Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 14

Fordømmelse af afgudsdyrkelsen

1En dag kom nogle af Israels ledere til mig for at spørge Herren til råds. Da sagde Herren til mig: „De mænd dyrker afguderne i deres hjerter og lever i åben synd. Hvorfor skulle jeg rådgive dem? Sig til dem: Hør, hvad Gud Herren siger: De israelitter, som dyrker afguder i det skjulte, og som tillader sig at synde, men alligevel kommer til min profet for at spørge mig til råds, vil jeg give et svar, der passer sig til deres afguderi. Jeg vil straffe dem i håbet om, at Israels folk vil opgive deres afguder og vende tilbage til mig.

Derfor skal du give hele Israels folk følgende budskab fra Gud Herren: Tag afstand fra jeres afguder og jeres afskyelige handlinger. Alle de israelitter og de fremmede, der bor iblandt dem, som vender sig fra mig og i det skjulte dyrker afguder, der fører dem ud i synd, men alligevel kommer til min profet for at spørge mig til råds, vil jeg personligt tage mig af. Jeg vil straffe dem, så de bliver et eksempel til skræk og advarsel. Jeg vil udrydde dem af mit folk, så I kan indse, at jeg er Herren. Men hvis en profet lader sig lokke til selv at give dem et svar, er det mig, der har lokket ham, for at jeg kan få ham udryddet af Israels folk. 10 Spørgeren og den falske profet er begge skyldige og får den samme straf, 11 så Israels folk kan lære ikke at forlade mig og gøre sig urene ved syndige handlinger. Da skal de være mit folk, og jeg vil være deres Gud, siger jeg, Herren.”

12 Herren sagde til mig: 13 „Du menneske, hvis mit folk gør oprør imod mig, så må jeg straffe dem med hungersnød, så både mennesker og dyr mister livet. 14 Selv hvis Noa, Job og Daniel havde været i live, ville deres gudfrygtighed kun kunne redde dem selv. De ville ikke kunne afværge katastrofen.

15 Eller hvis jeg sendte rovdyr, som dræbte folk i hele landet, og ingen længere turde færdes udendørs, 16 ville end ikke Noas, Jobs og Daniels gudfrygtighed kunne redde deres egne børns liv, så meget mindre resten af folket. Kun de selv ville blive reddet.

17 Eller hvis jeg straffede landet med krig og befalede fjendens hær at udrydde både mennesker og dyr, 18 ville end ikke Noas, Jobs og Daniels gudfrygtighed kunne redde deres egne børns liv, så meget mindre resten af folket. Kun de selv ville blive reddet.

19 Eller hvis jeg udøste min vrede ved at sende en sygdomsepidemi over landet, som gjorde det af med både mennesker og dyr, 20 ville end ikke Noas, Jobs og Daniels gudfrygtighed kunne redde deres egne børns liv, så meget mindre resten af folket. Kun de selv ville blive reddet.

21 Så kan I måske forstå, hvor forfærdeligt det bliver, når jeg snart straffer Jerusalem med krig, hungersnød, rovdyr og epidemier. 22 Men jeg vil lade en rest overleve og lade dem og deres børn komme til jer i Babylonien. Når I så hører om al den ondskab, de har bedrevet, vil I bedre kunne forstå, hvorfor jeg var nødt til at straffe Jerusalem så hårdt, 23 og I vil kunne indse, at de fortjente den straf, de har fået.”

New Living Translation

Ezekiel 14

The Idolatry of Israel’s Leaders

1Then some of the leaders of Israel visited me, and while they were sitting with me, this message came to me from the Lord: “Son of man, these leaders have set up idols[a] in their hearts. They have embraced things that will make them fall into sin. Why should I listen to their requests? Tell them, ‘This is what the Sovereign Lord says: The people of Israel have set up idols in their hearts and fallen into sin, and then they go to a prophet asking for a message. So I, the Lord, will give them the kind of answer their great idolatry deserves. I will do this to capture the minds and hearts of all my people who have turned from me to worship their detestable idols.’

“Therefore, tell the people of Israel, ‘This is what the Sovereign Lord says: Repent and turn away from your idols, and stop all your detestable sins. I, the Lord, will answer all those, both Israelites and foreigners, who reject me and set up idols in their hearts and so fall into sin, and who then come to a prophet asking for my advice. I will turn against such people and make a terrible example of them, eliminating them from among my people. Then you will know that I am the Lord.

“‘And if a prophet is deceived into giving a message, it is because I, the Lord, have deceived that prophet. I will lift my fist against such prophets and cut them off from the community of Israel. 10 False prophets and those who seek their guidance will all be punished for their sins. 11 In this way, the people of Israel will learn not to stray from me, polluting themselves with sin. They will be my people, and I will be their God. I, the Sovereign Lord, have spoken!’”

The Certainty of the Lord’s Judgment

12 Then this message came to me from the Lord: 13 “Son of man, suppose the people of a country were to sin against me, and I lifted my fist to crush them, cutting off their food supply and sending a famine to destroy both people and animals. 14 Even if Noah, Daniel, and Job were there, their righteousness would save no one but themselves, says the Sovereign Lord.

15 “Or suppose I were to send wild animals to invade the country, kill the people, and make the land too desolate and dangerous to pass through. 16 As surely as I live, says the Sovereign Lord, even if those three men were there, they wouldn’t be able to save their own sons or daughters. They alone would be saved, but the land would be made desolate.

17 “Or suppose I were to bring war against the land, and I sent enemy armies to destroy both people and animals. 18 As surely as I live, says the Sovereign Lord, even if those three men were there, they wouldn’t be able to save their own sons or daughters. They alone would be saved.

19 “Or suppose I were to pour out my fury by sending an epidemic into the land, and the disease killed people and animals alike. 20 As surely as I live, says the Sovereign Lord, even if Noah, Daniel, and Job were there, they wouldn’t be able to save their own sons or daughters. They alone would be saved by their righteousness.

21 “Now this is what the Sovereign Lord says: How terrible it will be when all four of these dreadful punishments fall upon Jerusalem—war, famine, wild animals, and disease—destroying all her people and animals. 22 Yet there will be survivors, and they will come here to join you as exiles in Babylon. You will see with your own eyes how wicked they are, and then you will feel better about what I have done to Jerusalem. 23 When you meet them and see their behavior, you will understand that these things are not being done to Israel without cause. I, the Sovereign Lord, have spoken!”

Notas al pie

  1. 14:3 The Hebrew term (literally round things) probably alludes to dung; also in 14:4, 5, 6, 7.