Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 34

Guds straf over Edom og de øvrige fjender

1Kom og lyt, alle jordens folk! Lad hele verden høre mine ord! Herren raser imod folkeslagene, i sin harme slår han ned på deres hære, slagter dem og udrydder dem totalt. De døde ligger og flyder overalt, stanken af lig fylder landet, og blodet flyder ned ad bjergene.

Himmelrummets stjerner skal gå i opløsning. Himlen skal rulles sammen som en bogrulle og stjernerne falde ned som visne blade, som overmodne figner.

Herren siger: „Når mit sværd har fuldført sin opgave i himmelrummet, slår det ned på Edom, det folk jeg har dødsdømt.”

Herrens sværd drypper af blod. Det er smurt ind i fedt som fra et offerdyr. For Herren holder offerfest i Botzra, han bereder et vældigt blodbad i Edoms land. Da vil krigerne falde i kampen, både de unge og de ældre. Jorden bliver gennemblødt af blod og dækket af fedt. For Herren har en hævnens dag, en tid hvor overgreb mod Zion bliver gengældt. Vandet i Edoms floder bliver til brændende tjære, jorden dækkes af svovl som støv. 10 Edoms straf vil aldrig få ende. Røgen vil for evigt stige til vejrs, og landet vil ligge øde og forladt i generationer. Ingen bor der mere. 11 Landet bliver tilholdssted for alle slags ugler og ravne. Herren har målt landets ondskab og fundet det modent til ødelæggelse. 12 Der skal ikke længere være nogen konge dér, og landets ledere skal ryddes af vejen. 13 Fæstningerne gror til med tjørn, brændenælder vokser i borggårdene. Det bliver hjemsted for sjakaler og strudse.[a] 14 De vilde hunde mødes med hyæner, vilde geder springer rundt mellem hinanden, og dæmoner huserer om natten. 15 Dér bygger uglerne rede, lægger æg og udruger deres unger i skyggen. Dér kommer gribbene med deres mager.

16 Se efter i Herrens bog, se, hvad han vil gøre. Ikke et eneste af disse dyr vil komme til at mangle, for Herren har sagt det, og hans Ånd vil samle dem. 17 Han har udstykket landet og givet enhver deres del. De overtager landet og bor der fra slægt til slægt.

Notas al pie

  1. 34,13 Eller: „ørkenugler”. Betydningen af mange af de nævnte dyr kendes ikke med sikkerhed.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 34

Judecată împotriva neamurilor

1Apropiaţi-vă, neamuri, şi ascultaţi!
    Luaţi aminte, popoare!
Să audă pământul şi toţi cei ce-l locuiesc,
    lumea şi toate făpturile ei!
Domnul este mânios pe toate neamurile
    şi furios pe toate oştirile lor.
        El le nimiceşte cu desăvârşire[a], le dă spre a fi măcelărite.
Morţii lor vor fi lăsaţi neîngropaţi;
    hoiturile lor vor răspândi un miros greu,
        iar munţii vor şiroi de sângele lor.
Toată oştirea cerurilor se va descompune
    şi cerurile însele vor fi înfăşurate ca un sul.
Toată oştirea lor va cădea
    asemeni frunzei veştejite a viţei-de-vie
        şi asemeni smochinei stricate din pom.

Sabia Mea s-a îmbătat în ceruri,
    iar acum, iată, coboară să judece Edomul,
        poporul pe care l-am sortit nimicirii.
Sabia Domnului este scăldată în sânge;
    este acoperită de grăsime,
de sângele mieilor şi al ţapilor
    şi de grăsimea de la rinichii berbecilor.
Căci Domnul aduce o jertfă la Boţra
    şi face un mare măcel în Edom.
Bivolii sălbatici vor cădea împreună cu ei
    şi tăuraşii împreună cu taurii puternici.
Ţara lor va fi scăldată în sânge,
    iar pulberea lor va fi îmbibată de grăsime.

Căci Domnul are o zi a răzbunării,
    un an al răsplătirii, pentru cauza Sionului.
Pâraiele Edomului vor fi prefăcute în smoală,
    iar pulberea lui în pucioasă.
        Ţara lui va fi ca smoala aprinsă!
10 Nu se va stinge nici noaptea, nici ziua,
    iar fumul ei se va înălţa veşnic.
Din generaţie în generaţie va rămâne pustie
    şi nimeni nu va mai trece vreodată prin ea.
11 Ciuşul şi cucuveaua o vor stăpâni;
    bufniţa şi corbul[b] îşi vor face cuib acolo.
El va întinde peste ea
    funia de măsură a haosului
        şi măsura de greutate a pustiirii.
12 Nobilii Edomului nu vor mai avea nimic acolo care să poată fi numit împărăţie;
    toţi prinţii lui vor ajunge o nimica.
13 Spini vor creşte în palatele lor,
    urzici şi mărăcini vor răsări în fortăreţele lor.
Va deveni vizuină pentru şacali
    şi adăpost pentru struţi.
14 Animalele pustiei se vor întâlni cu hienele,
    iar ţapii sălbatici se vor chema unul pe altul.
De asemenea, Lilit[c] se va culca
    şi îşi va găsi un loc de odihnă acolo.
15 Bufniţa îşi va face cuibul acolo şi va depune ouă,
    le va cloci şi îşi va strânge puii sub umbra aripilor sale.
Şoimii se vor aduna şi ei,
    fiecare cu perechea lui.

16 Cercetaţi sulul Domnului şi citiţi!

    Nici una dintre acestea nu va lipsi;
        nici una nu va fi fără perechea ei,
căci gura Domnului a poruncit
    şi Duhul Său le-a adunat împreună.
17 El a aruncat sorţii pentru ele
    şi mâna Sa le-a împărţit pământul cu funia de măsurat;
ele îl vor stăpâni pentru totdeauna
    şi-l vor locui din generaţie în generaţie.

Notas al pie

  1. Isaia 34:2 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă; şi în v. 5
  2. Isaia 34:11 Identificarea exactă a acestor păsări este nesigură
  3. Isaia 34:14 Numele unei zeiţe considerată demon de noapte, despre care se credea că bântuie în locurile pustii din Edom; sau animal de noapte care locuieşte în locuri pustii