Bibelen på hverdagsdansk

Første Kongebog 10

Dronningen af Saba besøger kong Salomon

1Da dronningen af Saba[a] hørte om den visdom, Herren havde givet Salomon, fik hun lyst til at udfordre ham med nogle svære spørgsmål. Hun ankom til Jerusalem med et stort følge og en lang karavane af kameler belæsset med aromatiske stoffer, ædelsten og store mængder guld. Under sit besøg hos kong Salomon stillede hun ham alle de spørgsmål, hun kunne komme i tanke om. Salomon besvarede alle hendes spørgsmål—ikke et eneste var for vanskeligt for ham. Da dronningen således personligt oplevede hans visdom og med egne øjne så det prægtige palads, den fornemme mad, de mange hoffolk, som spiste med ved bordet, tjenerne, der serverede, deres prægtige klæder, hans mundskænke og de mange brændofre, han ofrede i Herrens hus, blev hun meget betaget og udbrød:

„Jeg er dybt imponeret! De rapporter, jeg modtog i mit eget land om din store visdom og dine bedrifter, var altså sande. Jeg troede ellers ikke på dem, men nu har jeg med mine egne øjne set meget, meget mere, end hvad jeg dengang hørte om. Din visdom og rigdom overgår langt de vildeste rygter! Hvor er dine folk og tjenere heldige, at de kan lytte til din visdom hver eneste dag. Lovet være Herren, din Gud, som fandt behag i dig og satte dig på Israels trone. Det er på grund af din Guds evige kærlighed til Israel, at han gjorde dig til konge over dem, for du regerer med retfærdighed.”

10 Derpå forærede hun kongen 4 tons guld, store mængder aromatiske stoffer og mange ædelsten. De kostbarheder, kong Salomon fik foræret, var uden sidestykke.

11 I den forbindelse skal det nævnes, at kong Hirams skibe ud over at bringe guld fra Ofir hjem til kong Salomon også bragte store mængder kostbart træ og ædelsten. 12 Det kostbare træ brugte Salomon til at lave rækværk i tempelkomplekset og i sit palads, samt til lyrer og harper. Aldrig har man set magen til en så fornem levering af kostbart træ.

13 Salomon gav til gengæld dronningen af Saba alt, hvad hun bad om og kunne ønske sig, foruden de gaver, han selv forærede hende. Derpå rejste hun sammen med sit følge tilbage til sit land.

Salomons rigdom

14 Hvert år udvandt kong Salomon ca. 23 tons[b] guld fra sine guldminer. 15 Dertil kom indtægter fra handelsafgifter, told og skat fra de arabiske vasalkonger og landets egne guvernører. 16-17 Salomon fik lavet 200 store, guldbelagte skjolde, hvor der gik knap 7 kilo[c] guld til hvert skjold, og 300 mindre skjolde, hvortil der gik halvandet kilo guld. Alle disse skjolde satte han op som udsmykning i „Libanonskovhallen”.

18 Han fik også lavet en overdådig elfenbenstrone, belagt med rent guld. 19 Seks brede trin førte op til selve tronstolen, som havde en rundet ryg foroven og armlæn på begge sider. Ved hver side stod en forgyldt løve. 20 For enderne af hvert trin stod der også en løve, så der var 12 løver i alt på tronens trappe. Intet sted i verden fandtes en trone som Salomons.

21 Alle kong Salomons drikkebægre var af rent guld, og spisestellet i „Libanonskovhallen” var også af rent guld. Intet af det var af sølv, for sølv blev ikke regnet for noget på den tid. 22 Salomon havde selv nogle store Tarshish-skibe[d] ligesom kong Hiram. Hvert tredje år vendte disse skibe hjem med store ladninger af guld, sølv, elfenben, aber og påfugle.

23 Kong Salomon var således visere og rigere end nogen anden konge på jorden. 24 Stormænd fra alverdens lande søgte audiens hos ham for at få del i hans gudgivne visdom, 25 og de bragte ham år efter år fornemme gaver i form af guld- og sølvting, kostbart klæde, våben, aromatiske stoffer, heste og muldyr.

26 Salomon anskaffede sig masser af stridsvogne og heste. Han havde 1400 stridsvogne og 12.000 heste, som han stationerede i de dertil indrettede vognbyer og i selve Jerusalem. 27 Salomons rigdom betød, at sølv blev lige så almindeligt i Jerusalem som stenene i byens gader, og det kostbare cedertræ blev lige så almindeligt som morbærfigentræ fra de vestlige bakkeskråninger. 28 Salomons heste blev importeret fra Egypten og Kilikien, hvor hans opkøbere konstant var på udkig. 29 En egyptisk stridsvogn leveret i Jerusalem kostede syv kilo sølv, og en hest kostede godt halvandet kilo sølv. En del af disse heste og vogne blev solgt videre til de hittitiske og aramæiske konger.

Notas al pie

 1. 10,1 Dette land menes at have ligget i den østlige del af det område, som i dag hedder Yemen.
 2. 10,14 På hebraisk: „666 talenter”, hvor en talent svarer til ca. 34 kg. Måske hentyder tallet 666 profetisk til faren ved at blive for optaget af jordisk rigdom.
 3. 10,16-17 Eller ca. 3 kilo. Den hebraiske tekst er uklar.
 4. 10,22 Det vides ikke med sikkerhed, hvor Tarshish lå, sandsynligvis i Spanien. I alle tilfælde er et Tarshish-skib et stort, oceangående skib, der blev brugt til de længste handelsruter.

