Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 45

Kyros—Guds redskab

1Hør, hvad Herren siger til sin udvalgte tjener, Kyros: „Det er mig, som giver dig magt til at erobre mange nationer og knuse mægtige konger. Det er mig, som åbner porte og døre på vid gab for dig. Jeg går foran dig og jævner vejen. Jeg sprænger porte af bronze og hugger gennem slåer af jern. Jeg giver dig skjulte skatte og rigdomme, som ligger gemt i mørket. For du skal vide, at det er mig, Israels Gud, som står bag din succes, at jeg, Herren, har udvalgt dig.

Jeg gør det for Israels skyld, mit udvalgte folk, som tjener mig. Derfor har jeg udpeget dig til at udføre min vilje. Jeg har givet dig den ære til trods for, at du ikke kender mig.

Jeg er Herren! Der findes ingen anden Gud end mig! Jeg giver dig magt, skønt du ikke kender mig, så hele verden fra øst til vest kan indse, at der ikke findes nogen anden Gud end mig. Jeg er Herren, den eneste sande Gud. Jeg sender lys, og jeg skaber mørke, jeg velsigner, og jeg straffer. Det kommer alt sammen fra mig. Jeg åbner himlens sluser og lader min godheds regn strømme ned fra skyerne. Jorden skal opsuge den, så frelsen spirer frem og retfærdigheden gror.”

Ve det menneske, som gør oprør imod sin Skaber. Det er jo kun som en lerkrukke blandt andre lerkrukker. Siger leret måske til pottemageren: „Hvad er det, du laver?” eller: „Du har jo ingen hænder!” 10 Ve den, der siger til sine forældre: „Hvem har givet jer lov til at sætte mig i verden?”

11 Hør hvad Herren, Israels hellige Gud og Skaber, siger: „Skal jeg stå til regnskab for, hvad jeg gør med mine skabninger? Vil I fortælle mig, hvad jeg skal gøre med det, jeg har skabt? 12 Det var mig, der skabte jorden og satte menneskene på den. Med mine egne hænder udspændte jeg himlen og befalede stjernerne at indtage deres pladser. 13 Jeg tilkalder Kyros og baner vejen for ham, for han skal udføre min vilje. Han skal sætte mit bortførte folk fri og være med til at genopbygge min by uden betaling eller løn.” Herren, den Almægtige, har talt.

Den eneste sande Gud

14 Herren siger også: „Du vil få Egyptens rigdom, de bedste varer fra Kush og de fornemme mænd fra Seba som slaver. De vil komme som fanger, bøje sig til jorden og udbryde: ‚Jeres Gud er den eneste sande Gud!’ ”

15 Israels Gud, du er den Gud, man ikke kan se, du er vores Frelser. 16 Alle, som laver afguder, vil blive til spot, de går skamfulde bort. 17 Men Israels folk bliver ikke til spot, for Herren vil befri dem, og de skal aldrig mere være slaver.

18 Herren, som skabte himlen, som formede jorden og satte den på sin plads, som ikke lod den være øde, men gjorde den beboelig, siger: „Der findes ingen anden Gud end mig. 19 Jeg har ikke talt i det skjulte, i en mørk afkrog af verden. Jeg har ikke sagt til Israel, at de skulle søge efter mig der, hvor jeg ikke findes. Nej, jeg er Herren, jeg taler sandt og siger, hvad der er rigtigt.

20 Kom til mig, I, som undslap med livet i behold. Kan I se, hvor tåbeligt det er at bære rundt på træguder og bede til billeder, der ikke kan redde jer? 21 Indkald til rådslagning, kom og lad os tale sammen om det. Hvem var det, der forudsagde det? Var det ikke mig, Herren? For der er ingen anden Gud end mig—ingen anden retfærdig og frelsende Gud. 22 Vend jer til mig og bliv frelst, alle folk på jorden. For jeg er den eneste sande Gud. 23 Jeg sværger ved mig selv, min mund taler sandt, mit ord kan ikke ændres: Alle skal engang bøje knæ for mig, og alle skal erklære, at jeg er Gud. 24 Alle folkeslag skal erkende, at jeg er retfærdig og har al magt.”

Alle Herrens modstandere skal til sidst træde skamfulde frem for ham. 25 Men Israels folk skal fryde sig over Herren, som frelser dem.

