Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 37

De tørre knogler i dalen

1Herrens kraft kom over mig, og hans Ånd førte mig ud i en dal fyldt med menneskeknogler. De var helt indtørrede, og Herren førte mig i en bue rundt om dem. Så spurgte han mig: „Kan de knogler blive til levende mennesker igen?” „Herre, det ved kun du,” svarede jeg.

Da gav han mig ordre til at profetere direkte til knoglerne: „I tørre knogler, hør Herrens ord. Herren siger: Jeg vil ånde på jer og gøre jer levende igen. Jeg vil sætte kød og sener på jer og dække jer med hud, og jeg vil blæse min livsånde ind i jer. Da vil I indse, at jeg er Herren.”

Jeg profeterede, som Herren havde befalet mig. Mens jeg profeterede, hørte jeg en raslende lyd, og jeg så, at knoglerne nærmede sig hinanden og blev til skeletter. Der voksede kød og sener frem på dem, og derefter blev de dækket af hud. Kroppene var dog stadig døde, der var ikke spor af liv i dem. Da befalede Herren mig at profetere og kalde på livsånden: „Herren siger: Du livsånd, kom fra de fire verdenshjørner og blæs på de her døde kroppe, så de bliver levende.” 10 Så profeterede jeg, som han havde befalet mig. Straks kom der livsånde i kroppene, og de blev levende og rejste sig op. De udgjorde en meget stor hær.

11 Derefter sagde Herren til mig: „Du menneske, de tørre knogler er et billede på Israels folk. De siger: ‚Alt er håbløst. Vi ligger allerede i graven og er ikke andet end en bunke udtørrede knogler.’ 12 Profetér derfor til dem og sig: Mit folk, jeg vil lukke op for jeres grave og føre jer ud af dem og bringe jer hjem til Israels land. 13 Når jeg gør det, vil I indse, at jeg er Herren. 14 Jeg sender min Ånd ind i jer, så I får nyt liv og kan vende hjem til jeres eget land. Til den tid vil I erkende, at jeg er Herren, og at jeg har opfyldt mit løfte til jer.”

Genforeningen af Judas og Israels folk

15 Herren sagde til mig: 16 „Du menneske, tag et stykke træ og skriv på det: ‚Judas folk og de stammer, der hører med til Sydriget.’ Tag et andet stykke træ og skriv på det: ‚Efraim og de andre stammer, der hører med til Nordriget.’ 17 Hold så træstykkerne i den ene hånd, så det ser ud, som om de udgør ét stykke. 18 Når folk spørger dig, hvad det skal betyde, 19 skal du sige: ‚Herren siger: Jeg vil tage Nordrigets stammer og forene dem med Sydrigets stammer, så de bliver til ét folk i min hånd.’ 20 Hold dem sådan, at alle kan se dem, 21 og sig til folket: Jeg vil samle Israels folk fra de lande, hvor de er i landflygtighed, og føre dem hjem til deres eget land, 22 så de bliver til én nation i Israels højland med en og samme konge. De skal ikke længere være splittet i to nationer. 23 Og de skal ikke længere gøre sig urene med deres modbydelige afguder og alle deres synder. Jeg frelser dem fra deres frafald og renser dem for deres synd imod mig. Da skal de være mit folk, og jeg vil være deres Gud.

24 En, der er som min tjener David, skal være deres fælles konge og hyrde. Da skal de adlyde mine bud og gøre, hvad jeg befaler dem. 25 De skal bo i det land, jeg gav min tjener Jakob, og hvor deres forfædre boede. Både de selv og alle kommende generationer efter dem skal bo i landet. Og en som min tjener David skal altid være deres fyrste. 26 Jeg vil slutte en evig fredspagt med dem og gøre dem talrige. Min helligdom skal altid have plads midt iblandt dem. 27 Ja, jeg vil bo midt iblandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. 28 Og fordi jeg altid er til stede iblandt mit folk, skal nationerne komme til erkendelse af, at jeg er Herren, og at jeg er den, som gør Israel til et helligt folk.”

