Bibelen på hverdagsdansk

Ezra 1

Kyros sender judæerne hjem for at genopbygge templet

1I det første år Kyros[a] var konge i Persien, opfyldte Herren det løfte, han havde givet sit folk gennem profeten Jeremias. Han talte til Kyros, som derefter udsendte en skriftlig meddelelse, der skulle læses op i hele hans rige:

Kyros, konge af Persien, bekendtgør herved, at Himlens Gud, som har givet mig herredømmet over alle jordens riger, nu har pålagt mig at bygge ham et tempel i Jerusalem i Judas land. De af jer, der hører til Herrens folk, kan nu frit vende tilbage til Jerusalem og genopbygge Herrens tempel, for han er Israels Gud, og han bør tilbedes i Jerusalem. Må jeres Gud være med jer. De, som bor i nærheden af nogle af de tilbageværende fra dette folk, skal hjælpe dem på vej ved at give dem sølv og guld, forsyninger til rejsen og husdyr såvel som offergaver til Herrens tempel i Jerusalem.

Og Gud vakte en hjemlængsel hos lederne for Judas og Benjamins stammer og hos præsterne og levitterne, så mange gjorde sig parat til at vende tilbage til Jerusalem for at genopbygge templet. Deres naboer hjalp dem med sølv, guld, forsyninger og husdyr, og de gav dem gaver med til templet.

Kong Kyros befalede desuden sin skatmester Mitredat at hente alle de kostbarheder, som kong Nebukadnezar i sin tid havde taget fra templet i Jerusalem og placeret i sit eget gudetempel. Mitredat skulle så overgive det hele til Sheshbatzar, der var leder for Judas folk. Det drejede sig om 30 guldbakker, 1000 sølvbakker, 29 offerknive, 10 30 guldskåle, 410 mindre sølvskåle samt 1000 diverse redskaber. 11 I alt fik Sheshbatzar overdraget 5400 ting af guld og sølv, som han skulle tage med sig fra Babylon til Jerusalem.

Notas al pie

  1. 1,1 Kyros var konge over Persien 559-530 f.Kr.

New Living Translation

Ezra 1

Cyrus Allows the Exiles to Return

1In the first year of King Cyrus of Persia,[a] the Lord fulfilled the prophecy he had given through Jeremiah.[b] He stirred the heart of Cyrus to put this proclamation in writing and to send it throughout his kingdom:

“This is what King Cyrus of Persia says:

“The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has appointed me to build him a Temple at Jerusalem, which is in Judah. Any of you who are his people may go to Jerusalem in Judah to rebuild this Temple of the Lord, the God of Israel, who lives in Jerusalem. And may your God be with you! Wherever this Jewish remnant is found, let their neighbors contribute toward their expenses by giving them silver and gold, supplies for the journey, and livestock, as well as a voluntary offering for the Temple of God in Jerusalem.”

Then God stirred the hearts of the priests and Levites and the leaders of the tribes of Judah and Benjamin to go to Jerusalem to rebuild the Temple of the Lord. And all their neighbors assisted by giving them articles of silver and gold, supplies for the journey, and livestock. They gave them many valuable gifts in addition to all the voluntary offerings.

King Cyrus himself brought out the articles that King Nebuchadnezzar had taken from the Lord’s Temple in Jerusalem and had placed in the temple of his own gods. Cyrus directed Mithredath, the treasurer of Persia, to count these items and present them to Sheshbazzar, the leader of the exiles returning to Judah.[c] This is a list of the items that were returned:

gold basins30
silver basins1,000
silver incense burners[d]29
10 gold bowls30
silver bowls410
other items1,000

11 In all, there were 5,400 articles of gold and silver. Sheshbazzar brought all of these along when the exiles went from Babylon to Jerusalem.

Notas al pie

  1. 1:1a The first year of Cyrus’s reign over Babylon was 538 B.c.
  2. 1:1b See Jer 25:11-12; 29:10.
  3. 1:8 Hebrew Sheshbazzar, the prince of Judah.
  4. 1:9 The meaning of this Hebrew word is uncertain.