Bibelen på hverdagsdansk

Ester 8

Kongen gør Mordokaj til førsteminister i stedet for Haman

1Samme dag beslaglagde kong Xerxes alt, hvad der havde tilhørt jødernes fjende, Haman, og overdrog det hele til dronning Ester. Dernæst blev Mordokaj ført frem for kongen, for Ester havde i mellemtiden fortalt ham, at han var hendes plejefar. Kongen havde taget sin signetring fra Haman og gav den nu til Mordokaj og gjorde ham dermed til premierminister. Ester overlod også til sin plejefar at bestyre al den ejendom, som havde tilhørt Haman.

Derpå trådte Ester endnu en gang frem for kongen og faldt grædende ned for hans fødder, mens hun bønfaldt ham om at sætte en stopper for Hamans plan mod jøderne. Igen rakte kongen guldscepteret frem mod Ester, hvorefter hun rejste sig og sagde: „Hvis jeg har fundet nåde for kongens øjne, hvis det behager Dem at opfylde mit ønske, og hvis De synes, det er rigtigt at gøre det, beder jeg kongen om at tilbagekalde Hamans befaling om at udrydde jøderne i riget. Jeg kan ikke bære at se mit folks og min slægts undergang!”

Kongen svarede Ester og Mordokaj med følgende ord: „Jeg har gjort, hvad jeg kunne: Jeg har henrettet Haman for hans hadefulde angreb på jøderne, og jeg har overdraget hans ejendom til Ester. Men når en lov først er skrevet og har fået det kongelige stempel, kan den ikke trækkes tilbage. I har imidlertid min tilladelse til at sende en skrivelse ud til rigets jøder, og jeg giver jer fuld frihed til i mit navn at skrive, hvad I vil, og ophøje det til lov ved at forsegle brevet med den kongelige signetring.”

Den 23. dag i den tredje måned, den, der hedder sivan, dikterede Mordokaj et brev for kongens sekretærer, som skrev det ned på de mange forskellige sprog, der taltes i de 127 provinser lige fra Indien til Nubien. Brevet var adresseret til guvernørerne og til jøderne ud over hele riget. 10 Mordokaj underskrev brevet med kongens navn og stemplede det med det kongelige segl. Derefter udstyrede han sendebudene med de hurtigste heste fra kongens stalde og sendte dem af sted. 11 I lovskrivelsen stod der, at jøderne rundt omkring i rigets byer havde tilladelse til at forene sig og forsvare sig, ja, de havde lov til at dræbe enhver fjende, som angreb dem eller deres kvinder og børn, og de måtte derefter overtage fjendens ejendele. 12 Loven skulle træde i kraft den 13. dag i den 12. måned, den dag Haman havde fastsat for jødemassakren. 13 Desuden stod der, at skrivelsens indhold skulle ophøjes til lov i samtlige rigets provinser, og at denne lov skulle bekendtgøres for alle, så jøderne kunne forberede sig og ruste sig til dagen. 14 På kongens befaling steg rytterne op på de kongelige heste og galopperede af sted, efter at skrivelsen var blevet bekendtgjort i regeringsbyen Susa.

15 Derefter forlod Mordokaj paladset iført guldkronen og den blåhvide kongelige klædning med den tilhørende purpurrøde linnedkappe og begav sig gennem byen, hvor han blev hyldet af folkemængden. 16 Det var indvarslingen af en ny tid med fred og glæde for jøderne. 17 Og hver gang de kongelige kurerer nåede frem til en ny by, blev der stor begejstring blandt jøderne, som fejrede begivenheden med fest og dans. Mange ikke-jøder sluttede sig endda til jøderne, for de blev fyldt med ærefrygt for dem.

New Living Translation

Esther 8

A Decree to Help the Jews

1On that same day King Xerxes gave the property of Haman, the enemy of the Jews, to Queen Esther. Then Mordecai was brought before the king, for Esther had told the king how they were related. The king took off his signet ring—which he had taken back from Haman—and gave it to Mordecai. And Esther appointed Mordecai to be in charge of Haman’s property.

Then Esther went again before the king, falling down at his feet and begging him with tears to stop the evil plot devised by Haman the Agagite against the Jews. Again the king held out the gold scepter to Esther. So she rose and stood before him.

Esther said, “If it please the king, and if I have found favor with him, and if he thinks it is right, and if I am pleasing to him, let there be a decree that reverses the orders of Haman son of Hammedatha the Agagite, who ordered that Jews throughout all the king’s provinces should be destroyed. For how can I endure to see my people and my family slaughtered and destroyed?”

Then King Xerxes said to Queen Esther and Mordecai the Jew, “I have given Esther the property of Haman, and he has been impaled on a pole because he tried to destroy the Jews. Now go ahead and send a message to the Jews in the king’s name, telling them whatever you want, and seal it with the king’s signet ring. But remember that whatever has already been written in the king’s name and sealed with his signet ring can never be revoked.”

So on June 25[a] the king’s secretaries were summoned, and a decree was written exactly as Mordecai dictated. It was sent to the Jews and to the highest officers, the governors, and the nobles of all the 127 provinces stretching from India to Ethiopia.[b] The decree was written in the scripts and languages of all the peoples of the empire, including that of the Jews. 10 The decree was written in the name of King Xerxes and sealed with the king’s signet ring. Mordecai sent the dispatches by swift messengers, who rode fast horses especially bred for the king’s service.

11 The king’s decree gave the Jews in every city authority to unite to defend their lives. They were allowed to kill, slaughter, and annihilate anyone of any nationality or province who might attack them or their children and wives, and to take the property of their enemies. 12 The day chosen for this event throughout all the provinces of King Xerxes was March 7 of the next year.[c]

13 A copy of this decree was to be issued as law in every province and proclaimed to all peoples, so that the Jews would be ready to take revenge on their enemies on the appointed day. 14 So urged on by the king’s command, the messengers rode out swiftly on fast horses bred for the king’s service. The same decree was also proclaimed in the fortress of Susa.

15 Then Mordecai left the king’s presence, wearing the royal robe of blue and white, the great crown of gold, and an outer cloak of fine linen and purple. And the people of Susa celebrated the new decree. 16 The Jews were filled with joy and gladness and were honored everywhere. 17 In every province and city, wherever the king’s decree arrived, the Jews rejoiced and had a great celebration and declared a public festival and holiday. And many of the people of the land became Jews themselves, for they feared what the Jews might do to them.

Notas al pie

  1. 8:9a Hebrew on the twenty-third day of the third month, the month of Sivan, of the ancient Hebrew lunar calendar. This day was June 25, 474 B.c.; also see note on 2:16.
  2. 8:9b Hebrew to Cush.
  3. 8:12 Hebrew the thirteenth day of the twelfth month, the month of Adar, of the ancient Hebrew lunar calendar. The date selected was March 7, 473 B.c.; also see note on 2:16.