Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 48

Landet fordeles mellem stammerne

1Det følgende er en fortegnelse over alle stammerne og det område, de hver især får tildelt:

Dans stamme: Fra det nordvestlige hjørne ved Middelhavet ind til Hetlon; derfra til Lebo-Hamat og videre til Hatzar-Enon på grænsen mellem Damaskus i syd og Hamat i nord. Det er en strimmel tværs over landet fra øst til vest. Ashers område ligger syd for Dans med de samme grænser mod øst og vest. Naftalis område ligger syd for Ashers med de samme grænser mod øst og vest. Manasses område ligger syd for Naftalis med de samme grænser mod øst og vest. 5-7 Syd for Manasses område ligger Efraims, og derefter følger Rubens og Judas områder, alle med de samme grænser mod øst og vest.

Syd for Judas område ligger det landområde, som er til Herren, kongen og præsterne. Det har samme grænser mod øst og vest som stammeområderne, og er 12,5 km bredt. Templet skal placeres midt i præsternes jordstykke, der er 12,5 km langt og 5 km bredt.

10 Rundt omkring templet får præsterne tildelt et jordstykke, der er 12,5 km langt på den nordlige og sydlige side af templet og 5 km bredt på den østlige og vestlige side. 11 De præster, der her er tale om, er Zadoks efterkommere, der ikke lod sig lokke til synd sådan som Israels folk og resten af Levis stamme. 12-13 Det skal være deres særlige arvelod af den hellige jord, når landet fordeles mellem stammerne. Ved siden af præsternes jord skal der være et jordstykke til de øvrige levitter. Det skal være 12,5 km langt og 5 km bredt. 14 Intet af den hellige jord må udstykkes til andre ved salg eller bytte, for den tilhører Herren.

15 Et jordstykke 12,5 km langt og 2,5 km bredt syd for den hellige jord skal tilhøre byen og bruges til boliger og græsgange, og byen skal ligge i midten. 16 Byen skal være 2,25 km på alle fire sider. 17 Uden om byen skal der afsættes en strimmel på 125 m til græsgang. 18 Den øvrige jord, de 5 km, som ligger vest for byen, og de 5 km, som ligger øst for byen langs den hellige jord, skal opdyrkes og brødføde byens befolkning. 19 Folk fra alle Israels stammer skal bo i byen og opdyrke jorden.

20 Den hellige jord og jorden til byen med tilstødende marker udgør tilsammen et kvadrat, der måler 12,5 km på hver led. 21-22 Jorden på vestsiden og østsiden af dette kvadrat, helt ud til landets grænser mod vest og øst, tilhører regenten, således at den hellige jord og byzonen ligger i midten. Det grænser til Judas område mod nord og til Benjamins område mod syd.

23 Syd for Herrens område ligger altså Benjamins område, og det strækker sig tværs over hele landet fra øst til vest. 24 Syd for Benjamins område ligger Simeons, som også strækker sig tværs over landet. 25-28 Derefter følger Issakars, Zebulons og Gads områder, der også strækker sig tværs over landet. Gads sydgrænse går fra Tamar i øst ned mod kilderne ved Meribat-Kadesh og følger derefter bækken, der danner grænse til Egypten, ud til Middelhavet. 29 Det er de jordlodder, som stammerne får i arv og eje, siger Gud Herren.

30-31 Hver af byens porte skal opkaldes efter en af Israels stammer. I den 2,25 km lange nordmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Ruben, Juda og Levi. 32 I den 2,25 km lange østmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Josef, Benjamin og Dan. 33 I den 2,25 km lange sydmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Simeon, Issakar og Zebulon. 34 Og i den 2,25 km lange vestmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Gad, Asher og Naftali.

35 Byens omkreds er 9 km, og byens navn skal herefter være ‚Herren er der’.”

New International Reader's Version

Ezekiel 48

The Land Will Be Divided Up

1“Here are the tribes. They are listed by their names.

“Dan will receive one share of land. It will be at the northern border of Israel. The border will follow the Hethlon road to Lebo Hamath. Hazar Enan will be part of the border. So will the northern border of Damascus next to Hamath. Dan’s northern border will run from east to west.

