Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 22

David gør klar til, at et tempel kan bygges

1Derefter bekendtgjorde David: „Her er stedet, hvor Herrens Hus skal bygges. Her skal Israels folk bringe brændofre.” Så befalede han, at alle udlændinge, der boede i landet, skulle samles og sættes i arbejde med at tilhugge stenblokke til templet. Han skaffede også en masse jern til at smede søm og hængsler til portene foruden en umådelig mængde bronze. Fra Tyrus og Sidon skaffede han enorme mængder af cedertræ til byggeriet.

David tænkte nemlig: „Det tempel, som skal bygges for Herren, skal være så storslået, at det bliver berømt ud over hele verden. Men min søn Salomon, som skal bygge det, er stadig ung og uerfaren, så jeg vil hjælpe ham ved at gøre det hele klar.” Det var grunden til, at David inden sin død gjorde alle disse forberedelser.

David gav derpå Salomon ansvaret for at bygge et tempel for Herren, Israels Gud. „Det var min plan at bygge et hus til Herren, min Gud,” forklarede David ham, „men han sagde til mig: ‚Du har dræbt mange mennesker i de hårde krige, du har udkæmpet. Fordi du har udgydt så meget blod, bliver det ikke dig, der kommer til at bygge mit tempel. Men du skal få en søn, som vil blive en fredens mand. Jeg vil sørge for, at han kan leve i fred med alle nabofolkene rundt omkring jer. Han skal hedde Salomon,[a] for i hans regeringstid vil Israel have fred. 10 Han skal bygge mig et hus og være min søn. Jeg vil være hans far, og jeg vil gøre hans herredømme over Israel urokkeligt for evigt.’

11 Og nu, min søn, må Herren hjælpe dig, så du kan få bygget det hus for Herren, din Gud, som han har talt om. 12 Og må han give dig visdom og dømmekraft, så han kan gøre dig til konge over Israel, og så du følger Herren, din Guds, bud. 13 Hvis du nøje følger de love og forskrifter, han gav Israel gennem Moses, vil det gå dig godt. Vær frimodig og stærk. Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. 14 Med hensyn til templet har jeg gjort et stort forarbejde. Jeg har samlet næsten 4000 tons guld og 40.000 tons sølv samt umådelige mængder af jern og bronze. Jeg har også skaffet bjælker og stenblokke, og du kan selv sørge for mere. 15-16 Mange erfarne arbejdere står til din rådighed, både stenhuggere, murere og tømrere, samt kunsthåndværkere, der kan udføre al slags arbejde i guld, sølv, bronze og jern. Gå blot i gang! Og må Herren være med dig!”

17 David befalede alle Israels ledere at hjælpe Salomon med projektet. 18 „Herren vil være med jer!” sagde han. „Han har givet os fred med nabofolkene. Han har hjulpet mig med at besejre dem, og de er nu underlagt Herren og hans folk. 19 Sæt derfor alt ind på at adlyde Herren, jeres Gud, og tag fat på at bygge hans helligdom, så Herrens Pagts Ark og alle de andre hellige ting kan blive anbragt deri.”

Notas al pie

  1. 22,9 Navnet „Salomon” (hebraisk Shlomoh) minder om ordet for „fred” (shalom).

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Лет 22

1И Довуд сказал:

– Здесь будет дом Вечного Бога и жертвенник для всесожжений Исроила.

Подготовка к строительству храма

Довуд приказал собрать всех живущих в Исроиле чужеземцев и назначил из них каменотёсов, чтобы они тесали камень для строительства храма Всевышнего. Он заготовил много железа, чтобы делать гвозди для дверей в воротах и скобы, и бронзы больше, чем можно было взвесить. Ещё он заготовил столько кедровых брёвен, что их невозможно было пересчитать, ведь сидоняне и тиряне поставили их Довуду в избытке. Довуд сказал:

– Мой сын Сулаймон ещё молод и неопытен, а дом, который следует построить Вечному, должен быть великолепен, славен и знаменит во всех землях. Поэтому я приготовлю для него всё необходимое.

И до своей смерти Довуд успел заготовить для храма много строительного материала. Он призвал своего сына Сулаймона и повелел ему построить дом для Вечного, Бога Исроила. Довуд сказал Сулаймону:

– Сын, я думал построить дом для поклонения Вечному, моему Богу, но ко мне было слово Вечного: «Ты пролил много крови и вёл большие войны. Ты не построишь дом для поклонения Мне, потому что ты пролил предо Мной на землю много крови. Но у тебя родится сын, который будет мирным человеком, и Я дам ему покой от всех окружающих его врагов. Поэтому его будут звать Сулаймон («мир»), и в дни его царствования Я дам Исроилу мир и спокойствие. 10 Он и построит дом для поклонения Мне. Он будет Мне сыном, а Я буду ему Отцом. Я упрочу престол его царства над Исроилом навеки».

11 Итак, сын, пусть Вечный будет с тобой, чтобы тебе сопутствовал успех и ты построил дом Вечному, твоему Богу, как Он и говорил о тебе. 12 Пусть Вечный даст тебе разум и понимание, когда Он поставит тебя властвовать над Исроилом, чтобы тебе соблюдать Закон Вечного, твоего Бога. 13 Тебе будет сопутствовать успех, если ты будешь внимателен к тому, чтобы исполнять установления и законы, которые Вечный дал Мусо для Исроила. Будь твёрд и мужествен. Не бойся, не падай духом.

14 Я приложил много труда, заготовив для дома Вечного три тысячи шестьсот тонн золота и тридцать шесть тысяч тонн[a] серебра, а бронзы и железа больше, чем можно взвесить, а также дерево и камень. Ты же прибавь к этому ещё. 15 У тебя много мастеров: каменотёсов, каменщиков и плотников, а также людей, искусных в работе 16 с золотом и серебром, бронзой и железом, – ремесленников без счёта. Итак, начинай работу, и пусть Вечный будет с тобой.

17 Довуд велел всем старейшинам Исроила помогать его сыну Сулаймону. 18 Он сказал им:

– Разве Вечный, ваш Бог, не с вами? Разве Он не даровал вам покой со всех сторон? Ведь Он отдал мне обитателей этой земли, и земля подвластна Вечному и Его народу. 19 Посвятите же свой разум и сердце тому, чтобы искать Вечного, вашего Бога; начните строить святилище Вечному Богу, чтобы вы могли внести сундук соглашения Вечного и все остальные священные предметы в храм, который будет выстроен для поклонения Вечному.

Notas al pie

  1. 1 Лет 22:14 Букв.: «сто тысяч… миллион талантов».