Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 24

Præsternes opdeling i skiftehold

11-2 Arons slægt, præsterne, blev opdelt i to afdelinger, som havde navn efter Arons sønner Eleazar og Itamar. Aron havde to sønner mere, Nadab og Abihu, men de døde før deres far og efterlod sig ingen børn. Derfor blev det Eleazar og Itamar, der blev præster og førte slægten videre.

3-4 I samråd med Zadok, der var overhoved for Eleazar-slægten, og Ahimelek, der var overhoved for Itamar-slægten, inddelte David nu Arons efterkommere i 24 skiftehold. Eleazars slægt blev inddelt i 16 hold og Itamars i 8, for Eleazars slægt var den største.

I hvilken rækkefølge holdene skulle gøre tjeneste blev afgjort ved lodtrækning, så den ene slægt ikke blev foretrukket frem for den anden. Der var nemlig kvalificerede ledere i begge slægter. Eleazars og Itamars efterkommere skiftedes til at trække lod, sådan at hver gang Itamar trak én gang, trak Eleazar to gange,[a] mens Shemaja, der var søn af levitten Netanel, skrev holdledernes navne ned i overværelse af kongen og hans officerer, præsten Zadok, Ebjatars søn Ahimelek, og præsternes og levitternes slægtsoverhoveder.

7-18 Lodtrækningen gav følgende resultat: Jojarib blev nr. 1, Jedaja nr. 2, Harim nr. 3, Seorim nr. 4, Malkija nr. 5, Mijjamin nr. 6, Hakkotz nr. 7, Abija nr. 8, Jeshua nr. 9, Shekanja nr. 10, Eljashib nr. 11, Jakim nr. 12, Huppa nr. 13, Jeshebab nr. 14, Bilga nr. 15, Immer nr. 16, Hezir nr. 17, Happizetz nr. 18, Petahja nr. 19, Ezekiel nr. 20, Jakin nr. 21, Gamul nr. 22, Delaja nr. 23 og Maʼazja nr. 24. 19 Hvert af disse skiftehold udførte deres opgaver i Herrens, Israels Guds, Hus efter de forordninger, Herren havde givet gennem deres forfar Aron.

Slægtsoverhoveder blandt levitterne og lodtrækningen

20-21 Følgende efterkommere af Levi var slægtsoverhoveder:[b]

Jehdeja fra Shubael-slægten og Jisshija fra Rehabja-slægten, der begge var en del af Amram-slægten; 22 Jahat fra Shelomot-slægten, der var en del af Jitzhar-slægten; 23 Jerija, Amarja, Jahaziel og Jekamam, der alle var fra Hebron-slægten; 24 Shamir fra Mika-slægten, der var en del af Uzziel-slægten; 25 Zekarja fra den slægt, der stammede fra Mikas bror Jisshija.

26-27 Beno, Shoham, Zakkur og Ibri var efterkommere af Jaʼazija, der nedstammede fra Mushi, en søn af Merari; 28-29 Jerahmeʼel var efterkommer af Kish, der var søn af Mahli, Meraris anden søn. (Eleazar, som var bror til Kish, havde ingen sønner). 30 Desuden var der slægtsoverhoveder, der nedstammede fra Mushis tre sønner: Mahli, Eder og Jerimot. Det var Levis slægt, optalt efter deres slægtsoverhoveder.

31 I lighed med præsterne blev det afgjort ved lodtrækning i hvilken rækkefølge de forskellige hold[c] skulle udføre deres arbejde i templet uden hensyntagen til, hvilke overhoveder der blev anset for de fornemste. Kong David, Zadok, Ahimelek og slægtsoverhovederne for både præsterne og levitterne var vidner til lodtrækningen.

Notas al pie

  1. 24,6 Teksten uklar.
  2. 24,20-21 Teksten er meget uklar, men der er tilsyneladende tale om levitiske ledere, der stammer fra to af Levis sønner, Kehat og Merari. Kehat havde fire sønner: Amram (forfar til Moses og Aron), Jitzhar, Hebron og Uzziel, og denne slægt omtales i vers 20-25. Merari havde to sønner, Mahli og Mushi, og denne slægt omtales i vers 26-30.
  3. 24,31 Teksten er uklar, men formodentlig var der 24 skiftehold.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志上 24

祭司的職務

1下面是亞倫子孫的班次。亞倫的兒子是拿答、亞比戶、以利亞撒、以他瑪。 拿答和亞比戶比父親先死,而且沒有留下兒子,因此以利亞撒和以他瑪做了祭司。 在以利亞撒的子孫撒督和以他瑪的子孫亞希米勒的協助下,大衛將亞倫的子孫分成班次,讓他們各司其職。 以利亞撒的子孫中做首領的比以他瑪的子孫中做首領的多,他們被分成班次,以利亞撒的子孫中有十六個族長,以他瑪的子孫中有八個族長。 因為以利亞撒的子孫中和以他瑪的子孫中都有人在聖所做首領事奉上帝,他們便用抽籤的方法公平地分班,分別在以利亞撒和以他瑪家族中抽籤。 利未人拿坦業的兒子示瑪雅是書記。他在君王、首領、撒督祭司、亞比亞他的兒子亞希米勒、眾祭司和利未人的族長面前把抽出的名字記錄下來。

第一籤抽出來的是耶何雅立,第二籤是耶大雅, 第三籤是哈琳,第四籤是梭琳, 第五籤是瑪基雅,第六籤是米雅民, 10 第七籤是哈歌斯,第八籤是亞比雅, 11 第九籤是耶書亞,第十籤是示迦尼, 12 第十一籤是以利亞實,第十二籤是雅金, 13 第十三籤是胡巴,第十四籤是耶是比押, 14 第十五籤是璧迦,第十六籤是音麥, 15 第十七籤是希悉,第十八籤是哈辟悉, 16 第十九籤是毗他希雅,第二十籤是以西結, 17 第二十一籤是雅斤,第二十二籤是迦末, 18 第二十三籤是第來雅,第二十四籤是瑪西亞。 19 他們照這班次,按以色列的上帝耶和華藉他們的祖先亞倫所定的條例,在耶和華的殿裡司職。

20 其他的利未人還有暗蘭的後代書巴業,書巴業的後裔耶希底亞, 21 利哈比雅的長子伊示雅, 22 以斯哈的後代示羅摩,示羅摩的後代雅哈, 23 希伯崙的長子耶利雅、次子亞瑪利亞、三子雅哈悉、四子耶加緬, 24 烏薛的後代米迦,米迦的後代沙密, 25 米迦的弟兄伊示雅,伊示雅的後代撒迦利雅, 26 米拉利的兒子抹利、姆示、雅西雅,雅西雅的兒子比挪, 27 米拉利的後代雅西雅的兒子比挪、朔含、撒刻、伊比利, 28 抹利的兒子以利亞撒——以利亞撒沒有兒子, 29 基士的後代耶拉篾, 30 姆示的兒子末力、以得、耶利摩。這些按宗族都是利未人的後代。 31 他們也在大衛王、撒督、亞希米勒、眾祭司和利未人的族長面前抽籤,不分長幼,正如他們的親族亞倫的後代所做的一樣。