Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 37

Hizkija søger hjælp hos Esajas

1Da kong Hizkija fik assyrerkongens budskab, blev han så fortvivlet, at han rev flænger i sit tøj, klædte sig i sæk og aske og gik ind i Herrens hus for at bede. Samtidig sendte han Eljakim, Shebna og de ledende præster til profeten Esajas. De havde også klædt sig i sæk og aske og skulle overbringe følgende besked fra kongen: „Vi er blevet ydmyget og skældt ud og er i stor nød. Vi føler os som en kvinde, der er i gang med at føde, men ikke kan føde barnet alligevel. Måske har Herren, din Gud, hørt, hvordan den assyriske næstkommanderende har hånet den levende Gud, og måske vil Herren selv straffe ham? Gå derfor i forbøn for den rest af folket, som endnu er i live.”

5-6 Esajas svarede: „Herren har følgende besked til kongen: Du skal ikke tage dig af assyrernes store ord, som de har hånet mig med. Jeg vil sørge for, at assyrerkongen snart hører dårligt nyt hjemmefra, så han rejser tilbage til sit land. Der vil han senere blive dræbt.”

Fornyede trusler

Den assyriske næstkommanderende var i mellemtiden vendt tilbage til Lakish, hvor han fik at vide, at kong Sankerib havde forladt byen og var i færd med at belejre en anden by, Libna. Midt i det hele fik Sankerib efterretning om, at kong Tirhaka fra Kush havde sendt sin hær for at angribe ham. Så sendte han et skriftligt budskab til kong Hizkija:

10 „Lad ikke din gud give dig falske forhåbninger. Tro ikke på ham, når han påstår, jeg ikke kan indtage Jerusalem. 11 Du har jo hørt, hvordan assyrerkongen har underlagt sig utallige lande. Hvordan kan du tro, at du kan undslippe? 12 Har de andre guder kunnet redde deres tilhængere? Tænk på nationer som Gozan, Karan, Retzef og Eden i landet Telassar—de er alle blevet knust af assyriske konger. 13 Glem ikke, hvad der skete med kongerne af Hamat, Arpad, Lair, Sefarvajim, Hena og Ivva.”

Hizkija beder Herren om hjælp

14 Da Hizkija havde læst assyrerkongens brev, gik han ind i helligdommen og lagde det frem for Herren. 15-16 „Herre, Israels Gud!” bad han. „Du sidder på din trone højt over de mægtigste engle. Du alene er Herre over alle jordens riger. Du skabte himlen og jorden. 17 Bøj dig ned, Herre, og lyt til min bøn! Se det brev her fra kong Sankerib, hvor han håner den levende Gud! 18 Herre, det er jo sandt, at assyrerkongerne har knust alle de nævnte folkeslag, lagt deres lande øde 19 og brændt deres guder. Men de var jo ikke virkelige guder, kun menneskeværk lavet af træ og sten. Derfor kunne de blive ødelagt. 20 Herre, du er vores Gud, frels os fra assyrerkongens magt. Så vil alle jordens folk kunne se, at du er den eneste sande Gud!”

Herrens dom over assyrerkongen

21 Derefter sendte Esajas følgende besked til kong Hizkija: „Herren, Israels Gud, siger, at han har hørt din bøn angående assyrerkongen. 22 Nu skal du høre, hvad han siger om kong Sankerib:

Jerusalems indbyggere ryster på hovedet.
    Ja, Zions datter ler dig op i ansigtet.
23 Hvem var det, du hånede og spottede?
    Hvem brugte du så store ord imod?
I hovmod trodsede du Himlens Gud,
    vendte dig imod Israels Hellige.
24 Ved sendebud hånede du Herren og sagde:
‚Mine hære krydsede de højeste bjerge,
    jeg erobrede Libanons højdedrag.
Jeg fældede skovens stolte cedre,
    nedlagde de statelige cypresser.
Jeg nåede bjergenes tinder,
    Libanons prægtige frugtplantager.
25 Jeg lod brønde grave i fjendeland
    og brugte løs af deres drikkevand.
Ved mine hæres støvletramp
    blev Egyptens floder tømt for vand.’

26 Forstår du ikke, at det var min idé?
    Jeg planlagde det for længst og lod det ske.
Du skulle angribe fæstningsbyer
    og forvandle dem til bunker af sten,
27 mens indbyggerne måtte se til,
    skuffede, udmattede og skamfulde,
som spirer, der rykkes op med rode,
    som græs på taget, der visner for vinden.

