægten. Under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 22.600.

3-4 Uzzi fik en søn ved navn Jizrahja. Jizrahja og hans fire sønner, Mikael, Obadja, Joel og Jisshija, blev overhoveder for de forskellige grene af Uzzi-slægten. I den slægt havde de mange koner og børn, så under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 36.000.

Ifølge slægtsbøgerne var det samlede antal våbenføre mænd fra Issakars stamme 87.000.

Benjamins slægt

Benjamin fik sønnerne Bela, Beker og Jediael.

Bela fik fem sønner: Etzbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot og Iri, og de blev slægtsoverhoveder i Benjamins stamme. Ifølge deres slægtsbog var der 22.034 våbenføre mænd.

Beker fik ni sønner: Zemira, Joash, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet. De blev slægtsoverhoveder, og ifølge deres slægtsbog var der 20.200 våbenføre mænd.

10 Jediael fik en søn, Bilhan, som fik syv sønner: Jeush, Binjamin, Ehud, Kenaʼana, Zetan, Tarshish og Ahishahar. 11 De blev slægtsoverhoveder for Jediaels slægt—alle dygtige krigere—og deres slægt kunne mønstre 17.200 våbenføre mænd.

12 Shuppim og Huppim var efterkommere af Ir. Hushim var efterkommer af Aher.[a]

Naftalis slægt

13 Naftali havde fire sønner: Jahtzeʼel, Guni, Jetzer og Shallum. De var efterkommere af Jakobs medhustru, Bilha.

Manasses slægt

14 Med sin aramæiske medhustru fik Manasse to sønner: Asriel[b] og Makir. Makir blev far til Gilead.

15 Det var Makir, der fandt koner til Huppim og Shuppim. Hans søster hed Maʼaka. En anden berømt efterkommer var Zelofhad, som udelukkende havde døtre.

16 Makirs kone, der også hed Maʼaka, fødte to sønner, som hun kaldte Peresh og Sheresh. Peresh fik to sønner: Ulam og Rekem, 17 og Ulam fik en søn ved navn Bedan. Hele denne slægt blev kaldt gileaditter efter Gilead, Makirs søn, Manasses sønnesøn.

18 Hans søster Hammoleket fødte sønnerne Ishhod, Abiezer og Mahla.

19 Shemida[c] fik fire sønner: Ahjan, Shekem, Likhi og Aniam.

Efraims slægt

20 Efraim fik en søn ved navn Shutela, som blev far til Bered. Bered fik sønnen Tahat, som blev far til Eleada, som igen fik sønnen Tahat. 21 Tahat fik sønnen Zabad, som blev far til Shutela.

To mænd fra denne slægt ved navn Ezer og Elead blev engang dræbt af filistrene i Gat, da de forsøgte at stjæle filistrenes kvæg.[d] 22 Deres far, Efraim, sørgede over dem i lang tid, mens hans slægtninge forsøgte at trøste ham. 23 Derefter gik han ind til sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som han gav navnet Beria[e] for at mindes den ulykke, der var overgået deres familie. 24 Han fik også en datter ved navn Sheʼera, som grundlagde byerne Nedre og Øvre Bet-Horon og Uzzen-Sheʼera.

25-27 Efraim blev forfar til Josva gennem følgende slægtslinie: Efraim, Refa, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun, Josva.

28 Efraims stamme bosatte sig i området, der indbefattede Betel og de omliggende landsbyer mod syd, og det strakte sig mod øst til Naʼaran og mod vest til Gezer og de omliggende landsbyer. Området indbefattede også byerne Sikem og Ajja med deres omliggende landsbyer mod nord.

29 Manasses stamme besad byerne Bet-Shan, Taʼanak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. Det var altså efterkommerne af Jakobs søn Josef, der boede i disse byer.

Ashers slægt

30 Asher fik sønnerne Jimna, Jishva, Jishvi og Beria samt en datter ved navn Sera. 31 Beria fik sønnerne Heber og Malkiel. Malkiel grundlagde byen Birzajit.[f]

32 Heber fik sønnerne Jaflet, Shomer og Hotam samt en datter ved navn Shua. 33 Jaflet fik sønnerne Pasak, Bimhal og Ashvat. 34 Hans bror Shomer fik sønnerne Roga, Hubba og Aram.[g] 35 Hans bror Hotam fik sønnerne Zofa, Jimna, Shelesh og Amal.

36 Zofa fik sønnerne Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37 Betzer, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran og Beʼera.

38 Jeter[h] fik sønnerne Jefunne, Pispa og Ara.

39 Ulla fik sønnerne Ara, Hanniel og Ritzja.

40 Alle de mænd nævnt her var slægtsoverhoveder og dygtige, militære ledere. Ifølge deres slægtsbøger kunne slægten mønstre 26.000 våbenføre mænd.

