Bibelen på hverdagsdansk

Ester 3

Hamans plan om at udrydde jøderne

1Kort tid efter forfremmede kong Xerxes en mand ved navn Haman[a] til premierminister, og han blev således den øverste mand i riget næst efter kongen. Alle kongens ansatte knælede ned og hyldede ham, når han gik forbi, for det havde kongen befalet. Men Mordokaj nægtede at gøre det, fordi han var jøde.

3-4 „Du må hellere adlyde kongens befaling!” sagde de andre ansatte til ham gang på gang. Men Mordokaj var ubøjelig. Til sidst fortalte de Haman, at Mordokaj ikke ville knæle ned for ham. 5-6 Haman blev rasende, men i stedet for kun at hævne sig på Mordokaj bestemte han sig for at udrydde alle jøder fra det persiske rige, fordi Mordokaj var jøde.

I den første måned, der hed nisan, i kong Xerxesʼ 12. regeringsår søgte Haman ved at kaste lod om dage og måneder at finde det gunstigste tidspunkt til at gøre det af med jøderne. Loddet traf den trettende dag i den 12. måned, som hed adar.

Haman sagde derpå til kongen: „Der findes et særligt folk blandt undersåtterne i kongens rige, som har deres egne love og traditioner og nægter at overholde perserrigets love. Derfor må det være i kongens interesse, at dette folk bliver udryddet. Hvis det behager kongen, bør der udsendes en befaling til alle rigets provinser om, at jøderne skal udryddes. Jeg anslår, at kongens embedsmænd på den måde kan indsamle 10.000 sække med sølv[b] til rigets skatkammer.”

10 Kongen gik ind på Hamans forslag og rakte ham sin signetring. 11 „Du må gøre, som du vil, med jøderne, og sølvet må du gerne selv beholde,” sagde han.

12 På den 13. dag i den første måned samlede Haman kongens sekretærer, som efter hans diktat nedskrev brevet til guvernørerne på alle de forskellige sprog, der taltes i riget. Derefter blev brevene underskrevet med kongens navn, forseglet med kongens signetring 13 og sendt ud til alle rigets provinser. I brevet stod der, at alle jøder, unge og gamle såvel som kvinder og børn, skulle slås ihjel den 13. dag i den 12. måned, og at deres ejendom skulle konfiskeres. 14 Brevets indhold skulle bekendtgøres som lov, så folk i hver eneste provins kunne være parat til at udføre ordren på den fastsatte dag. 15 På kongens befaling blev bestemmelsen først offentliggjort i regeringsbyen Susa, hvorefter sendebudene skyndte sig af sted til alle rigets provinser. Kongen og Haman satte sig derefter til at drikke. Men jøderne i Susa var rædselsslagne.

Notas al pie

  1. 3,1 Teksten tilføjer: „søn af agagitten Hammedata”. Sandsynligvis er Haman efterkommer af amalekitternes kong Agag (1.Sam. 15), som igen nedstammer fra Esau. Amalekitterne havde altid været fjender af Israels folk, og den sidste rest af dem blev åbenbart udryddet nu.
  2. 3,9 Ordret: „10,000 talenter”, ca. 345 tons sølv.

New Living Translation

Esther 3

Haman’s Plot against the Jews

1Some time later King Xerxes promoted Haman son of Hammedatha the Agagite over all the other nobles, making him the most powerful official in the empire. All the king’s officials would bow down before Haman to show him respect whenever he passed by, for so the king had commanded. But Mordecai refused to bow down or show him respect.

Then the palace officials at the king’s gate asked Mordecai, “Why are you disobeying the king’s command?” They spoke to him day after day, but still he refused to comply with the order. So they spoke to Haman about this to see if he would tolerate Mordecai’s conduct, since Mordecai had told them he was a Jew.

When Haman saw that Mordecai would not bow down or show him respect, he was filled with rage. He had learned of Mordecai’s nationality, so he decided it was not enough to lay hands on Mordecai alone. Instead, he looked for a way to destroy all the Jews throughout the entire empire of Xerxes.

So in the month of April,[a] during the twelfth year of King Xerxes’ reign, lots were cast in Haman’s presence (the lots were called purim) to determine the best day and month to take action. And the day selected was March 7, nearly a year later.[b]

Then Haman approached King Xerxes and said, “There is a certain race of people scattered through all the provinces of your empire who keep themselves separate from everyone else. Their laws are different from those of any other people, and they refuse to obey the laws of the king. So it is not in the king’s interest to let them live. If it please the king, issue a decree that they be destroyed, and I will give 10,000 large sacks[c] of silver to the government administrators to be deposited in the royal treasury.”

10 The king agreed, confirming his decision by removing his signet ring from his finger and giving it to Haman son of Hammedatha the Agagite, the enemy of the Jews. 11 The king said, “The money and the people are both yours to do with as you see fit.”

12 So on April 17[d] the king’s secretaries were summoned, and a decree was written exactly as Haman dictated. It was sent to the king’s highest officers, the governors of the respective provinces, and the nobles of each province in their own scripts and languages. The decree was written in the name of King Xerxes and sealed with the king’s signet ring. 13 Dispatches were sent by swift messengers into all the provinces of the empire, giving the order that all Jews—young and old, including women and children—must be killed, slaughtered, and annihilated on a single day. This was scheduled to happen on March 7 of the next year.[e] The property of the Jews would be given to those who killed them.

14 A copy of this decree was to be issued as law in every province and proclaimed to all peoples, so that they would be ready to do their duty on the appointed day. 15 At the king’s command, the decree went out by swift messengers, and it was also proclaimed in the fortress of Susa. Then the king and Haman sat down to drink, but the city of Susa fell into confusion.

Notas al pie

  1. 3:7a Hebrew in the first month, the month of Nisan. This month of the ancient Hebrew lunar calendar occurred within the months of April and May 474 B.c.; also see note on 2:16.
  2. 3:7b As in 3:13, which reads the thirteenth day of the twelfth month, the month of Adar; Hebrew reads in the twelfth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. The date selected was March 7, 473 B.c.; also see note on 2:16.
  3. 3:9 Hebrew 10,000 talents, about 375 tons or 340 metric tons in weight.
  4. 3:12 Hebrew On the thirteenth day of the first month, of the ancient Hebrew lunar calendar. This day was April 17, 474 B.c.; also see note on 2:16.
  5. 3:13 Hebrew on the thirteenth day of the twelfth month, the month of Adar, of the ancient Hebrew lunar calendar. The date selected was March 7, 473 B.c.; also see note on 2:16.