28 Jeg ser, når du rejser dig og sætter dig,
    jeg ved, hvornår du går og kommer tilbage.

29 Men fordi du hidser dig op imod mig,
    og dine stolte ord har nået mit øre,
sætter jeg kroge i din næse
    og lægger bidsel i din mund.
Jeg trækker dig bort,
    tilbage ad den vej, du kom.

Om Jerusalem og folkets fremtid

30 Herren giver dig nu et tegn, kong Hizkija: Første år skal man spise af det korn, som har sået sig selv. Næste år skal folk spise af de frugter, der er.[a] Men tredje år skal de så og høste deres korn og nyde frugterne af de vinstokke, de har plantet. 31 For den rest, som er tilbage af Judas folk, skal fæste rod forneden og sætte frugt foroven. 32 En rest vil slippe levende væk fra Jerusalem, nogle af dens indbyggere vil overleve. Det gør Herren, den Almægtige, for sin egen skyld.

33 Hør hvad Herren siger om Assyriens konge: Han kommer ikke ind i Jerusalem. Han får end ikke lov at skyde en pil herind eller nærme sig byen med løftede skjolde for at bygge angrebsramper rundt omkring den. 34 Han skal vende tilbage ad den vej, han kom. Han kommer ikke herind, siger Herren. 35 For jeg vil forsvare og frelse Jerusalem for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld!”

Herren ødelægger den assyriske hær

36 Så gik Herrens engel gennem assyrernes lejr og slog 185.000 krigere ihjel. Næste morgen lå der døde kroppe overalt. 37 Da brød kong Sankerib op og vendte hjem til Nineve. 38 Engang, da han bad i sin gud Nisroks tempel, trængte hans sønner Adrammelek og Sarezer derind og myrdede ham, hvorefter de flygtede til Ararats land. Sankeribs søn Asarhaddon blev konge i hans sted.

Notas al pie

  1. 37,30 Den hebraiske tekst er uklar. Oversættelsen her bygger dels på LXX, dels på Vulgata.

Amplified Bible

Isaiah 37

Hezekiah Seeks Isaiah’s Help

1And when King Hezekiah heard this, he tore his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. Then he sent Eliakim, who was in charge of the [royal] household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet, the son of Amoz. They said to him, “This is what Hezekiah says, ‘This day is a day of distress, rebuke and disgrace; for children have come to birth, and there is no strength to deliver them. It may be that the Lord your God will hear the words of the Rabshakeh [the commander], whom his master the king of Assyria has sent to taunt and defy the living God, and will avenge the words which the Lord your God has heard. Therefore, offer a prayer for the remnant [of His people] that is left.’”

So the servants of King Hezekiah came to Isaiah. Isaiah said to them, “You shall say the following to your master: ‘This is what the Lord says, “Do not be afraid because of the words that you have heard, with which the servants of the king of Assyria have blasphemed Me. Listen carefully, I will put a spirit in him so that he will hear a rumor and return to his own land. And I will make him fall by the sword in his own land.”’”

So the Rabshakeh returned and found the king of Assyria fighting against Libnah [a fortified city of Judah], for he had heard that the king had left Lachish. And Sennacherib king of Assyria, heard them say concerning Tirhakah king of Cush (Ethiopia), “He has come out to fight against you.” And when he heard it, he sent messengers to Hezekiah, saying, 10 “You shall say to Hezekiah king of Judah, ‘Do not let your God in whom you trust deceive you, saying, “Jerusalem will not be given into the hand of the king of Assyria.” 11 Listen carefully, you have heard what the kings of Assyria have done to all lands, utterly destroying them. So will you be rescued? 12 Did the gods of the nations which my fathers destroyed rescue them—[a]Gozan, Haran [of Mesopotamia], Rezeph, and the sons of Eden who were in Telassar? 13 Where is the king of Hamath, the king of Arpad [of northern Syria], the king of the city of Sepharvaim, [the king of] Hena, or [the king of] Ivvah?’”

