Bibelen på hverdagsdansk

Efeserbrevet 4:1-32

Paulus opfordrer til enhed gennem ydmyghed og kærlighed

1Jeg, som nu sidder fængslet her, fordi jeg tjener Herren, bønfalder jer om at leve det kald værdigt, som I har modtaget. 2Vær ydmyge og imødekommende. Vær tålmodige og bær over med hinanden i kærlighed. 3Gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. 4Vi er jo dele af det samme legeme og har fået den samme Ånd, ligesom vi har den samme stærke forventning om en herlig fremtid. 5Der er kun én Herre, én tro, én dåb 6og én Gud, som er Far for os alle. Han står over os alle, virker gennem os alle og bor i os alle.

Kristi gaver til menighedens vækst og udvikling

7Kristus har delt ud af sine åndelige gaver til os, og vi har hver især fået nåde til at tjene ham i overensstemmelse med hans plan. 8Det hedder jo: „Han steg op til det høje, frigav fanger og gav menneskene gaver.”4,8 Fra Sl. 68,19a, muligvis i Paulus’ egen oversættelse. Teksten er uklar. 9Når der står, at han steg op, må det betyde, at han først var steget ned til jordens nederste regioner.4,9 Betydningen er omstridt, men der tænkes nok på dødsriget, jf. Sl. 63,10 og 1.Pet. 3,19. 10Og han, som steg ned, er den samme som steg op, højt over himmelrummet, for at bringe alt til fuldendelse.

11Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. 12Deres opgave er at træne de kristne til at udføre hver deres tjeneste, så Kristi legeme kan styrkes og udvikles, 13indtil vi alle når frem til enhed i troen på og forståelsen af Guds Søn, til en sådan grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus.

14Målet er, at vi ikke længere skal være ustabile som en båd, der kastes hid og did af vinden, eller være som godtroende børn. Lad os ikke blive vildledt af menneskers snedige påhit og falske lærdomme. 15Nej, i trofasthed overfor sandheden og i kærlighed til hinanden skal vi vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Det er jo ham, der er hovedet for legemet, 16og under hans ledelse sammenføjes det og vokser i kærlighed, idet hver enkelt del udfører sin specielle opgave og derved hjælper til at knytte det hele sammen til en enhed.

Lev det nye liv

17På Herrens vegne siger jeg: I må ikke længere leve som de gudløse, der ikke har noget mål i livet. 18På grund af deres formørkede tankegang, deres uvidenhed om Gud og deres afvisende holdning er de fremmedgjorte over for det liv, Gud gerne vil give dem. 19De er uden forståelse for Guds vilje, og i deres egoisme har de kastet sig ud i en umoralsk livsstil.

20Sådan må I ikke leve. I er blevet undervist om Kristus, 21-22og I har lært, at sandheden findes hos Jesus. Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde før i tiden, da I blev bedraget af jeres begær og var på vej mod fortabelsen. 23I stedet skal I fornyes i tanker og sind. 24I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandheden.

25Læg al løgn til side og tal sandhed til hinanden.4,25 Zak. 8,16. Vi er jo lemmer på det samme legeme. 26Bliver I oprørte over noget, da synd ikke.4,26 Sl. 4,5a. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, 27og lad ikke Djævelen få fodfæste i jeres liv. 28De, som plejer at stjæle, skal holde op med det og i stedet bruge hænderne til noget godt, så de har noget at give af til dem, der har brug for hjælp. 29Undgå sårende ord. Sig hellere noget, som kan styrke og opmuntre. Lad jeres ord være til velsignelse for dem, I taler til. 30Gør ikke Helligånden bedrøvet. Gud har jo beseglet jer med sin Ånd og dermed bekræftet, at I hører ham til og vil få del i den endelige befrielse.

31Afhold jer fra enhver form for bitterhed, hidsighed, vredesudbrud, skænderier og hånlige ord, ja alt, hvad der er ondt. 32Vær venlige og barmhjertige over for hinanden. Tilgiv hinanden, ligesom Gud tilgav jer på grund af det, Kristus har gjort.

La Bible du Semeur

Ephésiens 4:1-32

La vie de la nouvelle communauté

L’unité : la conserver

1Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d’une manière digne de l’appel qui vous a été adressé : 2soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. 3Efforcez-vous de conserver l’unité que donne l’Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. 4Il y a un seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance : celle à laquelle vous avez été appelés.

5Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous4.6 Autre traduction : qui règne sur tout, qui agit par tout et qui est en tout..

L’unité : l’acquérir

7Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre.

8C’est bien ce que déclare l’Ecriture :

Il est monté sur les hauteurs,

il a emmené des captifs

et il a fait des dons aux hommes4.8 Ps 68.19..

9Or, que signifie : Il est monté ? Cela implique qu’auparavant, il est descendu jusqu’en bas, c’est-à-dire sur la terre4.9 Certains comprennent : dans les régions les plus profondes de la terre.. 10Celui qui est descendu, c’est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l’univers entier.

11C’est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres comme prédicateurs de l’Evangile, et d’autres encore, comparables à des bergers4.11 Paul fait peut-être allusion ici aux bergers que Dieu avait promis de donner à son peuple selon Jr 3.15. L’image du berger est fréquente dans l’Ancien Testament pour des dirigeants politiques (Ez 34), mais Jérémie se compare aussi lui-même à un berger en tant que prophète (Jr 17.16 ; voir aussi Es 56.10-11). Ici, ce sont les enseignants de l’Eglise qui sont comparés à des bergers., comme enseignants. 12Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service4.12 Autre traduction : il a fait don de ces hommes pour que ceux-ci œuvrent par leur ministère au perfectionnement des membres du peuple saint. en vue de la construction du corps de Christ.

13Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. 14De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d’enseignements, à la merci d’hommes habiles à entraîner les autres dans l’erreur.

15Au contraire, en exprimant la vérité dans l’amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête : Christ.

16C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s’affermir dans l’amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l’activité attribuée à chacune de ses parties4.16 pour assurer … parties. Autre traduction : avec la mesure de force que chacune de ses parties a reçue..

La vie en Christ

17Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur : vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. 18Ils ont, en effet, l’intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l’ignorance qui est en eux et qui provient de l’endurcissement de leur cœur. 19Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l’inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices.

20Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 21puisqu’on vous a fait savoir ce qu’il est et qu’on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus4.21 Autre traduction : et qu’on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, puisque la vérité est en Jésus.. 22Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l’homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, 23à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence, 24et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité.

La vie dans l’amour

25C’est pourquoi, débarrassés du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain4.25 Za 8.16.. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ?

26Mettez-vous en colère |mais n’allez pas jusqu’à pécher4.26 Ps 4.5 cité selon l’ancienne version grecque. D’autres traduisent : Si vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. ; que votre colère s’apaise avant le coucher du soleil. 27Ne donnez aucune prise au diable.

28Que le voleur cesse de dérober ; qu’il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu’il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin.

29Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres ; ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent.

30N’attristez4.30 Autre traduction : N’entravez pas l’action de l’Esprit. pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet Esprit, Dieu vous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale.

31Amertume, irritation, colère, éclats de voix, insultes : faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. 32Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous4.32 Certains manuscrits ont : nous. a pardonné en Christ.