Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 15

David fører arken til Jerusalem

1Efter at David havde bygget et stort palads til sig selv i Davidsbyen, indrettede han et telt, hvor Guds Ark kunne stå. Derpå sagde han: „Kun levitterne må røre Guds Ark, for det er dem, Herren en gang for alle har udvalgt til at bære arken og gøre tjeneste for ham.”

Derefter samlede David alle Israels ledere i Jerusalem, for at de skulle overvære højtideligheden, når arken blev ført ind i det telt, som var indrettet til den. Følgende præster og levitter var til stede: Fra Kehats slægt: 120 mænd anført af Uriel; fra Meraris slægt: 220 mænd anført af Asaja; fra Gershons slægt: 130 mænd anført af Joel; fra Elitzafans slægt: 200 mænd anført af Shemaja; fra Hebrons slægt: 80 mænd anført af Eliel; 10 og fra Uzziels slægt: 112 mænd anført af Amminadab.

11 David tilkaldte nu ypperstepræsterne Zadok og Ebjatar samt de levitiske ledere Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel og Amminadab.

12 „I er overhoveder for de levitiske slægter,” sagde han til dem. „Sørg nu for, at I selv og jeres folk gennemgår renselsesritualet, så I kan føre Herrens, Israels Guds, Ark ind i teltet. 13 Sidste gang, da I ikke var med, straffede Herren os, fordi vi ikke rådførte os med ham om, hvordan arken skulle flyttes.”

14 Derefter gennemgik præsterne og levitterne renselsesritualet, så de kunne flytte Israels Guds Ark på den rigtige måde. 15 På den måde blev levitterne klar til at kunne løfte Guds Ark op i bærestængerne og bære den på skuldrene, sådan som Herren havde befalet Moses.

16 David gav de levitiske ledere ordre til at organisere et orkester og et kor, som kunne synge af hjertens fryd og spille på lyrer, harper og bækkener. 17 Levitternes ledere udpegede følgende musikere som ledere: Heman, Joels søn; Asaf, Berekjas søn; og Etan, Kushajas søn fra Meraris slægt.[a]

18 Følgende mænd blev udpeget som deres medhjælpere: Zekarja, Jaʼaziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maʼaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja og tempelvagterne Obed-Edom og Jeiel.

19 Heman, Asaf og Etan fik til opgave at slå på bronzebækkenerne. 20 Zekarja, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maʼaseja og Benaja skulle spille på harpe, 21 og Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jeiel og Azazja skulle spille på lyre. 22 Kenanja blev udpeget som instruktør for musikerne, for det var han særlig uddannet til.

23-24 Berekja, Elkana, Obed-Edom og Jehija skulle holde vagt omkring arken, og præsterne Shebanja, Joshafat, Netanel, Amasaj, Zekarja, Benaja og Eliezer skulle blæse i trompet foran Guds Ark.

25 Under stor jubel gik David nu i spidsen for Israels ledere og officerer til Obed-Edoms hus for at føre Herrens Pagts Ark til Jerusalem. 26 Da levitterne nu kunne bære Herrens Pagts Ark uden problemer, ofrede man i taknemmelighed til Gud syv unge tyre og syv væddere. 27 Både David, de levitter, der bar arken, deres leder, Kenanja, og sangerne var iført dragter af fintvævet linned. David bar desuden en efod af linned, den særlige præstedragt. 28 Under stor festjubel førte Israels ledere derpå Herrens Pagts Ark til Jerusalem til akkompagnement af vædderhorn og trompeter, bækkener, harper og lyrer.

29 Men da processionen nåede ind til Davidsbyen, og Davids kone Mikal, Sauls datter, fra sit vindue så kong David hoppe rundt og danse af glæde, følte hun foragt for ham.

Notas al pie

  1. 15,17 Fra 1.Krøn. 6,18-28 ved vi, at Heman var fra Kehat-slægten og Asaf fra Gershon-slægten. Alle tre grene af Levi-stammen er således repræsenteret.

