Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 11

David bliver konge over Israel

1Alle Israels ledere kom nu til David i Hebron. „Vi tilhører jo et og samme folk,” sagde de. „Og du har altid været vores leder i krig—selv da Saul var konge! Det er Herren selv, der har sagt, at du skal være hyrde og leder for hele hans folk.” Derpå sluttede alle Israels ledere en venskabspagt med David for Herrens ansigt, og de salvede ham til konge over Israel, sådan som Herren gennem profeten Samuel havde sagt, at det ville ske.

David indtager Jerusalem

Derefter drog David sammen med sine folk til Jerusalem, som dengang hed Jebus. Men jebusitterne, som boede der, sagde til David: „Her kommer du aldrig ind!” Ikke desto mindre indtog David klippeborgen Zion, som derefter blev kaldt Davidsbyen.

David havde lovet, at den, der først slog en jebusit ihjel, ville blive hans hærfører. Da Joab, hvis mor hed Zeruja, var den første, som nåede ind i byen og slog en af fjenderne ihjel, blev han anfører for Davids hær.

David flyttede nu sin residens til klippeborgen, som derfor blev kaldt Davidsbyen. Han udbyggede byen og befæstede bymuren hele vejen rundt fra forsvarstårnet. Resten af byens genopbygning tog Joab sig af. I de følgende år styrkede David sit kongedømme, for Herren, den Almægtige, var med ham.

Davids krigshelte

10 Her skal nævnes nogle af de dygtigste og tapreste af Davids krigere, der sammen med resten af Israels ledere støttede ham, så han blev valgt til konge og fik magten over riget, sådan som Herren havde lovet.

11 Jashobeam, søn af Hakmoni, var den mest berømte af de tre store helte. Med sit spyd dræbte han engang 300 modstandere i ét slag.

12 Den næste af de tre store var Elazar, en søn af ahohitten Dodo. 13 Han kæmpede sammen med David i slaget mod filistrene ved Pas-Dammim. Kampen foregik midt i en bygmark, og den israelitiske hær flygtede. 14 Men Elazar og hans mænd holdt stand og huggede filistrene ned. Den dag gav Herren israelitterne en stor sejr.

15 Foruden de tre store helte var der en større gruppe tapre krigere, som blev kaldt „De Tredive”. Engang da David opholdt sig ved Adullams klippehule, og filistrenes hær havde slået lejr i Refaimdalen, drog tre af „De Tredive” tapre krigere ned til David. 16 Han opholdt sig som sagt i klippeborgen, mens en af filistrenes garnisoner havde besat Betlehem, som lå i nærheden. 17 David var tørstig og sagde henkastet: „Det kunne være skønt med et krus vand fra brønden ved byporten hjemme i Betlehem!” 18 Da sneg de tre mænd sig gennem filistrenes lejr, øste vand fra brønden ved byporten og bragte det til David. Men han kunne ikke få sig selv til at drikke det. I stedet hældte han det ud på jorden som et offer til Herren. 19 „Gud forbyde, at jeg skulle drikke det!” udbrød han. „Det ville jo være som at drikke de tre mænds blod, der satte livet på spil for at hente det!” Derfor drak han det ikke. Det er blot ét eksempel på de tre heltes vovemod.

20-21 Abishaj, Joabs bror, var anfører for „De Tredive”. Engang dræbte han 300 fjendtlige soldater med sit spyd! Det var på grund af sådanne heltegerninger, at „De Tredive” så op til ham som deres anfører, men han kom ikke på højde med de tre store helte.

22 Benaja, Jojadas søn fra Kabtzeʼel, var en anden heltemodig kriger. Det var ham, der dræbte Ariels to sønner, kæmperne fra Moab. Det var også ham, der kravlede ned i en cisterne og dræbte en løve en dag, hvor det sneede. 23 Ved en anden lejlighed gik han løs på en egyptisk kæmpe, der var næsten to og en halv meter høj og havde et enormt spyd. Benaja slog spyddet ud af hånden på ham med sin stok og dræbte ham med det. 24 Det var den slags heltegerninger, som gjorde Benaja lige så berømt som de tre store helte, 25 selv om han ikke regnedes med blandt dem. Men „De Tredive” så op til ham, og David udnævnte ham til chef for sin livvagt.

26-47 Her følger en liste over Davids heltemodige krigere: Asael, Joabs bror; Elhanan, Dodos søn fra Betlehem; Shammot fra Harod; Heletz fra Pelon; Ira, Ikkeshʼ søn fra Tekoa; Abiezer fra Anatot; Sibbekaj fra Husha; Ilaj fra Ahoa; Maharaj fra Netofa; Heled, Baʼanas søn fra Netofa; Ittaj, Ribajs søn fra Gibea i Benjamins land; Benaja fra Piraton; Huraj fra Gaʼashkløften; Abiel fra Arba; Azmavet fra Baharum; Eljahba fra Shaʼalbon; Jashens sønner fra Gizon; Jonatan, Shages søn fra Harar; Ahiam, Sakars søn fra Harar; Elifal, Urs søn; Hefer fra Mekera; Ahija fra Pelon; Hetzro fra Karmel; Naʼaraj, Ezbajs søn; Joel, Natans bror; Mibhar, Hagris søn; Zelek fra Ammon; Nahraj, Joabs våbendrager, fra Beʼerot; Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir; hittitten Urias; Zabad, Ahlajs søn; Adina, Shizas søn—en leder fra Rubens stamme med 30 krigere under sig; Hanan, Maʼakas søn; Joshafat fra Mitan; Uzzija fra Ashtarot; Shama og Jeuel, Hotams sønner fra Aroer; Jediael, Shimris søn; Joha, hans bror fra Titz; Eliel fra Mahava; Jeribaj og Joshavja, Elnaʼams sønner; Jitma fra Moab; og endelig Eliel, Obed og Jaʼasiel fra Zoba.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志上 11

