Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 13

Et profetisk syn om Babyloniens fald

1Esajas så Babyloniens ødelæggelse i et syn, hvor Herren sagde:

„Løft signalet til angreb på toppen af en høj! Lad kommandoråbet lyde! Giv tegn til hæren om at marchere mod Babylon og jævne de riges paladser med jorden! Jeg har udvalgt disse hære til at straffe dem, der har fremkaldt min vrede. Jeg har kaldt mine helte til denne opgave, og de vil juble, når jeg sejrer.

Hør larmen fra bjergene! Lyt til hærene under fremmarch! Det er krigslarm fra mange folkeslags hære. Jeg er Herren, den Almægtige, og jeg mønstrer min hær. De kommer langvejsfra, og de er mit redskab imod dig, Babylon. De er udtryk for min vrede, og de skal ødelægge hele landet.

Skrig af rædsel, for Herrens time er kommet. Den Almægtige vil knuse jer. 7-8 Jeres arme er lammet af frygt, og selv de modigste mænd ryster af skræk. Frygt og smerte sætter ind som veerne hos en kvinde, der skal føde. I stirrer hjælpeløse på hinanden, hede om ørerne. Se, Herrens dag kommer, Herrens frygtelige vredesdag. Landet skal ødelægges, og alle syndere med det. 10 Der ses ingen stjerner på himlen, solen er formørket, månen skinner ikke.

11 Jeg, Herren, straffer verden for dens ondskab og de ugudelige for deres synd. Jeg knuser de stoltes overlegenhed og tyrannernes hovmod. 12 Når dommen er fuldbyrdet, er der ikke mange tilbage. Til den tid er mennesker sjældnere end det fineste guld. 13 I min vrede ryster jeg himlen, og jorden skal rokkes fra sin plads. Jeg, Herren den Almægtige, viser min vrede.

14 Som skræmte gazeller, som forvildede får, der er kommet bort fra deres hyrde, flygter enhver hjem til sit eget land. 15 Enhver, der bliver taget til fange, bliver gennemboret af sværdet. 16 Deres småbørn knuses for øjnene af dem, deres hjem bliver plyndret og deres kvinder voldtaget.

17 Jeg vækker nemlig medernes vrede imod det babyloniske rige. De kan ikke købe sig fri med guld og sølv. 18 Medernes pile rammer de unge, de har ingen medynk med børnene.

19 Det går Babylon, den herlige storby, den kaldæiske kulturs stolthed og pryd, som det gik Sodoma og Gomorra, dengang Herren sendte ild fra himlen. 20 Aldrig igen skal Babylon genopbygges og blive beboet. Selv nomaderne undgår at slå lejr der. Ingen hyrder søger nattely på det sted. 21 Kun ørkenens vilde dyr bor der, ugler tuder fra de forladte huse. Strudse slår sig ned, og vilde geder springer rundt på ruinerne. 22 I de tomme borge og fine paladser lyder ekkoet af hyæners og sjakalers hyl. Babylons dage er talte, dommens time er nær.”

New Living Translation

Isaiah 13

A Message about Babylon

1Isaiah son of Amoz received this message concerning the destruction of Babylon:

“Raise a signal flag on a bare hilltop.
    Call up an army against Babylon.
Wave your hand to encourage them
    as they march into the palaces of the high and mighty.
I, the Lord, have dedicated these soldiers for this task.
    Yes, I have called mighty warriors to express my anger,
    and they will rejoice when I am exalted.”

Hear the noise on the mountains!
    Listen, as the vast armies march!
It is the noise and shouting of many nations.
    The Lord of Heaven’s Armies has called this army together.
They come from distant countries,
    from beyond the farthest horizons.
They are the Lord’s weapons to carry out his anger.
    With them he will destroy the whole land.

Scream in terror, for the day of the Lord has arrived—
    the time for the Almighty to destroy.
Every arm is paralyzed with fear.
    Every heart melts,
    and people are terrified.
Pangs of anguish grip them,
    like those of a woman in labor.
They look helplessly at one another,
    their faces aflame with fear.

For see, the day of the Lord is coming—
    the terrible day of his fury and fierce anger.
The land will be made desolate,
    and all the sinners destroyed with it.
10 The heavens will be black above them;
    the stars will give no light.
The sun will be dark when it rises,
    and the moon will provide no light.

11 “I, the Lord, will punish the world for its evil
    and the wicked for their sin.
I will crush the arrogance of the proud
    and humble the pride of the mighty.
12 I will make people scarcer than gold—
    more rare than the fine gold of Ophir.
13 For I will shake the heavens.
    The earth will move from its place
when the Lord of Heaven’s Armies displays his wrath
    in the day of his fierce anger.”

14 Everyone in Babylon will run about like a hunted gazelle,
    like sheep without a shepherd.
They will try to find their own people
    and flee to their own land.
15 Anyone who is captured will be cut down—
    run through with a sword.
16 Their little children will be dashed to death before their eyes.
    Their homes will be sacked, and their wives will be raped.

17 “Look, I will stir up the Medes against Babylon.
    They cannot be tempted by silver
    or bribed with gold.
18 The attacking armies will shoot down the young men with arrows.
    They will have no mercy on helpless babies
    and will show no compassion for children.”

19 Babylon, the most glorious of kingdoms,
    the flower of Chaldean pride,
will be devastated like Sodom and Gomorrah
    when God destroyed them.
20 Babylon will never be inhabited again.
    It will remain empty for generation after generation.
Nomads will refuse to camp there,
    and shepherds will not bed down their sheep.
21 Desert animals will move into the ruined city,
    and the houses will be haunted by howling creatures.
Owls will live among the ruins,
    and wild goats will go there to dance.
22 Hyenas will howl in its fortresses,
    and jackals will make dens in its luxurious palaces.
Babylon’s days are numbered;
    its time of destruction will soon arrive.