Bibelen på hverdagsdansk

Første Kongebog 10

Dronningen af Saba besøger kong Salomon

1Da dronningen af Saba[a] hørte om den visdom, Herren havde givet Salomon, fik hun lyst til at udfordre ham med nogle svære spørgsmål. Hun ankom til Jerusalem med et stort følge og en lang karavane af kameler belæsset med aromatiske stoffer, ædelsten og store mængder guld. Under sit besøg hos kong Salomon stillede hun ham alle de spørgsmål, hun kunne komme i tanke om. Salomon besvarede alle hendes spørgsmål—ikke et eneste var for vanskeligt for ham. Da dronningen således personligt oplevede hans visdom og med egne øjne så det prægtige palads, den fornemme mad, de mange hoffolk, som spiste med ved bordet, tjenerne, der serverede, deres prægtige klæder, hans mundskænke og de mange brændofre, han ofrede i Herrens hus, blev hun meget betaget og udbrød:

„Jeg er dybt imponeret! De rapporter, jeg modtog i mit eget land om din store visdom og dine bedrifter, var altså sande. Jeg troede ellers ikke på dem, men nu har jeg med mine egne øjne set meget, meget mere, end hvad jeg dengang hørte om. Din visdom og rigdom overgår langt de vildeste rygter! Hvor er dine folk og tjenere heldige, at de kan lytte til din visdom hver eneste dag. Lovet være Herren, din Gud, som fandt behag i dig og satte dig på Israels trone. Det er på grund af din Guds evige kærlighed til Israel, at han gjorde dig til konge over dem, for du regerer med retfærdighed.”

10 Derpå forærede hun kongen 4 tons guld, store mængder aromatiske stoffer og mange ædelsten. De kostbarheder, kong Salomon fik foræret, var uden sidestykke.

11 I den forbindelse skal det nævnes, at kong Hirams skibe ud over at bringe guld fra Ofir hjem til kong Salomon også bragte store mængder kostbart træ og ædelsten. 12 Det kostbare træ brugte Salomon til at lave rækværk i tempelkomplekset og i sit palads, samt til lyrer og harper. Aldrig har man set magen til en så fornem levering af kostbart træ.

13 Salomon gav til gengæld dronningen af Saba alt, hvad hun bad om og kunne ønske sig, foruden de gaver, han selv forærede hende. Derpå rejste hun sammen med sit følge tilbage til sit land.

Salomons rigdom

14 Hvert år udvandt kong Salomon ca. 23 tons[b] guld fra sine guldminer. 15 Dertil kom indtægter fra handelsafgifter, told og skat fra de arabiske vasalkonger og landets egne guvernører. 16-17 Salomon fik lavet 200 store, guldbelagte skjolde, hvor der gik knap 7 kilo[c] guld til hvert skjold, og 300 mindre skjolde, hvortil der gik halvandet kilo guld. Alle disse skjolde satte han op som udsmykning i „Libanonskovhallen”.

18 Han fik også lavet en overdådig elfenbenstrone, belagt med rent guld. 19 Seks brede trin førte op til selve tronstolen, som havde en rundet ryg foroven og armlæn på begge sider. Ved hver side stod en forgyldt løve. 20 For enderne af hvert trin stod der også en løve, så der var 12 løver i alt på tronens trappe. Intet sted i verden fandtes en trone som Salomons.

21 Alle kong Salomons drikkebægre var af rent guld, og spisestellet i „Libanonskovhallen” var også af rent guld. Intet af det var af sølv, for sølv blev ikke regnet for noget på den tid. 22 Salomon havde selv nogle store Tarshish-skibe[d] ligesom kong Hiram. Hvert tredje år vendte disse skibe hjem med store ladninger af guld, sølv, elfenben, aber og påfugle.

23 Kong Salomon var således visere og rigere end nogen anden konge på jorden. 24 Stormænd fra alverdens lande søgte audiens hos ham for at få del i hans gudgivne visdom, 25 og de bragte ham år efter år fornemme gaver i form af guld- og sølvting, kostbart klæde, våben, aromatiske stoffer, heste og muldyr.

26 Salomon anskaffede sig masser af stridsvogne og heste. Han havde 1400 stridsvogne og 12.000 heste, som han stationerede i de dertil indrettede vognbyer og i selve Jerusalem. 27 Salomons rigdom betød, at sølv blev lige så almindeligt i Jerusalem som stenene i byens gader, og det kostbare cedertræ blev lige så almindeligt som morbærfigentræ fra de vestlige bakkeskråninger. 28 Salomons heste blev importeret fra Egypten og Kilikien, hvor hans opkøbere konstant var på udkig. 29 En egyptisk stridsvogn leveret i Jerusalem kostede syv kilo sølv, og en hest kostede godt halvandet kilo sølv. En del af disse heste og vogne blev solgt videre til de hittitiske og aramæiske konger.