New International Reader's Version

Ezekiel 37

The Valley of Dry Bones

1The power of the Lord came on me. His Spirit brought me away from my home. He put me down in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them. I saw a huge number of bones in the valley. The bones were very dry. The Lord asked me, “Son of man, can these bones live?”

I said, “Lord and King, you are the only one who knows.”

Then he said to me, “Prophesy to these bones. Tell them, ‘Dry bones, listen to the Lord’s message. The Lord and King speaks to you. He says, “I will put breath in you. Then you will come to life again. I will attach tendons to you. I will put flesh on you. I will cover you with skin. So I will put breath in you. And you will come to life again. Then you will know that I am the Lord.” ’ ”

So I prophesied just as the Lord commanded me to. As I was prophesying, I heard a noise. It was a rattling sound. The bones came together. One bone connected itself to another. I saw tendons and flesh appear on them. Skin covered them. But there was no breath in them.

Then the Lord said to me, “Prophesy to the breath. Prophesy, son of man. Tell it, ‘The Lord and King says, “Breath, come from all four directions. Go into these people who have been killed. Then they can live.” ’ ” 10 So I prophesied just as he commanded me to. And breath entered them. Then they came to life again. They stood up on their feet. They were like a huge army.

11 Then the Lord said to me, “Son of man, these bones stand for all the people of Israel. The people say, ‘Our bones are dried up. We’ve lost all hope. We are destroyed.’ 12 So prophesy. Tell them, ‘The Lord and King says, “My people, I am going to open up your graves. I am going to bring you out of them. I will take you back to the land of Israel. 13 So I will open up your graves and bring you out of them. Then you will know that I am the Lord. You are my people. 14 I will put my Spirit in you. And you will live again. I will settle you in your own land. Then you will know that I have spoken. I have done it,” announces the Lord.’ ”

Israel Will Be One Nation Under One King

15 A message from the Lord came to me. The Lord said, 16 “Son of man, get a stick of wood. Write on it, ‘Belonging to the tribe of Judah and the Israelites who are connected with it.’ Then get another stick. Write on it, ‘Ephraim’s stick. Belonging to the tribes of Joseph and all the Israelites connected with them.’ 17 Join them together into one stick in your hand.

18 “Your people will ask you, ‘What do you mean by this?’ 19 Tell them, ‘The Lord and King says, “I am going to get the stick of Joseph and the Israelites connected with it. That stick is in Ephraim’s hand. I am going to join it to Judah’s stick. I will make them a single stick of wood in my hand.” ’ 20 Show them the sticks you wrote on. 21 Tell them, ‘The Lord and King says, “I will take the Israelites out of the nations where they have gone. I will gather them together from all around. I will bring them back to their own land. 22 There I will make them one nation. They will live on the mountains of Israel. All of them will have one king. They will never be two nations again. They will never again be separated into two kingdoms. 23 They will no longer make themselves ‘unclean’ by worshiping any of their evil gods. They will not do wrong things anymore. They always turn away from me. But I will save them from that sin. I will make them pure and ‘clean.’ They will be my people. And I will be their God.

24 “ ‘ “A man who belongs to the family line of my servant David will be their king. All of them will have one shepherd. They will obey my laws. And they will be careful to keep my rules. 25 They will live in the land I gave to my servant Jacob. That is where your people of long ago lived. They, their children, their children’s children, and their children after them will live there forever. And my servant from David’s family line will be their prince forever. 26 I will make a covenant with them. It promises to give them peace. The covenant will last forever. I will make them my people. And I will cause there to be many of them. I will put my temple among them forever. 27 I will live with them. I will be their God. And they will be my people. 28 My temple will be among them forever. Then the nations will know that I make Israel holy. I am the Lord.” ’ ”