Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 55

1Kom til mig, alle I, som tørster, her er vand. Kom og få mad og drikke, selvom I ingen penge har. Kom og tag for jer af retterne. I kan købe vin og mælk uden at betale. Hvorfor bruger I jeres penge på noget, der hverken mætter eller nærer? Lyt til mig, så får I, hvad der er godt, udsøgte retter, som mætter jeres sjæle.

Ja, kom til mig og læg mærke til, hvad jeg siger—lyt til mig, så skal I leve! Jeg vil slutte en evig pagt med jer og opfylde de troværdige løfter, jeg i min nåde gav til David. Jeg gjorde ham til en stor leder og hærfører for at vise min magt over for folkeslagene. Engang vil I blive opsøgt af folkeslag, I ikke kender. Folk, som ikke kender jer, vil søge hjælp hos jer, fordi Herren jeres Gud, Israels Hellige, vil vise sin herlighed iblandt jer.”

Søg Herren, mens han er til at finde. Kald på ham, mens han er nær. De gudløse skal holde op med deres oprørske handlinger og ændre deres onde tanker. De skal vende sig til Herren, så han kan vise dem barmhjertighed. Ja, vend tilbage til jeres Gud—for han er mere end villig til at tilgive.

Herren siger: „Jeg tænker ikke, som I gør, og jeg handler ikke, som I gør. Der er himmelvid forskel på mine tanker og jeres, og på min handlemåde og jeres. 10 Ligesom regnen og sneen, der falder fra himlen, har til opgave at trænge ned i jorden og gøre den frugtbar, så kornet spirer og frembringer såsæd og brød til at spise, 11 sådan er det også med det ord, jeg taler. Det vil udføre den opgave, jeg har givet det.

12 I skal tage af sted med glæde og føres frem med fred. Bjerge og bakker vil råbe af fryd foran jer, og alle markens træer vil klappe i hænderne. 13 Hvor der før var tjørnekrat, vil enebær skyde op, og tidsler vil vige pladsen for myrtebuske. Det skal være et eviggyldigt tegn på Herrens nåde, et varigt tegn, som bringer Herren ære.”

New International Version

Isaiah 55

Invitation to the Thirsty

1“Come, all you who are thirsty,
    come to the waters;
and you who have no money,
    come, buy and eat!
Come, buy wine and milk
    without money and without cost.
Why spend money on what is not bread,
    and your labor on what does not satisfy?
Listen, listen to me, and eat what is good,
    and you will delight in the richest of fare.
Give ear and come to me;
    listen, that you may live.
I will make an everlasting covenant with you,
    my faithful love promised to David.
See, I have made him a witness to the peoples,
    a ruler and commander of the peoples.
Surely you will summon nations you know not,
    and nations you do not know will come running to you,
because of the Lord your God,
    the Holy One of Israel,
    for he has endowed you with splendor.”

Seek the Lord while he may be found;
    call on him while he is near.
Let the wicked forsake their ways
    and the unrighteous their thoughts.
Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them,
    and to our God, for he will freely pardon.

“For my thoughts are not your thoughts,
    neither are your ways my ways,”
declares the Lord.
“As the heavens are higher than the earth,
    so are my ways higher than your ways
    and my thoughts than your thoughts.
10 As the rain and the snow
    come down from heaven,
and do not return to it
    without watering the earth
and making it bud and flourish,
    so that it yields seed for the sower and bread for the eater,
11 so is my word that goes out from my mouth:
    It will not return to me empty,
but will accomplish what I desire
    and achieve the purpose for which I sent it.
12 You will go out in joy
    and be led forth in peace;
the mountains and hills
    will burst into song before you,
and all the trees of the field
    will clap their hands.
13 Instead of the thornbush will grow the juniper,
    and instead of briers the myrtle will grow.
This will be for the Lord’s renown,
    for an everlasting sign,
    that will endure forever.”