Bibelen på hverdagsdansk

Ester 3

Hamans plan om at udrydde jøderne

1Kort tid efter forfremmede kong Xerxes en mand ved navn Haman[a] til premierminister, og han blev således den øverste mand i riget næst efter kongen. Alle kongens ansatte knælede ned og hyldede ham, når han gik forbi, for det havde kongen befalet. Men Mordokaj nægtede at gøre det, fordi han var jøde.

3-4 „Du må hellere adlyde kongens befaling!” sagde de andre ansatte til ham gang på gang. Men Mordokaj var ubøjelig. Til sidst fortalte de Haman, at Mordokaj ikke ville knæle ned for ham. 5-6 Haman blev rasende, men i stedet for kun at hævne sig på Mordokaj bestemte han sig for at udrydde alle jøder fra det persiske rige, fordi Mordokaj var jøde.

I den første måned, der hed nisan, i kong Xerxesʼ 12. regeringsår søgte Haman ved at kaste lod om dage og måneder at finde det gunstigste tidspunkt til at gøre det af med jøderne. Loddet traf den trettende dag i den 12. måned, som hed adar.

Haman sagde derpå til kongen: „Der findes et særligt folk blandt undersåtterne i kongens rige, som har deres egne love og traditioner og nægter at overholde perserrigets love. Derfor må det være i kongens interesse, at dette folk bliver udryddet. Hvis det behager kongen, bør der udsendes en befaling til alle rigets provinser om, at jøderne skal udryddes. Jeg anslår, at kongens embedsmænd på den måde kan indsamle 10.000 sække med sølv[b] til rigets skatkammer.”

10 Kongen gik ind på Hamans forslag og rakte ham sin signetring. 11 „Du må gøre, som du vil, med jøderne, og sølvet må du gerne selv beholde,” sagde han.

12 På den 13. dag i den første måned samlede Haman kongens sekretærer, som efter hans diktat nedskrev brevet til guvernørerne på alle de forskellige sprog, der taltes i riget. Derefter blev brevene underskrevet med kongens navn, forseglet med kongens signetring 13 og sendt ud til alle rigets provinser. I brevet stod der, at alle jøder, unge og gamle såvel som kvinder og børn, skulle slås ihjel den 13. dag i den 12. måned, og at deres ejendom skulle konfiskeres. 14 Brevets indhold skulle bekendtgøres som lov, så folk i hver eneste provins kunne være parat til at udføre ordren på den fastsatte dag. 15 På kongens befaling blev bestemmelsen først offentliggjort i regeringsbyen Susa, hvorefter sendebudene skyndte sig af sted til alle rigets provinser. Kongen og Haman satte sig derefter til at drikke. Men jøderne i Susa var rædselsslagne.

Notas al pie

  1. 3,1 Teksten tilføjer: „søn af agagitten Hammedata”. Sandsynligvis er Haman efterkommer af amalekitternes kong Agag (1.Sam. 15), som igen nedstammer fra Esau. Amalekitterne havde altid været fjender af Israels folk, og den sidste rest af dem blev åbenbart udryddet nu.
  2. 3,9 Ordret: „10,000 talenter”, ca. 345 tons sølv.

The Message

Esther 3

11-2 Some time later, King Xerxes promoted Haman son of Hammedatha the Agagite, making him the highest-ranking official in the government. All the king’s servants at the King’s Gate used to honor him by bowing down and kneeling before Haman—that’s what the king had commanded.

2-4 Except Mordecai. Mordecai wouldn’t do it, wouldn’t bow down and kneel. The king’s servants at the King’s Gate asked Mordecai about it: “Why do you cross the king’s command?” Day after day they spoke to him about this but he wouldn’t listen, so they went to Haman to see whether something shouldn’t be done about it. Mordecai had told them that he was a Jew.

5-6 When Haman saw for himself that Mordecai didn’t bow down and kneel before him, he was outraged. Meanwhile, having learned that Mordecai was a Jew, Haman hated to waste his fury on just one Jew; he looked for a way to eliminate not just Mordecai but all Jews throughout the whole kingdom of Xerxes.

In the first month, the month of Nisan, of the twelfth year of Xerxes, the pur—that is, the lot—was cast under Haman’s charge to determine the propitious day and month. The lot turned up the thirteenth day of the twelfth month, which is the month of Adar.

8-9 Haman then spoke with King Xerxes: “There is an odd set of people scattered through the provinces of your kingdom who don’t fit in. Their customs and ways are different from those of everybody else. Worse, they disregard the king’s laws. They’re an affront; the king shouldn’t put up with them. If it please the king, let orders be given that they be destroyed. I’ll pay for it myself. I’ll deposit 375 tons of silver in the royal bank to finance the operation.”

10 The king slipped his signet ring from his hand and gave it to Haman son of Hammedatha the Agagite, archenemy of the Jews.

11 “Go ahead,” the king said to Haman. “It’s your money—do whatever you want with those people.”

12 The king’s secretaries were brought in on the thirteenth day of the first month. The orders were written out word for word as Haman had addressed them to the king’s satraps, the governors of every province, and the officials of every people. They were written in the script of each province and the language of each people in the name of King Xerxes and sealed with the royal signet ring.

13-14 Bulletins were sent out by couriers to all the king’s provinces with orders to massacre, kill, and eliminate all the Jews—youngsters and old men, women and babies—on a single day, the thirteenth day of the twelfth month, the month Adar, and to plunder their goods. Copies of the bulletin were to be posted in each province, publicly available to all peoples, to get them ready for that day.

15 At the king’s command, the couriers took off; the order was also posted in the palace complex of Susa. The king and Haman sat back and had a drink while the city of Susa reeled from the news.