Священное Писание (Восточный Перевод)

3 Царств 10

Царица Шевы посещает Сулеймана

1Когда царица Шевы услышала о славе Сулеймана, связанной с именем Вечного, она явилась, чтобы испытать его трудными вопросами. Прибыв в Иерусалим с огромной свитой, с верблюдами, везущими пряности и великое множество золота и драгоценных камней, она пришла к Сулейману и говорила с ним обо всём, что было у неё на сердце. Сулейман ответил на все её вопросы: для царя не было ничего трудного, чего он не смог бы ей объяснить. Когда царица Шевы увидела всю мудрость Сулеймана и дворец, который он построил, увидела, что за яства у него на столе, что за жилища у его приближённых, как прислуживают его слуги, как они одеты, каковы его виночерпии и какие всесожжения он совершает в храме Вечного,[a] у неё захватило дух.

Она сказала царю:

– Молва, которую я слышала в своей стране о твоих делах и мудрости, правдива, но я не верила слухам, пока не пришла и не увидела это своими глазами. И что же, мне не рассказали и половины: твои мудрость и богатство далеко превзошли ту молву, что я слышала! Благословенны твои люди! Благословенны твои приближённые, которые всегда стоят перед тобой и внимают твоей мудрости! Хвала Вечному, твоему Богу, Который благоволил к тебе, посадив тебя на престол Исраила! Ради Своей любви, бесконечной любви Вечного к Исраилу, Он сделал тебя царём, чтобы ты поступал справедливо и праведно.

10 Она подарила царю четыре тысячи триста двадцать килограммов[b] золота, великое множество пряностей и драгоценных камней. Никогда больше пряностей не привозили в таком изобилии, как тогда, когда царица Шевы подарила их Сулейману.

11 (А Хирамовы корабли, что привозили золото из Офира, привезли оттуда большое количество красного дерева и драгоценных камней. 12 Царь сделал из красного дерева опоры для храма Вечного и царского дворца, а также арфы и лиры для музыкантов. Такого количества красного дерева никогда не привозилось ни до, ни после этого дня.)

13 Царь Сулейман подарил царице Шевы всё, что она пожелала, и о чём просила, не считая того, что он подарил ей по своей царской щедрости. После этого она вернулась со свитой в свою страну.

Богатство и великолепие Сулеймана

14 Ежегодно Сулейман получал почти двадцать четыре тонны[c] золота, 15 не считая того дохода, что поступал от купцов и торговцев, от всех царей Аравии и наместников страны.

16 Царь Сулейман сделал двести больших щитов из кованого золота, на каждый из которых пошло по три с половиной килограмма[d] золота. 17 Ещё он сделал триста маленьких щитов из кованого золота, на каждый из которых ушло почти по два килограмма[e] золота. Царь поместил их во дворце Ливанского леса.

18 Ещё царь сделал огромный трон, выложенный слоновой костью и покрытый чистым золотом. 19 У трона было шесть ступенек, а спинка его закруглялась кверху. По обеим сторонам сиденья были подлокотники, и у каждого из них стояло по льву. 20 Двенадцать львов стояло на шести ступеньках – по одному с каждой стороны каждой ступеньки. Никогда ничего подобного не делалось ни в каком другом царстве.

21 Все чаши царя Сулеймана были золотыми, и вся домашняя утварь во дворце Ливанского леса была из чистого золота. Серебряного ничего не было, потому что серебро в дни Сулеймана не ценилось.

22 На море у царя был флот из торговых кораблей[f], наравне с кораблями Хирама. Раз в три года корабли возвращались, привозя золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов.

23 Царь Сулейман превосходил богатством и мудростью всех царей земли. 24 Все на земле искали встречи с Сулейманом, чтобы послушать мудрости, которую вложил в его сердце Всевышний. 25 Всякий приходящий приносил дары – изделия из серебра и золота, одежды, оружие и пряности, лошадей и мулов, и так – из года в год.

26 Сулейман преумножал количество своих колесниц и коней. У него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч коней[g], которых он держал в специально назначенных городах и у себя в Иерусалиме. 27 В его правление серебро в Иерусалиме ценилось не выше простых камней, а кедра было так же много, как тутовых деревьев в предгорьях Иудеи. 28 Кони Сулеймана поставлялись из Египта[h] и из Кувы – царские купцы покупали их в Куве. 29 Колесницу привозили из Египта за семь килограммов серебра, а коня – почти за два килограмма[i]. Так же, через царских купцов, их доставляли всем царям хеттов и сирийцев.

Notas al pie

 1. 10:5 Или: «и какова лестница, по которой он поднимается в храм Вечного».
 2. 10:10 Букв.: «сто двадцать талантов».
 3. 10:14 Букв.: «шестьсот шестьдесят шесть талантов».
 4. 10:16 Букв.: «шестьсот бек».
 5. 10:17 Букв.: «три мины».
 6. 10:22 Букв.: «фарсисских кораблей».
 7. 10:26 Или: «колесничих»; или: «всадников».
 8. 10:28 Или, возможно: «из Муцура». Муцур – область в Киликии, находившейся на севере от Исраила, на юге современной территории Турции. Также в ст. 29.
 9. 10:29 Букв.: «шестьсот… сто пятьдесят шекелей».