Notas al pie

  1. 10,1 Dette land menes at have ligget i den østlige del af det område, som i dag hedder Yemen.
  2. 10,14 På hebraisk: „666 talenter”, hvor en talent svarer til ca. 34 kg. Måske hentyder tallet 666 profetisk til faren ved at blive for optaget af jordisk rigdom.
  3. 10,16-17 Eller ca. 3 kilo. Den hebraiske tekst er uklar.
  4. 10,22 Det vides ikke med sikkerhed, hvor Tarshish lå, sandsynligvis i Spanien. I alle tilfælde er et Tarshish-skib et stort, oceangående skib, der blev brugt til de længste handelsruter.

New International Reader's Version

1 Kings 10

The Queen of Sheba Visits Solomon

1The queen of Sheba heard about how famous Solomon was. She also heard about how he served and worshiped the Lord. So she came to test Solomon with hard questions. She arrived in Jerusalem with a very large group of attendants. Her camels were carrying spices, huge amounts of gold, and valuable jewels. She came to Solomon and asked him about everything she wanted to know. Solomon answered all her questions. There wasn’t anything too hard for the king to explain to her. So the queen of Sheba saw how very wise Solomon was. She saw the palace he had built. She saw the food on his table. She saw his officials sitting there. She saw the robes of the servants who waited on everyone. She saw his wine tasters. And she saw the burnt offerings Solomon sacrificed at the Lord’s temple. She could hardly believe everything she had seen.

She said to the king, “Back in my own country I heard a report about you. I heard about how much you had accomplished. I also heard about how wise you are. Everything I heard is true. But I didn’t believe those things. So I came to see for myself. And now I believe it! You are twice as wise and wealthy as people say you are. The report I heard doesn’t even begin to tell the whole story about you. How happy your people must be! How happy your officials must be! They always get to serve you and hear the wise things you say. May the Lord your God be praised. He takes great delight in you. He placed you on the throne of Israel. The Lord will love Israel for all time to come. That’s why he has made you king. He knows that you will do what is fair and right.”

10 She gave the king four and a half tons of gold. She also gave him huge amounts of spices and valuable jewels. No one would ever bring to King Solomon as many spices as the queen of Sheba gave him.

11 Hiram’s ships brought gold from Ophir. From there they also brought huge amounts of almugwood and valuable jewels. 12 The king used the almugwood to make supports for the Lord’s temple and the royal palace. He also used it to make harps and lyres for those who played the music. That much almugwood has never been brought into Judah or seen there since that day.

13 King Solomon gave the queen of Sheba everything she wanted and asked for. That was in addition to what he had given her out of his royal riches. Then she left. She returned to her own country with her attendants.

Solomon’s Greatness

14 Each year Solomon received 25 tons of gold. 15 That didn’t include the money brought in by business and trade. It also didn’t include the money from all the kings of Arabia and the governors of the territories.

16 King Solomon made 200 large shields out of hammered gold. Each one weighed 15 pounds. 17 He also made 300 small shields out of hammered gold. Each one weighed seven and a half pounds. The king put all the shields in the Palace of the Forest of Lebanon.

18 Then he made a large throne. It was covered with ivory. And that was covered with fine gold. 19 The throne had six steps. Its back had a rounded top. The throne had armrests on both sides of the seat. A statue of a lion stood on each side of the throne. 20 Twelve lions stood on the six steps. There was one at each end of each step. Nothing like that throne had ever been made for any other kingdom. 21 All of King Solomon’s cups were made out of gold. All the things used in the Palace of the Forest of Lebanon were made out of pure gold. Nothing was made out of silver. When Solomon was king, silver wasn’t considered to be worth very much. 22 He had many ships that carried goods to be traded. His ships went to sea along with Hiram’s ships. Once every three years the ships returned. They brought gold, silver, ivory, apes and peacocks.

23 King Solomon was richer than all the other kings on earth. He was also wiser than they were. 24 People from the whole world wanted to meet Solomon in person. They wanted to see for themselves how wise God had made him. 25 Year after year, everyone who came to him brought a gift. They brought gifts made out of silver and gold. They brought robes, weapons and spices. They also brought horses and mules.

26 Solomon had 1,400 chariots and 12,000 horses. He kept some of his horses and chariots in the chariot cities. He kept the others with him in Jerusalem. 27 The king made silver as common in Jerusalem as stones. He made cedar wood as common there as sycamore-fig trees in the western hills. 28 Solomon got horses from Egypt and from Kue. The royal traders bought them from Kue at the current price. 29 They weighed out 15 pounds of silver for a chariot from Egypt. And they weighed out almost four pounds of silver for a horse. They also sold horses and chariots to all the kings of the Hittites and the kings of the Arameans.