New Living Translation

Isaiah 45

Cyrus, the Lord’s Chosen One

1This is what the Lord says to Cyrus, his anointed one,
    whose right hand he will empower.
Before him, mighty kings will be paralyzed with fear.
    Their fortress gates will be opened,
    never to shut again.
This is what the Lord says:

“I will go before you, Cyrus,
    and level the mountains.[a]
I will smash down gates of bronze
    and cut through bars of iron.
And I will give you treasures hidden in the darkness—
    secret riches.
I will do this so you may know that I am the Lord,
    the God of Israel, the one who calls you by name.

“And why have I called you for this work?
    Why did I call you by name when you did not know me?
It is for the sake of Jacob my servant,
    Israel my chosen one.
I am the Lord;
    there is no other God.
I have equipped you for battle,
    though you don’t even know me,
so all the world from east to west
    will know there is no other God.
I am the Lord, and there is no other.
    I create the light and make the darkness.
I send good times and bad times.
    I, the Lord, am the one who does these things.

“Open up, O heavens,
    and pour out your righteousness.
Let the earth open wide
    so salvation and righteousness can sprout up together.
    I, the Lord, created them.

“What sorrow awaits those who argue with their Creator.
    Does a clay pot argue with its maker?
Does the clay dispute with the one who shapes it, saying,
    ‘Stop, you’re doing it wrong!’
Does the pot exclaim,
    ‘How clumsy can you be?’
10 How terrible it would be if a newborn baby said to its father,
    ‘Why was I born?’
or if it said to its mother,
    ‘Why did you make me this way?’”

11 This is what the Lord says—
    the Holy One of Israel and your Creator:
“Do you question what I do for my children?
    Do you give me orders about the work of my hands?
12 I am the one who made the earth
    and created people to live on it.
With my hands I stretched out the heavens.
    All the stars are at my command.
13 I will raise up Cyrus to fulfill my righteous purpose,
    and I will guide his actions.
He will restore my city and free my captive people—
    without seeking a reward!
    I, the Lord of Heaven’s Armies, have spoken!”

Future Conversion of Gentiles

14 This is what the Lord says:

“You will rule the Egyptians,
    the Ethiopians,[b] and the Sabeans.
They will come to you with all their merchandise,
    and it will all be yours.
They will follow you as prisoners in chains.
    They will fall to their knees in front of you and say,
‘God is with you, and he is the only God.
    There is no other.’”

15 Truly, O God of Israel, our Savior,
    you work in mysterious ways.
16 All craftsmen who make idols will be humiliated.
    They will all be disgraced together.
17 But the Lord will save the people of Israel
    with eternal salvation.
Throughout everlasting ages,
    they will never again be humiliated and disgraced.

18 For the Lord is God,
    and he created the heavens and earth
    and put everything in place.
He made the world to be lived in,
    not to be a place of empty chaos.
“I am the Lord,” he says,
    “and there is no other.
19 I publicly proclaim bold promises.
    I do not whisper obscurities in some dark corner.
I would not have told the people of Israel[c] to seek me
    if I could not be found.
I, the Lord, speak only what is true
    and declare only what is right.

20 “Gather together and come,
    you fugitives from surrounding nations.
What fools they are who carry around their wooden idols
    and pray to gods that cannot save!
21 Consult together, argue your case.
    Get together and decide what to say.
Who made these things known so long ago?
    What idol ever told you they would happen?
Was it not I, the Lord?
    For there is no other God but me,
a righteous God and Savior.
    There is none but me.
22 Let all the world look to me for salvation!
    For I am God; there is no other.
23 I have sworn by my own name;
    I have spoken the truth,
    and I will never go back on my word:
Every knee will bend to me,
    and every tongue will declare allegiance to me.[d]
24 The people will declare,
    “The Lord is the source of all my righteousness and strength.”
And all who were angry with him
    will come to him and be ashamed.
25 In the Lord all the generations of Israel will be justified,
    and in him they will boast.

Notas al pie

  1. 45:2 As in Dead Sea Scrolls and Greek version; Masoretic Text reads the swellings.
  2. 45:14 Hebrew Cushites.
  3. 45:19 Hebrew of Jacob. See note on 14:1.
  4. 45:23 Hebrew will confess; Greek version reads will declare allegiance to God. Compare Rom 14:11.