Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 18

Davids sejre over nabofolkene

1David besejrede efterhånden filistrene fuldstændigt og undertvang dem ved at indtage deres hovedstad, Gat, og de omliggende landsbyer. Han besejrede også moabitterne og gjorde dem til sine skattepligtige undersåtter.

Kong Hadadezer af Zoba forsøgte at generobre sit gamle territorium syd for Eufratfloden.[a] Men David besejrede hans hær og forfulgte den helt til Hamat.[b] Ved den lejlighed erobrede David 1000 stridsvogne og tog 7000 ryttere og 20.000 fodfolk til fange. Han skar haserne over på samtlige heste bortset fra 100 af dem. Da aramæerne rykkede ud fra Damaskus for at hjælpe Hadadezer, huggede David 22.000 af dem ned. I Damaskusområdet udstationerede han flere garnisoner og indlemmede aramæerne blandt sine skattepligtige undersåtter. Herren gav David sejr over alle hans fjender. David beslaglagde alle de guldskjolde, som kong Hadadezers officerer havde brugt, og førte dem til Jerusalem sammen med en stor ladning bronze fra Hadadezers byer Tibat og Kun. Det var blandt andet det bronze, kong Salomon senere brugte til at få lavet „bronzehavet” ved templet samt søjlerne og de forskellige bronzeredskaber.

Da kong Tou af Hamat hørte om Davids triumf over Hadadezers hær, 10 sendte han sin søn Hadoram af sted for at lykønske ham. Hadadezer og Tou var nemlig ærkefjender. Hadoram forærede David mange gaver af guld, sølv og bronze, 11 og David indviede dem til Herren sammen med det guld og sølv, han havde taget i krigsbytte fra edomitterne, moabitterne, ammonitterne, filistrene og amalekitterne.

12 I Saltdalen slog Abishaj, Zerujas søn, en edomitisk hær på 18.000 mand, 13 hvorefter han etablerede en række garnisoner i Edom, så edomitterne kom under Davids herredømme. Således gav Herren David sejr, hvor som helst han kom frem.

Davids embedsmænd

14 David var en retfærdig konge i Israel, og han gav alle en fair behandling. 15 Joab var øverstbefalende for hæren; Joshafat, Ahiluds søn, var kongens øverste embedsmand med ansvar for arkiverne; 16 Zadok, Ahitubs søn, og Ahimelek, Ebjatars søn, var de ledende præster; Shavsha var statssekretær; 17 Benaja, Jojadas søn, var chef for livgarden; og Davids egne sønner var ledere ved kongens side.

Notas al pie

  1. 18,3 Et område, som Saul havde taget fra ham.
  2. 18,3 I det nordvestlige Syrien, vest for Zoba området og ca. 200 km nord for Damaskus.