Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 4

Det første mord

1Adam lå hos sin kone, Eva, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Kain, for—som hun sagde: „Med Guds hjælp har jeg fået[a] en søn.” Hendes næste søn fik navnet Abel.[b]

Abel vogtede får, og Kain dyrkede jorden. Engang bragte Kain en offergave til Gud af sin høst. Abel bragte også en offergave, det bedste kød fra sine førstefødte lam. Gud accepterede Abels offergave, men ikke Kains. Det blev Kain meget vred og bitter over.

„Hvorfor er du vred?” spurgte Gud. „Hvorfor går du og kigger ned i jorden? Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene. Hvis du derimod gør, hvad der er ondt, så lurer synden ved din dør. Den ønsker at overmande dig, men du skal være herre over den.”

En dag sagde Kain til sin bror, Abel: „Lad os gå en tur ud på marken.” Mens de var derude, overfaldt Kain sin bror og slog ham ihjel. Så spurgte Gud Kain: „Hvor er din bror, Abel?” „Hvor skulle jeg vide det fra?” svarede Kain. „Jeg skal vel ikke gå og holde øje med ham!” 10 Men Gud sagde: „Hvad har du dog gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. 11 Derfor skal du forvises fra agerjorden, som har drukket din brors blod. 12 Den skal ikke længere give dig føden. Fra nu af skal du vandre hvileløst fra sted til sted.”

13 Kain blev fortvivlet. „Den straf er ikke til at bære!” udbrød han. 14 „Du jager mig væk fra mine marker og gør mig hjemløs. Du støder mig bort fra din beskyttelse, så enhver, der ser mig, kan slå mig ihjel.” 15 Men Gud svarede: „Hvis du bliver slået ihjel, skal du blive hævnet syv gange.” Så satte Gud et mærke på Kain som en advarsel, så ingen ville turde slå ham ihjel. 16 Derpå rejste Kain væk fra Gud og bosatte sig i landet Nod,[c] som lå øst for Eden.

Kains slægt

17 Kain lå hos sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Enok. Kain grundlagde også en by og kaldte den Enok efter sin søn. 18 Enok blev far til Irad, Irad blev far til Mehujael, Mehujael blev far til Metushael, og Metushael blev far til Lemek. 19 Lemek tog sig to koner, Ada og Silla. 20 Ada fik en søn, som fik navnet Jabal. Han blev stamfar til dem, der bor i telte og holder kvæg. 21 Hans bror hed Jubal og blev stamfar til dem, der spiller på lyre og fløjte. 22 Silla fik en søn, som blev kaldt Tubal-Kain. Han blev stamfar til dem, der smeder kobber[d] og jern. Tubal-Kain havde en søster ved navn Naʼama.

23 Lemek sagde engang til sine koner:

„Ada og Silla, hør på mig,
    lyt til, hvad jeg siger!
Jeg har dræbt en ung mand som hævn for et sår,
    en dreng som hævn for en skramme.
24 Hvis Kain skulle hævnes 7 gange,
    så skal jeg hævnes 77 gange!”

Adam og Eva får sønnen Set

25 Adam og Eva fik en søn mere, som de kaldte Set,[e] for—som Eva sagde: „Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, som Kain slog ihjel.” 26 Set fik senere en søn, som han kaldte Enosh. På den tid begyndte man at påkalde og tilbede Gud som Herren over alle ting.

Notas al pie

  1. 4,1 På hebraisk er der et ordspil mellem Kain og „fået”.
  2. 4,2 Eva fik sikkert også døtre, men ifølge datidens tradition blev de normalt ikke nævnt eller talt med.
  3. 4,16 Et ordspil mellem Nod og „hjemløs”.
  4. 4,22 Eller: „bronze”. På hebraisk brugte man samme ord for kobber og bronze.
  5. 4,25 Et ordspil mellem Set og „sætte i stedet”.

La Bible du Semeur

Genèse 4

L’intrusion de la violence

1L’homme s’unit à Eve, sa femme; elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit: J’ai formé un homme avec l’aide de l’Eternel.

Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur.

Au bout d’un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l’Eternel. Abel, lui aussi, fit une offrande: il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L’Eternel prêta attention à Abel et à son offrande[a]; mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s’assombrit.

L’Eternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n’agis pas bien, le péché est tapi à ta porte: son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le!

Mais Caïn dit à son frère Abel: Allons aux champs[b].

Et lorsqu’ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua[c].

Alors l’Eternel demanda à Caïn: Où est ton frère Abel?

– Je n’en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère?

10 Dieu lui dit: Qu’as-tu fait? J’entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu’à moi. 11 Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. 12 Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits, tu seras errant et fugitif sur la terre.

13 Caïn dit à l’Eternel: Ma faute est trop lourde à porter. 14 Voici que tu me chasses aujourd’hui loin du sol fertile, et je devrai me cacher loin de toi, je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu’un me trouve, il me tuera.

15 L’Eternel lui dit: Eh bien! Si on tue Caïn, il sera vengé sept fois.

Et l’Eternel marqua Caïn d’un signe pour qu’il ne soit pas tué par qui le rencontrerait.

16 Caïn partit loin de l’Eternel: il alla séjourner au pays de Nod, le Pays de l’Errance, à l’orient d’Eden, le Pays des délices.

La lignée de Caïn

17 Caïn s’unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénok. Caïn bâtissait une ville qu’il appela Hénok, du nom de son fils.

18 Hénok fut l’ancêtre d’Irad, qui eut pour descendants: Mehouyaël, Metoushaël et Lémek.

19 Lémek prit deux femmes pour épouses: l’une s’appelait Ada et l’autre Tsilla. 20 Ada mit au monde Yabal, le père des nomades habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. 21 Il avait pour frère Youbal, le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. 22 Tsilla, de son côté, mit au monde Toubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. La sœur de Toubal-Caïn s’appelait Naama.

23 Lémek dit à ses femmes:

Ada et Tsilla, écoutez-moi bien,
femmes de Lémek, et prêtez l’oreille à ce que je dis:
J’ai tué un homme pour une blessure
et un jeune enfant pour prix de ma plaie.
24 Caïn sera vengé sept fois
et Lémek soixante-dix-sept fois.

25 Adam s’unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu’elle nomma Seth car, dit-elle, Dieu m’a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. 26 Seth aussi eut un fils qu’il appela Enosh. C’est à cette époque-là qu’on a commencé à prier l’Eternel.

Notas al pie

  1. 4.4 Allusion en Hé 11.4.
  2. 4.8 D’après le Pentateuque samaritain et les versions syriaques; manque dans le texte hébreu traditionnel.
  3. 4.8 Voir Mt 23.35; 1 Jn 3.12.