Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 5

Rubens slægt

1Ruben var Jakobs ældste søn. (Men fordi han vanærede sin far ved at stå i forhold til en af faderens koner, blev hans førstefødselsret overdraget til hans halvbror Josef og dennes to sønner. Det er derfor Rubens slægt ikke bliver nævnt først i slægtsbøgerne. Og selv om Judas stamme blev den største, og kong David kom fra den stamme, så var det Josef, der fik den dobbelte arvelod, som den førstefødte ellers skulle have haft).

Ruben fik følgende sønner: Hanok, Pallu, Hetzron og Karmi.

Til Rubens slægt hørte også Joel, som blev far til Shemaja, som igen blev far til Gog. Gog blev far til Shimi, som blev far til Mika. Mika blev far til Reaja, som blev far til Baʼal. Baʼal blev far til Beʼera, som blev ført i eksil af assyrerkongen Tiglat-Pileser, for han var på det tidspunkt leder for Rubens stamme.

7-8 Slægtsbøgerne nævner følgende slægtsoverhoveder som værende i familie med Beʼera: Jeiel, Zekarja og Bela, der var søn af Azaz, som var søn af Shema, som igen var søn af Joel.

Disse rubenitter boede i Aroer og i området nord for, helt op til Nebobjerget og Baʼal-Meon. De havde store kvægflokke i Gileads land, og deres territorium nåede ud til ørkenen, der strækker sig i retning af Eufratfloden. 10 Under kong Saul besejrede de hagritterne og overtog deres områder i det østlige Gilead.

Gads slægt

11 Gads stamme bosatte sig nord for rubenitternes område, og Gads stammeområde strakte sig langt ind i Bashan og østpå helt til Salka.

12 Slægtsoverhovederne for Gads stamme var først og fremmest Joel, dernæst Shafam, Janaj og Shafat i Bashan. 13 Desuden var de syv brødre Mikael, Meshullam, Sheba, Joraj, Jakan, Zia og Eber ledere for hver deres gren af slægten. 14 De var sønner af Abihajil, som var søn af Huri, søn af Jaroa, søn af Gilead, søn af Mikael, søn af Jeshishaj, søn af Jahdo, søn af Buz. 15 Ahi, der var søn af Abdiel, søn af Guni, var overhoved for deres slægter. 16 Gads stamme boede i det nordlige Gilead, i Bashan med alle småbyerne og videre ud over Sarons græsmarker.

17 Disse slægtsoplysninger stammer fra kong Jotam af Judas og kong Jeroboam af Israels tid.

De østlige stammers hærstyrker

18 Rubens, Gads og Manasses halve stamme mønstrede 44.760 dygtige, veltrænede krigere—alle bevæbnet med bue, skjold og sværd— 19 og de erklærede hagritterne, jeturitterne, nafishitterne og nodabitterne krig. 20-22 De bad til Gud, og han hjalp dem, fordi de stolede på ham. Hagritterne og deres allierede led et knusende nederlag. Mange af dem blev dræbt, og 100.000 taget til fange. Blandt krigsbyttet var der 50.000 kameler, 250.000 får og 2000 æsler. De overtog derefter hagritternes land og blev boende der, indtil de blev ført i eksil.

23 Manasses halve stamme blev til et stort folk, og de spredtes ud over Bashans land helt til Baʼal-Hermon, Senir og Hermonbjerget. 24 Følgende mænd var deres slægtsoverhoveder: Efer, Jishi, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja og Jahdiel—alle sammen mænd, der var kendt for deres militære lederegenskaber.

25 De viste imidlertid ikke troskab mod deres fædres Gud, men tilbad afguderne hos de folk, som Gud havde hjulpet dem med at besejre. 26 Derfor sørgede Gud for, at kong Pul af Assyrien (han kaldes også Tiglat-Pileser), indtog hele det område, hvor Rubens, Gads og Manasses halve stamme boede, og deporterede dem til Halach, Habor, Hara og Gozanfloden, hvor de bor den dag i dag.

Ypperstepræsterne fra Arons slægt af Levis stamme

27 Levi fik tre sønner: Gershon, Kehat og Merari.

28 Kehats sønner hed Amram, Jitzhar, Hebron og Uzziel. 29 Amrams børn hed Aron, Moses og Mirjam. Arons sønner hed Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. 30-40 Rækken af ypperstepræster fra Arons søn Eleazar indtil bortførelsen til Babylonien er som følger: Eleazar, Pinehas, Abishua, Bukki, Uzzi, Zerahja, Merajot, Amarja, Ahitub, Zadok, Ahimaʼatz, Azarja, Johanan, Azarja (som var præst ved Salomons tempel i Jerusalem), Amarja, Ahitub, Zadok, Shallum, Hilkija, Azarja, Seraja og Jehotzadak. 41 Herren lod kong Nebukadnezar føre den sidstnævnte i eksil sammen med Judas og Jerusalems befolkning.

