Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 45

Kyros—Guds redskab

1Hør, hvad Herren siger til sin udvalgte tjener, Kyros: „Det er mig, som giver dig magt til at erobre mange nationer og knuse mægtige konger. Det er mig, som åbner porte og døre på vid gab for dig. Jeg går foran dig og jævner vejen. Jeg sprænger porte af bronze og hugger gennem slåer af jern. Jeg giver dig skjulte skatte og rigdomme, som ligger gemt i mørket. For du skal vide, at det er mig, Israels Gud, som står bag din succes, at jeg, Herren, har udvalgt dig.

Jeg gør det for Israels skyld, mit udvalgte folk, som tjener mig. Derfor har jeg udpeget dig til at udføre min vilje. Jeg har givet dig den ære til trods for, at du ikke kender mig.

Jeg er Herren! Der findes ingen anden Gud end mig! Jeg giver dig magt, skønt du ikke kender mig, så hele verden fra øst til vest kan indse, at der ikke findes nogen anden Gud end mig. Jeg er Herren, den eneste sande Gud. Jeg sender lys, og jeg skaber mørke, jeg velsigner, og jeg straffer. Det kommer alt sammen fra mig. Jeg åbner himlens sluser og lader min godheds regn strømme ned fra skyerne. Jorden skal opsuge den, så frelsen spirer frem og retfærdigheden gror.”

Ve det menneske, som gør oprør imod sin Skaber. Det er jo kun som en lerkrukke blandt andre lerkrukker. Siger leret måske til pottemageren: „Hvad er det, du laver?” eller: „Du har jo ingen hænder!” 10 Ve den, der siger til sine forældre: „Hvem har givet jer lov til at sætte mig i verden?”

11 Hør hvad Herren, Israels hellige Gud og Skaber, siger: „Skal jeg stå til regnskab for, hvad jeg gør med mine skabninger? Vil I fortælle mig, hvad jeg skal gøre med det, jeg har skabt? 12 Det var mig, der skabte jorden og satte menneskene på den. Med mine egne hænder udspændte jeg himlen og befalede stjernerne at indtage deres pladser. 13 Jeg tilkalder Kyros og baner vejen for ham, for han skal udføre min vilje. Han skal sætte mit bortførte folk fri og være med til at genopbygge min by uden betaling eller løn.” Herren, den Almægtige, har talt.

Den eneste sande Gud

14 Herren siger også: „Du vil få Egyptens rigdom, de bedste varer fra Kush og de fornemme mænd fra Seba som slaver. De vil komme som fanger, bøje sig til jorden og udbryde: ‚Jeres Gud er den eneste sande Gud!’ ”

15 Israels Gud, du er den Gud, man ikke kan se, du er vores Frelser. 16 Alle, som laver afguder, vil blive til spot, de går skamfulde bort. 17 Men Israels folk bliver ikke til spot, for Herren vil befri dem, og de skal aldrig mere være slaver.

18 Herren, som skabte himlen, som formede jorden og satte den på sin plads, som ikke lod den være øde, men gjorde den beboelig, siger: „Der findes ingen anden Gud end mig. 19 Jeg har ikke talt i det skjulte, i en mørk afkrog af verden. Jeg har ikke sagt til Israel, at de skulle søge efter mig der, hvor jeg ikke findes. Nej, jeg er Herren, jeg taler sandt og siger, hvad der er rigtigt.

20 Kom til mig, I, som undslap med livet i behold. Kan I se, hvor tåbeligt det er at bære rundt på træguder og bede til billeder, der ikke kan redde jer? 21 Indkald til rådslagning, kom og lad os tale sammen om det. Hvem var det, der forudsagde det? Var det ikke mig, Herren? For der er ingen anden Gud end mig—ingen anden retfærdig og frelsende Gud. 22 Vend jer til mig og bliv frelst, alle folk på jorden. For jeg er den eneste sande Gud. 23 Jeg sværger ved mig selv, min mund taler sandt, mit ord kan ikke ændres: Alle skal engang bøje knæ for mig, og alle skal erklære, at jeg er Gud. 24 Alle folkeslag skal erkende, at jeg er retfærdig og har al magt.”

Alle Herrens modstandere skal til sidst træde skamfulde frem for ham. 25 Men Israels folk skal fryde sig over Herren, som frelser dem.