Hezekiah’s Prayer in the Temple

14 Then Hezekiah took the letter from the hand of the messengers and read it, and he went up to the house of the Lord and spread it out before the Lord. 15 And Hezekiah prayed to the Lord saying, 16 “O Lord of hosts, God of Israel, who is enthroned above the cherubim, You are the God, You alone, of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. 17 Incline Your ear, O Lord, and hear; open Your eyes, O Lord, and see; and hear all the words of Sennacherib that he has sent to taunt and defy the living God. 18 It is true, O Lord, that the kings of Assyria have laid waste all the countries and their lands, 19 and have cast the gods [of those peoples] into the fire, for they were not gods but the work of men’s hands, wood and stone. Therefore they have destroyed them. 20 Now, O Lord our God, save us from his hand so that all the kingdoms of the earth may know and fully realize that You alone, Lord, are [b]God.”

God Answers through Isaiah

21 Then Isaiah son of Amoz sent word to Hezekiah, saying, “For the Lord, the God of Israel says this, ‘Because you have prayed to Me about Sennacherib king of Assyria, 22 this is the word that the Lord has spoken against him:

“She has shown contempt for you and mocked you,
The Virgin Daughter of Zion (Jerusalem);
She has shaken her head behind you,
The Daughter of Jerusalem!
23 
“Whom have you taunted and blasphemed?
And against whom have you raised your voice
And haughtily lifted up your eyes?
Against the Holy One of Israel!
24 
“Through your servants you have taunted and defied the Lord,
And you have said, ‘With my many chariots I have gone up to the heights of the mountains,
To the remotest parts of Lebanon.
I cut down its tallest cedars and its choicest cypress trees;
And I will go to its remotest height, its most luxuriant and thickest forest.
25 
‘I dug wells and drank [foreign] waters,
And with the sole of my feet I dried up
All the canals [of the Nile] of Egypt.’
26 
“Have you not heard [says the God of Israel]
That I did it long ago,
That I planned it in ancient times?
Now I have brought it to pass,
That you [king of Assyria] would [be My instrument to] turn fortified cities into ruinous heaps.
27 
“Therefore their inhabitants had little power,
They were terrorized and shamed;
They were like the grass of the field and the green vegetation,
Like grass on the housetops and like a field [of grain] scorched before it is grown.
28 
“But I know your sitting down
And your going out and your coming in [every detail of your life],
And your raging against Me.
29 
“Because your raging against Me
And your arrogance has come up to My ears,
I will put My hook in your nose
And My bridle in your [c]mouth,
And I will turn you back by the way you came.

30 “This shall be the sign [of these things] to you [Hezekiah]: you are to eat this year [d]what grows of itself, and in the second year that which springs from the same, and in the third year you are to sow and harvest, and plant vineyards and eat their fruit. 31 The surviving remnant of the house of Judah will again take root downward and bear fruit upward. 32 For out of Jerusalem will come a remnant and from Mount Zion a band of survivors. The zeal of the Lord of hosts will do this.”’

33 “Therefore, the Lord says this concerning the king of Assyria, ‘He will not come into this city or shoot an arrow there, or come before it with shield, or raise an assault ramp against it. 34 By the way that he came, by the same way he will return, and he will not come into this city,’ declares the Lord. 35 ‘For I will defend this city to save it, for My own sake and for the sake of My servant David.’”

Assyrians Destroyed

36 And the [e]angel of the Lord went out and [f]struck 185,000 in the camp of the Assyrians; and when the [surviving] men got up early the next morning, they saw all the dead. 37 So Sennacherib king of Assyria departed and returned and lived at Nineveh. 38 It came to pass as he was worshiping in the house of Nisroch his god, that Adrammelech and Sharezer his sons killed him with the sword; and they escaped into the land of Ararat [in Armenia]. And Esarhaddon his son became king in his place.

Notas al pie

  1. Isaiah 37:12 The place-names in this verse are all found on the Assyrian monuments. For further information, see E.S. Schrader, Cuneiform Inscriptions and the Old Testament, and his comments on 2 Kin 19:12.
  2. Isaiah 37:20 So DSS and 2 Kin 19:19; MT omits God.
  3. Isaiah 37:29 Lit lips.
  4. Isaiah 37:30 Called “second growth,” this ordinarily referred to uncultivated produce that grew during the Sabbath year (when sowing was forbidden) from seed that fell outside the boundaries of the field the preceding year.
  5. Isaiah 37:36 See note Gen 16:7.
  6. Isaiah 37:36 This is the fulfillment of the prophecy made in Is 31:8, 9. See also 10:33, 34; 14:25; 17:14; 30:31.