Ang Pulong Sang Dios

1 Cronica 5

Ang mga Kaliwat ni Reuben

1Si Reuben amo ang kamagulangan nga anak ni Israel,[a] pero tungod kay nagpakighilawas siya sa isa sa mga asawa sang iya amay, ang iya kinamatarong bilang kamagulangan ginhatag sa mga anak ni Jose nga iya utod. Gani wala siya nalista sa listahan sang ila mga kaliwat bilang kamagulangan nga anak. Kag bisan gamhanan si Juda sang sa iya mga utod kag ang pangulo naghalin sa iya tribo, ang kinamatarong bilang kamagulangan ginhatag kay Jose. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Reuben nga kamagulangan ni Israel: si Hanoc, Palu, Hezron, kag Carmi.

Amo ini ang mga kaliwat ni Joel: si Shemaya, Gog, Shimei, Micas, Reaya, Baal, kag Beera. Si Beera ang pangulo sang mga kaliwat ni Reuben sang ginbihag sila ni Haring Tiglat Pileser[b] sang Asiria. Amo ini ang mga paryente ni Beera nga nalista sa listahan sang ila mga kaliwat suno sa ila tribo: si Jiel (ang pangulo), si Zacarias, kag si Bela nga anak ni Azaz. Ining si Azaz anak ni Shema, kag apo ni Joel. Ini nga mga kaliwat ni Reuben nag-estar sa lugar halin sa Aroer hasta sa Nebo kag Baal Meon. Kag tungod kay nagdamo ang ila kasapatan didto sa Gilead, nag-estar sila hasta sa sidlangan, sa higad sang desierto pakadto sa Suba sang Eufrates. 10 Sang si Saul ang hari, nagpakig-away sila sa mga Hagarnon kag napierdi nila ini. Ginsakop nila ang mga ginaestaran sang mga Hagarnon sa bug-os nga sidlangan sang Gilead.

Ang mga Kaliwat ni Gad

11 Nag-estar ang mga kaliwat ni Gad sa kadutaan sang Bashan nga sunod sa kadutaan nila ni Reuben, hasta sa Saleca. 12 Amo ini ang mga kaliwat ni Gad: si Joel, nga amo ang pangulo sa Bashan, ang sunod sa iya amo si Shafam, dayon si Janai kag si Shafat. 13 Ang ila mga paryente suno sa kada pamilya amo sila ni Micael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia, kag Eber—pito sila tanan. 14 Sila ang mga kaliwat ni Abihail nga anak ni Huri. Ining si Huri anak ni Jaroa kag apo ni Gilead, kag apo sa tuhod ni Micael. Ining si Micael anak ni Jeshishai kag apo ni Jado, kag apo sa tuhod ni Buz. 15 Si Ahi nga anak ni Abdiel kag apo ni Guni amo ang pangulo sang ila mga pamilya. 16 Nag-estar sila sa Gilead didto sa Bashan kag sa mga baryo sa palibot sini, kag sa bug-os nga palahalban sang Sharon. 17 Ini sila tanan nalista sa listahan sang mga kaliwat sadtong tion sang paghari ni Jotam sa Juda kag ni Jeroboam sa Israel.

18 May 44,760 ka soldado sa tribo ni Reuben, Gad, kag sa katunga sang tribo ni Manase. Ginhanas sila para sa inaway kag maayo sila maggamit sang mga taming, espada, kag pana. 19 Nagpakig-away sila sa mga Hagarnon, Jeturnon, Nafishnon, kag Nodabnon. 20 Nagpangayo sila sang bulig sa Dios sang nagpakig-away sila, kag ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo tungod kay nagsalig sila sa iya. Gani ginpadaog sila sang Dios sa mga Hagarnon kag sa tanan nga kadampig sini. 21 Ginpanguha nila ang kasapatan sang mga Hagarnon: 50,000 ka kamelyo, 250,000 ka karnero, kag 2,000 ka asno. Ginbihag man nila ang 100,000 ka tawo, 22 kag madamo ang ila ginpamatay tungod kay ginbuligan sila sang Dios sa pagpakig-away. Kag gin-estaran nila ang mga lugar sini hasta sang ginbihag sila.

Ang Katunga nga Tribo ni Manase

23 Madamo gid ang katunga nga tribo ni Manase. Nag-estar sila sa kadutaan halin sa Bashan pakadto sa Baal Hermon, Senir, kag Bukid sang Hermon. 24 Amo ini ang mga pangulo sang ila mga pamilya: si Efer, Ishi, Eliel, Azriel, Jeremias, Hodavia, kag Jadiel. Mga maayo sila nga mga soldado kag bantog nga mga pangulo sang ila mga pamilya. 25 Pero indi sila matutom sa Dios sang ila mga katigulangan kundi nagsimba sila sa mga dios sang mga katawhan nga ginlaglag sang Dios sa sadto nga duta. 26 Amo ina kon ngaa ginbuot sang Dios sang Israel nga salakayon sila ni Haring Pul sang Asiria (nga amo man si Tiglat Pileser). Ginbihag ni Pul ang mga tribo ni Reuben, Gad kag katunga sang tribo ni Manase kag gindala sa Hala, Habor, Hara, kag sa Suba sang Gozan, nga sa diin didto sila hasta subong.

Notas al pie

  1. 5:1 Israel: ukon, Jacob.
  2. 5:6 Pileser: ukon, Pilnesser.