O Livro

1 Crônicas 15

A arca retorna a Jerusalém

11/2 David fez para si vários palácios em Jerusalém. Construiu também um novo tabernáculo para que nele estivesse a arca de Deus. Para tal deu as seguintes instruções: “Ninguém mais, além dos levitas, poderá transportá-la; é a eles que compete esse serviço para sempre.”

3/10 Então David convocou todo o povo de Israel para Jerusalém, a fim de celebrarem o transporte da arca para o novo tabernáculo. Foram estes os sacerdotes e os levitas que estiveram presente:

do clã do Coate estiveram 120; Uriel era o seu chefe.

do clã de Merari, 220; Asaias era o chefe.

do clã de Gerson, 130; Joel era o chefe.

do sub-clã de Elizafá, 200; Semaías era o chefe.

do sub-clã de Hebrom, 80; Eliel era o chefe.

do sub-clã de Uziel, 112; Aminadabe era o chefe.

11 David mandou chamar Zadoque e Abiatar, os sumo sacerdotes, assim como os chefes dos levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadabe. 12/13 “Vocês são os chefes dos clãs dos levitas,” disse-lhes. “Portanto santifiquem-se, a si próprios e aos vossos irmãos, de forma que possam trazer a arca de Jeová, o Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. O Senhor destruiu-nos, da outra vez, porque não respeitámos os preceitos divinos: era a vocês que competia levarem a arca.” 14/15 Então os sacerdotes e os levitas executaram as cerimónias rituais de santificação, como preparação para o transporte da arca de Jeová, o Deus de Israel. Os levitas, depois, carregaram-na eles próprios, aos ombros, sobre as varas apropriadas, tal como o Senhor ordenara a Moisés.

16/17 David também tinha mandado aos levitas que organizassem os coros de cantores, e eles assim fizeram, acompanhando-se com a música forte e alegre dos instrumentos, tais como alaúdes, harpas e címbalos. Hemã (filho de Joel), Asafe (filho de Berequias) e Etã (filho de Cuasaías), do clã de Merari, eram os responsáveis pela parte musical. 18 Os seguintes homens foram escolhidos como seus assistentes: Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaséia, Matitias, Elifeleu, Micnéias, Obede-Edom e Jeiel; estes eram também porteiros.

19/24 Hemã, Asafe e Etã foram escolhidos para tocarem os címbalos de cobre; e Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaséia e Benaia formavam um octeto acompanhado de harpas. Matitias, Elifeleu, Micnéias, Obede-Edom, Jeiel e Azarias eram harpistas. O chefe dos cantores era Quenanias, líder dos levitas, o qual foi seleccionado pelas suas qualidades. Berequias e Elcana eram guardas da arca. Sebanias, Josafate, Netanel, Amasai, Zacarias, Benaia e Eliezer — todos eles sacerdotes — formavam um conjunto de trombetas que ia à frente do cortejo. Obede Edom e Jeías guardavam a arca.

25/27 David mais os anciãos de Israel, acompanhados dos generais do exército, foram com grande alegria até à casa de Obede-Edom, para trazerem a arca para Jerusalém. E porque Deus não destruiu os levitas que transportavam a arca, sacrificaram sete novilhos e sete carneiros. David mais os levitas que transportavam a arca, os cantores e Quenanias, o chefe dos cantores, estavam vestidos de roupa de linho; David trazia também um éfode de linho. 28 Foi dessa maneira que os líderes de Israel transportaram a arca, com brados de alegria, som de buzinas e trombetas, mais os címbalos e o acompanhamento das harpas e alaúdes.

29 Quando a arca chegou a Jerusalém, Mical, a mulher de David, filha do rei Saul, sentiu desprezo por David, ao vê-lo, da janela onde se encontrava, a dançar e a tocar.