“Asher will receive one share. It will border the territory of Dan from east to west.

“Naphtali will receive one share. It will border the territory of Asher from east to west.

“Manasseh will receive one share. It will border the territory of Naphtali from east to west.

“Ephraim will receive one share. It will border the territory of Manasseh from east to west.

“Reuben will receive one share. It will border the territory of Ephraim from east to west.

“Judah will receive one share. It will border the territory of Reuben from east to west.

“You must give one share as a special gift to me. It will border the territory of Judah from east to west. It will be eight miles wide. It will be as long as the border of each of the territories of the tribes. Its border will run from east to west. The temple will be in the center of that strip of land.

“Give that special share of land to me. It will be eight miles long and three and a third miles wide. 10 It will be the sacred share of land for the priests. It will be eight miles long on the north side. It will be three and a third miles wide on the west side. It will be three and a third miles wide on the east side. And it will be eight miles long on the south side. My temple will be in the center of it. 11 This share of land will be for the priests who are set apart to me. They will come from the family line of Zadok. The members of that family served me faithfully. They did not go astray as the Levites and other Israelites did. 12 Their share of land will be a special gift to them. It will be part of the sacred share of the land. It will be very holy. Its border will run along the territory of the Levites.

13 “The Levites will receive a share. It will be next to the territory of the priests. The Levites’ share will be eight miles long and three and a third miles wide. 14 They must not sell or trade any of it. It is the best part of the land. It must not be handed over to anyone else. It is set apart to me.

15 “The area that remains is one and two-thirds miles wide. It is eight miles long. It will not be holy. The people in Jerusalem can build houses there. They can use some of it as grasslands. The city will be in the center of it. 16 Each of the four sides of the city will be one and a half miles long. 17 Each of the four sides of the city’s grasslands will be 440 feet long. 18 What remains of the area will be three and a third miles long on the east and west sides. Its border will run along the border of the sacred share. Its crops will supply food for the city workers. 19 They will farm the area. They will come from all the tribes of Israel. 20 The entire area will be a square. Each of its four sides will be eight miles long. Set the sacred share apart as a special gift to me. Do the same thing with the property of the city.

21 “The area that remains on both sides will belong to the prince. So his land does not include the sacred share and the property of the city. The eastern part of his land will reach from the sacred share all the way to the eastern border. The western part will reach from the sacred share to the western border. The sacred share itself is eight miles long on its east and west sides. Both of those areas will be right next to the borders of the two tribes on the north and south sides. They will belong to the prince. The sacred share will be in the center of them. It will have the temple in it. 22 The property of the Levites will lie in the center of the prince’s share. So will the property of the city. The prince’s land will lie between the borders of the tribes of Judah and Benjamin.

23 “Here is the land for the rest of the tribes.

“Benjamin will receive one share. It will reach from the eastern border to the western border.

24 “Simeon will receive one share. It will border the territory of Benjamin from east to west.

25 “Issachar will receive one share. It will border the territory of Simeon from east to west.

26 “Zebulun will receive one share. It will border the territory of Issachar from east to west.

27 “Gad will receive one share. It will border the territory of Zebulun from east to west.

28 “The southern border of Gad will run south from Tamar to the waters of Meribah Kadesh. It will continue along the Wadi of Egypt. It will end at the Mediterranean Sea.

29 “This is the land you must divide among the tribes of Israel. And these will be the shares they will receive,” announces the Lord and King.

The Gates of the New City

30 “Here is a list of the gates of the city.

Start with its north side. It will be a mile and a half long. 31 The city gates will be named after the tribes of Israel. The north side will have three gates. They will be the gates of Reuben, Judah and Levi.

32 “The east side will be a mile and a half long. It will have three gates. They will be the gates of Joseph, Benjamin and Dan.

33 “The south side will be a mile and a half long. It will have three gates. They will be the gates of Simeon, Issachar and Zebulun.

34 “The west side will be a mile and a half long. It will have three gates. They will be the gates of Gad, Asher and Naphtali.

35 “The city will be six miles around.

“From that time on, its name will be ‘The Lord Is There.’ ”