Notas al pie

  1. 7,12 Teksten er uklar. Måske skulle der have stået Dan, jf. 1.Mos. 46,23. Ellers mangler der en fortegnelse over Dans slægt.
  2. 7,14 Teksten er uklar. Måske er Asriel en søn af Gilead, jf. 4.Mos. 26,31.
  3. 7,19 Ifølge 4.Mos. 26,32 en anden af Gileads sønner.
  4. 7,21 Teksten er uklar og meningen omstridt. Sandsynligvis skete dette, efter at israelitterne havde bosat sig i Kanaʼans land, og den omtalte Efraim i v. 22 er en anden end den første Efraim i v. 20.
  5. 7,23 Navnet minder om et hebraisk ord for „ulykke”.
  6. 7,31 Eller: „Malkiel blev far til Birzajit.”
  7. 7,34 Eller: „Shomer fik sønnerne Ahi, Roga, Hubba og Aram.” Teksten er uklar.
  8. 7,38 Sikkert en variation af Jitran.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志上 7

以薩迦的後裔

1以薩迦的四個兒子是陀拉、普瓦、雅述和伸崙。 陀拉的兒子是烏西、利法雅、耶勒、雅買、易伯散和示姆利,他們都是陀拉宗族的族長。在大衛執政年間,陀拉家共有兩萬二千六百個英勇的戰士。 烏西的兒子是伊斯拉希。伊斯拉希的兒子是米迦勒、俄巴底亞、約珥、伊示雅,他們五人都是族長。 他們妻兒眾多,因此各宗族中可以出征作戰的共有三萬六千人。 按家譜的記載,以薩迦支派的各族中共有八萬七千個英勇的戰士。

便雅憫的後裔

便雅憫的三個兒子是比拉、比結和耶疊。 比拉的五個兒子是以斯本、烏西、烏薛、耶利摩和以利,他們都是族長,是英勇的戰士。按家譜記載,他們宗族共有兩萬二千零三十四個戰士。 比結的兒子是細米拉、約阿施、以利以謝、以利約乃、暗利、耶利摩、亞比雅、亞拿突和亞拉篾。 比結的兒子都是族長。按家譜的記載,他們宗族共有兩萬零二百個英勇的戰士。 10 耶疊的兒子是比勒罕,比勒罕的兒子是耶烏斯、便雅憫、以忽、基拿拿、細坦、他施和亞希沙哈。 11 這些耶疊的兒子都是族長,宗族中可以英勇作戰的共一萬七千二百人。 12 以珥的兒子是書品和戶品,亞黑的兒子是戶伸。

拿弗他利的後裔

13 拿弗他利的兒子是雅薛、沽尼、耶色和沙龍。他們都是辟拉的後代。

瑪拿西的後裔

14 瑪拿西的妾是亞蘭人,她給瑪拿西生的兒子是亞斯列,另外還生了基列的父親瑪吉。 15 瑪吉娶了戶品和書品的妹妹瑪迦。瑪拿西的次子名叫西羅非哈,西羅非哈只有幾個女兒。 16 瑪吉的妻子瑪迦生了一個兒子,給他取名叫毗利施。毗利施的兄弟名叫示利施,示利施的兒子是烏蘭和利金。 17 烏蘭的兒子是比但。這些都是基列的子孫。基列是瑪吉的兒子,瑪吉是瑪拿西的兒子。 18 基列的妹妹哈摩利吉生了伊施何、亞比以謝和瑪拉。 19 示米大的兒子是亞現、示劍、利克希和阿尼安。

以法蓮的後裔

20 以法蓮的後代有書提拉,書提拉的兒子是比列,比列的兒子是他哈,他哈的兒子是以拉大,以拉大的兒子是他哈, 21 他哈的兒子是撒拔,撒拔的兒子是書提拉。以法蓮的另外兩個兒子以謝和以列因為偷迦特人的牲畜而被當地人殺死了。 22 他們的父親以法蓮為他們悲傷了多日,親戚都來安慰他。 23 後來,以法蓮與妻子同房,妻子懷孕,生了一個兒子。以法蓮因家裡遭遇不幸,就給孩子取名叫比利亞[a] 24 以法蓮有一個女兒叫舍伊拉,她建了上伯·和崙、下伯·和崙和烏羨·舍伊拉。 25 比利亞的兒子是利法和利悉,利悉的兒子是他拉,他拉的兒子是他罕, 26 他罕的兒子是拉但,拉但的兒子是亞米忽,亞米忽的兒子是以利沙瑪, 27 以利沙瑪的兒子是嫩,嫩的兒子是約書亞。 28 以法蓮人的地業和住處包括伯特利及其四圍的村莊、東部的拿蘭、西部的基色及其四圍的村莊、示劍及其四圍的村莊,遠至迦薩及其四圍的村莊。 29 瑪拿西人的地業包括伯·善、他納、米吉多、多珥以及它們四圍的村莊。這些是以色列之子約瑟的後代居住的地方。

亞設的後裔

30 亞設的兒子是音拿、亦施瓦、亦施韋、比利亞,女兒是西拉。 31 比利亞的兒子是希別和瑪結,瑪結的兒子是比撒威。 32 希別的兒子是雅弗勒、朔默、何坦,女兒是書雅。 33 雅弗勒的兒子是巴薩、賓哈和亞施法。這三人是雅弗勒的兒子。 34 朔默的兒子是亞希、羅迦、耶戶巴和亞蘭。 35 朔默的兄弟希連的兒子是瑣法、音那、示利斯和亞抹。 36 瑣法的兒子是書亞、哈尼弗、書阿勒、比利、音拉、 37 比悉、河得、珊瑪、施沙、益蘭、比拉。 38 益帖的兒子是耶孚尼、毗斯巴、亞拉。 39 烏拉的兒子是亞拉,漢尼業和利謝。 40 這些都是亞設的後代。他們都是族長,是英勇的戰士和傑出的首領。按照家譜的記載,他們宗族中可以出征作戰的共有兩萬六千人。

Notas al pie

  1. 7·23 比利亞」意思是「不幸」。