Bibelen på hverdagsdansk

Efeserbrevet 6:1-24

Forholdet mellem børn og forældre

Kol. 3,20-22

1Til jer børn, som hører Herren til, siger jeg: Adlyd jeres forældre, for det er Guds vilje for jer. 2Der står jo skrevet: „Du skal ære din far og din mor,” og det er det første af budene, som har et løfte tilknyttet, nemlig dette: 3„…så du kan få et godt og langt liv på jorden.”6,3 Eller „…i landet.” 2.Mos. 20,12, 5.Mos. 5,16 fra LXX.

4Til jer forældre siger jeg: Vær ikke hårdhændede over for jeres børn, så de bliver oprørske, men vejled dem og advar dem, som Herren selv ville gøre det.

Forholdet mellem slaver og herrer

Kol. 3,23–4,1

5Til jer, som er slaver, siger jeg: Adlyd jeres jordiske herrer. Vis samme respekt og hengivenhed over for dem som over for Kristus. 6I skal ikke kun arbejde hårdt, når jeres herre holder øje med jer. Nej, I skal arbejde som Kristi tjenere, der af hele deres hjerte ønsker at gøre Guds vilje. 7Udfør villigt jeres arbejde, som var det Herren selv og ikke mennesker, I arbejdede for. 8Husk, at Herren vil lønne jer for godt udført arbejde, lige meget om I er slaver eller ej.

9Og I herrer skal tænke i de samme baner over for jeres slaver. Lad være med at underkue dem, for I ved, at I og jeres slaver har den samme Herre i Himlen, og han ser ikke på folks status i samfundet.

Den kristnes kamp og udrustning

10Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. 11Ifør jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod Satans lumske angreb. 12Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.

13Derfor skal I tage hele Guds udrustning på, så I kan forsvare jer imod den Ondes angreb og stå fast, indtil alle angrebene er overstået. 14Spænd sandheden som bælte om livet. Tag ret levevis på som brynje 15og budskabet om fred som støvler, så I kan stå fast.6,15 Meningen er uklar. Kan måske også oversættes: „...og tag som støvler på fødderne villighed til at bringe fredens gode budskab.” 16Løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe Satans brændende pile. 17Tag frelsens hjelm på og forsvar jer med Åndens sværd, som er Guds ord. 18Vær altid i bøn til Gud under Åndens inspiration, hvad enten det er forbøn eller bøn om hjælp. Vær udholdende og årvågne, når I beder for alle dem, der hører Kristus til.

19Bed også for mig, at Gud må give mig de rette ord, så jeg med frimodighed kan kommunikere det budskab om Kristus, som Gud har åbenbaret for os, 20og som er årsag til, at jeg sidder i fængsel. Bed om, at jeg må have frimodighed til at fortsætte med at tale om det, for jeg ved, at det er den opgave, Herren har sendt mig for at udføre.

Afsluttende ord og velsignelse

21Dette brev bliver overbragt jer af Tykikos, som er en elsket medkristen og en trofast medarbejder i Herrens tjeneste. Han kan fortælle jer mere nyt herfra. 22Jeg sender ham til jer, for at I kan høre, hvordan det går os, og for at han kan være til opmuntring for jer.

23Fred, kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus være med jer, kære venner. 24Guds nåde være over alle, som med en udødelig kærlighed elsker Jesus Kristus, vores Herre.

New International Reader's Version

Ephesians 6:1-24

1Children, obey your parents as believers in the Lord. Obey them because it’s the right thing to do. 2Scripture says, “Honor your father and mother.” That is the first commandment that has a promise. 3“Then things will go well with you. You will live a long time on the earth.” (Deuteronomy 5:16)

4Fathers, don’t make your children angry. Instead, instruct them and teach them the ways of the Lord as you raise them.

5Slaves, obey your masters here on earth. Respect them and honor them with a heart that is true. Obey them just as you would obey Christ. 6Don’t obey them only to please them when they are watching. Do it because you are slaves of Christ. Be sure your heart does what God wants. 7Serve your masters with all your heart. Work as serving the Lord and not as serving people. 8You know that the Lord will give each person a reward. He will give it to them in keeping with the good they do. It doesn’t matter whether they are a slave or not.

9Masters, treat your slaves in the same way. When you warn them, don’t be too hard on them. You know that the God who is their Master and yours is in heaven. And he treats everyone the same.

God’s Armor for Believers

10Finally, let the Lord make you strong. Depend on his mighty power. 11Put on all of God’s armor. Then you can remain strong against the devil’s evil plans. 12Our fight is not against human beings. It is against the rulers, the authorities and the powers of this dark world. It is against the spiritual forces of evil in the heavenly world. 13So put on all of God’s armor. Evil days will come. But you will be able to stand up to anything. And after you have done everything you can, you will still be standing. 14So remain strong in the faith. Put the belt of truth around your waist. Put the armor of godliness on your chest. 15Wear on your feet what will prepare you to tell the good news of peace. 16Also, pick up the shield of faith. With it you can put out all the flaming arrows of the evil one. 17Put on the helmet of salvation. And take the sword of the Holy Spirit. The sword is God’s word.

18At all times, pray by the power of the Spirit. Pray all kinds of prayers. Be watchful, so that you can pray. Always keep on praying for all the Lord’s people. 19Pray also for me. Pray that whenever I speak, the right words will be given to me. Then I can be bold as I tell the mystery of the good news. 20Because of the good news, I am being held by chains as the Lord’s messenger. So pray that I will be bold as I preach the good news. That’s what I should do.

Final Greetings

21Tychicus is a dear brother. He is faithful in serving the Lord. He will tell you everything about me. Then you will know how I am and what I am doing. 22That’s why I am sending him to you. I want you to know how we are. And I want him to encourage you.

23May God the Father and the Lord Jesus Christ give peace to the brothers and sisters. May they also give the believers love and faith.

24May grace be given to everyone who loves our Lord Jesus Christ with a love that will never die.