大衛做以色列人的王

1以色列人都聚集到希伯崙來見大衛,對他說:「我們是你的骨肉同胞。 從前,即使掃羅做王的時候,率領以色列人出征打仗的仍是你。你的上帝耶和華也曾應許讓你做祂以色列子民的牧者和首領。」 以色列的長老都到希伯崙見大衛王,大衛與他們在耶和華面前立約,他們膏立大衛做以色列的王,這應驗了耶和華藉撒母耳所說的話。 大衛和以色列眾人來到耶路撒冷,即耶布斯。那時耶布斯人住在那裡。 耶布斯人對大衛說:「你攻不進來。」可是,大衛攻取了錫安的堡壘,即後來的大衛城。 大衛說:「誰先攻打耶布斯人,誰就做元帥。」洗魯雅的兒子約押首先進攻,於是就做了元帥。 大衛佔據了堡壘,因此那堡壘就叫大衛城。 大衛又從米羅開始,在四圍修建城牆,其餘的部分由約押修建。 大衛日漸強盛,因為萬軍之耶和華與他同在。

大衛的勇士

10 以下是大衛手下眾勇士的統領,他們和以色列百姓竭力擁護大衛做王,正如耶和華對以色列的應許。 11 大衛的勇士有哈革摩尼人雅朔班,他是三勇士之首,曾在一次交戰中揮矛刺死了三百人。 12 其次是亞合人朵多的兒子以利亞撒,他是三勇士之一。 13 他曾在巴斯·達閔與大衛一起抵抗非利士人。那裡有一塊大麥田,以色列人戰敗逃跑, 14 他們卻堅守陣地,奮勇殺敵。耶和華使以色列人大獲全勝。 15 一次,三十位勇士中有三位到亞杜蘭洞附近的磐石那裡見大衛,當時非利士的軍隊駐紮在利乏音谷。 16 那時大衛留守在堡壘裡,非利士人的駐軍在伯利恆。 17 大衛渴了,說:「真想有人打一些伯利恆城門旁的井水給我喝!」 18 那三位勇士就衝過非利士人的營地,到伯利恆城門旁的井打水,帶回來給大衛。大衛卻不肯喝,他把水澆奠在耶和華面前, 19 說:「我的上帝啊!這三人冒死去打水,這些水就像是他們的血,我決不能喝。」因此,大衛不肯喝。這是三勇士的事蹟。

20 約押的兄弟亞比篩是這三個勇士的統領,他曾揮矛刺死三百人,在三勇士中出了名, 21 最有聲望,因此做了他們的統領,只是不及前三位勇士。

22 甲薛人耶何耶大的兒子比拿雅是位勇士,做過非凡的事。他曾殺死摩押的兩個勇猛戰士,也曾在下雪天跳進坑中殺死一頭獅子, 23 還曾殺死一個兩米多高的埃及巨人。當時埃及人拿著織布機軸般粗的長矛,比拿雅只拿著棍子迎戰,他奪了對方的長矛,用那矛刺死了對方。 24 這是耶何耶大的兒子比拿雅的事蹟,他在這三個勇士中出了名, 25 比那三十個勇士更有聲望,只是不及前三位勇士。大衛派他做護衛長。

26 其他勇士有約押的兄弟亞撒黑、伯利恆人朵多的兒子伊勒哈難、 27 哈律人沙瑪、比倫人希利斯、 28 提哥亞人益吉的兒子以拉、亞拿突人亞比以謝、 29 戶沙人西比該、亞合人以萊、 30 尼陀法人瑪哈萊、尼陀法人巴拿的兒子希立、 31 便雅憫支派基比亞人利拜的兒子以太、比拉頓人比拿雅、 32 迦實溪人戶萊、亞拉巴人亞比、 33 巴路米人押斯瑪弗、沙本人以利雅哈巴、 34 基孫人哈深的眾子、哈拉人沙基的兒子約拿單、 35 哈拉人沙甲的兒子亞希暗、吾珥的兒子以利法勒、 36 米基拉人希弗、比倫人亞希雅、 37 迦密人希斯羅、伊斯拜的兒子拿萊、 38 拿單的兄弟約珥、哈基利的兒子彌伯哈、 39 亞捫人洗勒、為洗魯雅的兒子約押拿兵器的比錄人拿哈萊、 40 以帖人以拉、以帖人迦立、 41 赫人烏利亞、亞萊的兒子撒拔、 42 示撒的兒子亞第拿——呂便支派中率領三十人的首領、 43 瑪迦的兒子哈難、彌特尼人約沙法、 44 亞施他拉人烏西亞、亞羅珥人何坦的兒子沙瑪和耶利、 45 提洗人申利的兒子耶疊和他的兄弟約哈、 46 瑪哈未人以利業、伊利拿安的兒子耶利拜和約沙未雅、摩押人伊特瑪、 47 以利業、俄備得和米瑣巴人雅西業。