Bibelen på hverdagsdansk

Første Kongebog 10

Dronningen af Saba besøger kong Salomon

1Da dronningen af Saba[a] hørte om den visdom, Herren havde givet Salomon, fik hun lyst til at udfordre ham med nogle svære spørgsmål. Hun ankom til Jerusalem med et stort følge og en lang karavane af kameler belæsset med aromatiske stoffer, ædelsten og store mængder guld. Under sit besøg hos kong Salomon stillede hun ham alle de spørgsmål, hun kunne komme i tanke om. Salomon besvarede alle hendes spørgsmål—ikke et eneste var for vanskeligt for ham. Da dronningen således personligt oplevede hans visdom og med egne øjne så det prægtige palads, den fornemme mad, de mange hoffolk, som spiste med ved bordet, tjenerne, der serverede, deres prægtige klæder, hans mundskænke og de mange brændofre, han ofrede i Herrens hus, blev hun meget betaget og udbrød:

„Jeg er dybt imponeret! De rapporter, jeg modtog i mit eget land om din store visdom og dine bedrifter, var altså sande. Jeg troede ellers ikke på dem, men nu har jeg med mine egne øjne set meget, meget mere, end hvad jeg dengang hørte om. Din visdom og rigdom overgår langt de vildeste rygter! Hvor er dine folk og tjenere heldige, at de kan lytte til din visdom hver eneste dag. Lovet være Herren, din Gud, som fandt behag i dig og satte dig på Israels trone. Det er på grund af din Guds evige kærlighed til Israel, at han gjorde dig til konge over dem, for du regerer med retfærdighed.”

10 Derpå forærede hun kongen 4 tons guld, store mængder aromatiske stoffer og mange ædelsten. De kostbarheder, kong Salomon fik foræret, var uden sidestykke.

11 I den forbindelse skal det nævnes, at kong Hirams skibe ud over at bringe guld fra Ofir hjem til kong Salomon også bragte store mængder kostbart træ og ædelsten. 12 Det kostbare træ brugte Salomon til at lave rækværk i tempelkomplekset og i sit palads, samt til lyrer og harper. Aldrig har man set magen til en så fornem levering af kostbart træ.

13 Salomon gav til gengæld dronningen af Saba alt, hvad hun bad om og kunne ønske sig, foruden de gaver, han selv forærede hende. Derpå rejste hun sammen med sit følge tilbage til sit land.

Salomons rigdom

14 Hvert år udvandt kong Salomon ca. 23 tons[b] guld fra sine guldminer. 15 Dertil kom indtægter fra handelsafgifter, told og skat fra de arabiske vasalkonger og landets egne guvernører. 16-17 Salomon fik lavet 200 store, guldbelagte skjolde, hvor der gik knap 7 kilo[c] guld til hvert skjold, og 300 mindre skjolde, hvortil der gik halvandet kilo guld. Alle disse skjolde satte han op som udsmykning i „Libanonskovhallen”.

18 Han fik også lavet en overdådig elfenbenstrone, belagt med rent guld. 19 Seks brede trin førte op til selve tronstolen, som havde en rundet ryg foroven og armlæn på begge sider. Ved hver side stod en forgyldt løve. 20 For enderne af hvert trin stod der også en løve, så der var 12 løver i alt på tronens trappe. Intet sted i verden fandtes en trone som Salomons.

21 Alle kong Salomons drikkebægre var af rent guld, og spisestellet i „Libanonskovhallen” var også af rent guld. Intet af det var af sølv, for sølv blev ikke regnet for noget på den tid. 22 Salomon havde selv nogle store Tarshish-skibe[d] ligesom kong Hiram. Hvert tredje år vendte disse skibe hjem med store ladninger af guld, sølv, elfenben, aber og påfugle.

23 Kong Salomon var således visere og rigere end nogen anden konge på jorden. 24 Stormænd fra alverdens lande søgte audiens hos ham for at få del i hans gudgivne visdom, 25 og de bragte ham år efter år fornemme gaver i form af guld- og sølvting, kostbart klæde, våben, aromatiske stoffer, heste og muldyr.

26 Salomon anskaffede sig masser af stridsvogne og heste. Han havde 1400 stridsvogne og 12.000 heste, som han stationerede i de dertil indrettede vognbyer og i selve Jerusalem. 27 Salomons rigdom betød, at sølv blev lige så almindeligt i Jerusalem som stenene i byens gader, og det kostbare cedertræ blev lige så almindeligt som morbærfigentræ fra de vestlige bakkeskråninger. 28 Salomons heste blev importeret fra Egypten og Kilikien, hvor hans opkøbere konstant var på udkig. 29 En egyptisk stridsvogn leveret i Jerusalem kostede syv kilo sølv, og en hest kostede godt halvandet kilo sølv. En del af disse heste og vogne blev solgt videre til de hittitiske og aramæiske konger.