New International Reader's Version

Isaiah 45

1“Cyrus is my anointed king.
    I take hold of his right hand.
I give him the power
    to bring nations under his control.
I help him strip kings of their power
    to go to war against him.
I break city gates open so he can go through them.
    I say to him,
‘I will march out ahead of you.
    I will make the mountains level.
I will break down bronze gates.
    I will cut through their heavy iron bars.
I will give you treasures that are hidden away.
    I will give you riches that are stored up in secret places.
Then you will know that I am the Lord.
    I am the God of Israel.
    I am sending for you by name.
Cyrus, I am sending for you by name.
    I am doing it for the good of the family of Jacob.
    They are my servant.
I am doing it for Israel.
    They are my chosen people.
You do not know anything about me.
    But I am giving you a title of honor.
I am the Lord. There is no other Lord.
    I am the one and only God.
You do not know anything about me.
    But I will make you strong.
Then people will know there is no God but me.
    Everyone from where the sun rises in the east
    to where it sets in the west will know it.
I am the Lord.
    There is no other Lord.
I cause light to shine. I also create darkness.
    I bring good times. I also create hard times.
    I do all these things. I am the Lord.

“ ‘Rain down my godliness, you heavens above.
    Let the clouds shower it down.
Let the earth open wide to receive it.
    Let freedom spring to life.
Let godliness grow richly along with it.
    I have created all these things.
    I am the Lord.’ ”

How terrible it will be for anyone who argues with their Maker!
    They are like a broken piece of pottery lying on the ground.
Does clay say to a potter,
    “What are you making?”
Does a pot say,
    “The potter doesn’t have any skill”?
10 How terrible it will be for anyone who says to a father,
    “Why did you give me life?”
How terrible for anyone who says to a mother,
    “Why have you brought me into the world?”

11 The Lord is the Holy One of Israel.
    He made them.
He says to them,
    “Are you asking me about what will happen to my children?
    Are you telling me what I should do with what my hands have made?
12 I made the earth.
    I created human beings to live there.
My own hands spread out the heavens.
    I put all the stars in their places.
13 I will stir up Cyrus and help him win his battles.
    I will make all his roads straight.
He will rebuild Jerusalem.
    My people have been taken away from their country.
    But he will set them free.
I will not pay him to do it.
    He will not receive a reward for it,”
    says the Lord who rules over all.

14 The Lord says to the people of Jerusalem,

“You will get everything Egypt produces.
    You will receive everything the people of Cush
and the tall Sabeans get in trade.
    All of it will belong to you.
And all these people will walk behind you as slaves.
    They will be put in chains and come over to you.
They will bow down to you.
    They will admit,
‘God is with you.
    There is no other God.’ ”

15 You are a God who has been hiding yourself.
    You are the God of Israel. You save us.
16 All those who make statues of gods will be put to shame.
    They will be dishonored.
    They will be led away in shame together.
17 But the Lord will save Israel.
    He will save them forever.
They will never be put to shame or dishonored.
    That will be true for all time to come.

18 The Lord created the heavens.
    He is God.
He formed the earth and made it.
    He set it firmly in place.
He didn’t create it to be empty.
    Instead, he formed it for people to live on.
He says, “I am the Lord.
    There is no other Lord.
19 I have not spoken in secret.
    I have not spoken from a dark place.
I have not said to Jacob’s people,
    ‘It is useless to look for me.’
I am the Lord. I always speak the truth.
    I always say what is right.

20 “Come together, you people of the nations
    who escaped from Babylon.
    Gather together and come into court.
Only people who do not know anything
    would carry around gods that are made out of wood.
    They pray to false gods that can’t save them.
21 Tell me what will happen. State your case.
    Talk it over together.
Who spoke long ago about what would happen?
    Who said it a long time ago?
I did. I am the Lord.
    I am the one and only God.
I always do what is right.
    I am the one who saves.
    There is no God but me.

22 “All you who live anywhere on earth,
    turn to me and be saved.
    I am God. There is no other God.
23 I have made a promise in my own name.
    I have spoken with complete honesty.
    I will not take back a single word. I said,
‘Everyone will kneel down to me.
    Everyone’s mouth will make promises in my name.’
24 They will say, ‘The Lord is the only one who can save us.
    Only he can make us strong.’ ”
All those who have been angry with the Lord will come to him.
    And they will be put to shame.
25 But the Lord will save all the people of Israel.
    And so they will boast about the Lord.