Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 14

David befæster sin position som konge

1Kong Hiram af Tyrus sendte kong David en masse cedertræ som venskabsgave. Samtidig sendte han stenhuggere og tømrere, der skulle hjælpe med at bygge et flot palads til ham. Da forstod David, at Herren havde valgt ham til konge og styrket hans kongemagt for sit udvalgte folks skyld.

Efter at David var flyttet til Jerusalem, tog han flere koner, og han fik mange sønner og døtre. Her følger navnene på de sønner, der blev født i Jerusalem: Shammua, Shobab, Natan, Salomon, Jibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Beʼeljada og Elifelet.

David besejrer filistrene

Da filistrene hørte, at David var blevet kronet til konge over Israel, mobiliserede de deres styrker og tog af sted for at tage ham til fange. Men David fik meddelelse om det og samlede sin egen hær imod dem. Filistrenes hær kom og invaderede Refaimdalen. 10 Da spurgte David Gud til råds: „Skal jeg gå ud og kæmpe imod dem? Vil du give mig sejr over dem?”

Herren svarede: „Ja, jeg vil udlevere dem til dig.”

11 Derefter rykkede David ud og besejrede dem. „Det var Gud, der gjorde det!” erklærede han. „Gud brød gennem fjendens slagrækker som en flodbølge!” Derfor kaldte han stedet for Baʼal-Peratzim.[a]

12 De flygtende filistre havde efterladt deres afgudsbilleder på slagmarken, og David gav ordre til, at de skulle brændes.

13 Men filistrene kom tilbage og invaderede endnu engang dalen. 14 David rådførte sig igen med Gud, og svaret lød: „Undgå et frontalt angreb! Gå bag om fjenden og slå til ved baka-træerne.[b] 15 Så snart du hører lyden af taktfaste skridt i toppen af træerne, skal du gå til angreb, for det betyder, at Gud selv er gået i forvejen for at tilintetgøre fjendens hær.”

16 David gjorde, som Gud havde sagt, og hans hær huggede filistrene ned fra Gibeon og helt til Gezer. 17 Davids ry spredtes nu vidt omkring. Herren sørgede for, at alle de omkringboende folkeslag fik stor respekt for kong David.

Notas al pie

  1. 14,11 Navnet betyder: „Herren bryder igennem”.
  2. 14,14 Det vides ikke, hvilke træer der er tale om, måske popler, asp eller morbær.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Лет 14

Довуд в Иерусалиме

1Хирам, царь Тира, отправил к Довуду послов, каменщиков, плотников, а также кедровые брёвна, чтобы построить ему дворец. И Довуд понял, что Вечный утвердил его царём над Исроилом и что высоко вознесено его царство ради Его народа Исроила.

В Иерусалиме Довуд взял себе ещё жён, и у него родились ещё сыновья и дочери. Вот имена детей, которые родились у него в Иерусалиме:

Шаммуа, Шовав, Нафан, Сулаймон, Ивхар, Элишуа, Элфелет, Ногах, Нефег, Иафия, Элишама, Элиада и Элифелет.

Поражения филистимлян

Услышав о том, что Довуд помазан в цари над всем Исроилом, все филистимляне отправились искать его, но Довуд узнал об этом и выступил против них. Филистимляне пришли и принялись разбойничать в долине Рефаим.

10 И Довуд спросил Всевышнего:

– Идти ли мне на филистимлян? Отдашь ли Ты их мне?

Вечный ответил ему:

– Иди, Я отдам их в твои руки.

11 Довуд со своими воинами пошёл к Баал-Перациму и разбил их там. Он сказал:

– Как вода прорывает запруду, так и Всевышний разбил моих врагов моей рукой.

(Поэтому то место и было названо Баал-Перацим («господин прорыва»).)

12 Филистимляне бросили там своих богов, и по приказу Довуда их сожгли.

13 И снова филистимляне принялись разбойничать в долине. 14 Довуд вновь спросил Всевышнего, и Всевышний ответил ему:

– Не нападай на них отсюда, но обойди их и напади на них со стороны бальзамовых деревьев. 15 Как только ты услышишь в вершинах бальзамовых деревьев шум, как от шагов, тотчас же вступай в бой, потому что Всевышний пошёл перед тобой, чтобы разбить войско филистимлян.

16 Довуд сделал так, как повелел ему Всевышний, и исроильтяне разили филистимское войско всю дорогу от Гаваона до Гезера. 17 Слава Довуда прошла по всем странам, и Вечный навёл страх перед ним на все народы.