Notas al pie

 1. 10,1 Dette land menes at have ligget i den østlige del af det område, som i dag hedder Yemen.
 2. 10,14 På hebraisk: „666 talenter”, hvor en talent svarer til ca. 34 kg. Måske hentyder tallet 666 profetisk til faren ved at blive for optaget af jordisk rigdom.
 3. 10,16-17 Eller ca. 3 kilo. Den hebraiske tekst er uklar.
 4. 10,22 Det vides ikke med sikkerhed, hvor Tarshish lå, sandsynligvis i Spanien. I alle tilfælde er et Tarshish-skib et stort, oceangående skib, der blev brugt til de længste handelsruter.

New American Standard Bible

1 Kings 10

The Queen of Sheba

1Now when the queen of Sheba heard about the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with difficult questions. So she came to Jerusalem with a very large retinue, with camels carrying spices and very much gold and precious stones. When she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart. Solomon [a]answered all her questions; nothing was hidden from the king which he did not [b]explain to her. When the queen of Sheba perceived all the wisdom of Solomon, the house that he had built, the food of his table, the seating of his servants, the attendance of his waiters and their attire, his cupbearers, and [c]his stairway by which he went up to the house of the Lord, there was no more spirit in her. Then she said to the king, “It was a true report which I heard in my own land about your words and your wisdom. Nevertheless I did not believe the [d]reports, until I came and my eyes had seen it. And behold, the half was not told me. You exceed in wisdom and prosperity the report which I heard. How blessed are your men, how blessed are these your servants who stand before you continually and hear your wisdom. Blessed be the Lord your God who delighted in you to set you on the throne of Israel; because the Lord loved Israel forever, therefore He made you king, to do justice and righteousness.” 10 She gave the king a hundred and twenty talents of gold, and a very great amount of spices and precious stones. Never again did such abundance of spices come in as that which the queen of Sheba gave King Solomon.

11 Also the ships of Hiram, which brought gold from Ophir, brought in from Ophir a very great number of almug trees and precious stones. 12 The king made of the almug trees supports for the house of the Lord and for the king’s house, also lyres and harps for the singers; such almug trees have not come in again nor have they been seen to this day.

13 King Solomon gave to the queen of Sheba all her desire which she requested, besides what he gave her according to [e]his royal bounty. Then she turned and went to her own land [f]together with her servants.

Wealth, Splendor and Wisdom

14 Now the weight of gold which came in to Solomon in one year was 666 talents of gold, 15 besides that from the traders and the [g]wares of the merchants and all the kings of the Arabs and the governors of the country. 16 King Solomon made 200 large shields of beaten gold, [h]using 600 shekels of gold on each large shield. 17 He made 300 shields of beaten gold, [i]using three minas of gold on each shield, and the king put them in the house of the forest of Lebanon. 18 Moreover, the king made a great throne of ivory and overlaid it with refined gold. 19 There were six steps to the throne and a round top to the throne at its rear, and [j]arms [k]on each side of the seat, and two lions standing beside the [l]arms. 20 Twelve lions were standing there on the six steps on the one side and on the other; nothing like it was made for any other kingdom. 21 All King Solomon’s drinking vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold. None was of silver; it was not considered [m]valuable in the days of Solomon. 22 For the king had at sea the ships of Tarshish with the ships of Hiram; once every three years the ships of Tarshish came bringing gold and silver, ivory and apes and peacocks.

23 So King Solomon became greater than all the kings of the earth in riches and in wisdom. 24 All the earth was seeking the presence of Solomon, to hear his wisdom which God had put in his heart. 25 They brought every man his gift, articles of silver and gold, garments, weapons, spices, horses, and mules, so much year by year.

26 Now Solomon gathered chariots and horsemen; and he had 1,400 chariots and 12,000 horsemen, and he [n]stationed them in the chariot cities and with the king in Jerusalem. 27 The king made silver as common as stones in Jerusalem, and he made cedars as plentiful as sycamore trees that are in the [o]lowland. 28 Also Solomon’s import of horses was from Egypt and Kue, and the king’s merchants procured them from Kue for a price. 29 A chariot [p]was imported from Egypt for 600 shekels of silver, and a horse for 150; and [q]by the same means they exported them to all the kings of the Hittites and to the kings of the Arameans.

Notas al pie

 1. 1 Kings 10:3 Lit told her all her words
 2. 1 Kings 10:3 Lit tell her
 3. 1 Kings 10:5 Or his burnt offering which he offered
 4. 1 Kings 10:7 Lit words
 5. 1 Kings 10:13 Lit the hand of King Solomon
 6. 1 Kings 10:13 Lit she and
 7. 1 Kings 10:15 Or traffic
 8. 1 Kings 10:16 Lit he brought up
 9. 1 Kings 10:17 Lit he brought up
 10. 1 Kings 10:19 Lit hands
 11. 1 Kings 10:19 Lit on this side and on this at the place of the seat
 12. 1 Kings 10:19 Lit hands
 13. 1 Kings 10:21 Lit anything
 14. 1 Kings 10:26 So with ancient versions; Heb led
 15. 1 Kings 10:27 Heb Shephelah
 16. 1 Kings 10:29 Lit came up and went out from
 17. 1 Kings 10:29 Lit in like manner by their hand