Bibelen på hverdagsdansk

Dommer 8

1De efraimitiske ledere var imidlertid utilfredse og rettede en skarp kritik mod Gideon. „Hvorfor ventede du med at sende bud efter os, til midjanitterne var besejret?” spurgte de.

Gideon svarede: „Den smule, jeg og min klan har gjort, er ikke noget i sammenligning med jeres heltedåd! Lod Gud jer ikke fange de to midjanitiske hærførere Oreb og Ze’eb? Hvad I opnåede mod slagets afslutning, har langt større betydning, end hvad vi foretog os i begyndelsen.” Da efraimitterne hørte det, var de ikke vrede længere.

Derpå satte Gideon over Jordanfloden med sine 300 mand, som ikke havde opgivet at forfølge fjenden, selv om de var trætte og udmattede. Da de nåede Sukkot, sagde Gideon til byens ledere: „Giv venligst mine krigere noget at spise. Vi er udmattede af at jagte midjanitterkongerne Zeba og Salmunna.”

Men byens ledere svarede: „Fang først Zeba og Salmunna. Så skal vi nok give jer noget at spise.”

Da sagde Gideon: „Når Herren har udleveret Zeba og Salmunna til mig, vender jeg tilbage og slår jer alle sammen med ørkentjørne og tidsler.” Så fortsatte de videre til Penuel, men der gav man samme svar som i Sukkot, hvorpå Gideon sagde til dem: „Når vi har sejret, vender vi tilbage og river jeres vagttårn ned.”

10 I mellemtiden var Zeba og Salmunna nået frem til Karkor med de 15.000 mand, der var tilbage af den forenede hær fra øst. 120.000 var faldet for sværdet. 11 Men Gideon gik en omvej forbi teltlejrene øst for Noba og Jogbeha og overfaldt de intetanende midjanitter. 12 De to konger flygtede, men Gideon fulgte efter dem og fangede dem, og hele deres hær blev grebet af rædsel.

13 Derefter vendte Gideon tilbage gennem Herespasset. 14 Dér tog han en ung mand fra Sukkot til fange og tvang ham til at skrive navnene ned på alle byens 77 ledere. 15 Så gik Gideon til Sukkot og sagde til mændene i byen:

„Her er de to konger Zeba og Salmunna. I husker vist godt, at I sagde: Fang først Zeba og Salmunna. Så skal vi nok give jer noget at spise.”

16 Så tog han de 77 ledere til fange og pryglede dem til døde med ørkentjørne og tidsler. 17 Bagefter drog han til Penuel, hvor han rev byens vagttårn ned og dræbte samtlige mandlige indbyggere.

18 Derpå spurgte han Zeba og Salmunna: „Hvordan så de mænd ud, som I dræbte ved Tabor?”

„De lignede dig, og de så begge to ud som kongesønner,” svarede de.

19 „Så var det mine egne brødre!” udbrød Gideon. „Jeg sværger, at hvis I havde skånet dem, ville jeg have skånet jer.” 20 Så sagde han til sin ældste søn Jeter: „Kom her hen og hug de to konger ned!” Men Jeter, der endnu kun var en stor dreng, havde ikke mod til det.

21 „Gør det selv, Gideon,” sagde Zeba og Salmunna. „Det er ikke noget for et barn.” Så huggede Gideon dem ned og tog de kostbare ornamenter, som deres kameler havde om halsen.

Gideon afslår at blive konge

22 Nu sagde israelitterne til Gideon: „Du og dine efterkommere skal regere over os, for du har reddet os fra midjanitterne!” 23 Men Gideon svarede: „Hverken jeg eller min søn skal regere over jer. Herren skal være jeres Konge!” 24 Så tilføjede han: „En enkelt ting vil jeg dog bede jer om: at I alle sammen giver mig en ørering fra jeres krigsbytte.” Midjanitterne gik nemlig med guldringe i ørerne, for de var dygtige handelsfolk.[a]

25 „Gerne,” svarede de og bredte et klæde ud på jorden, hvor de hver især lagde en ring fra deres krigsbytte. 26 Vægten af ringene alene beløb sig til næsten 20 kilo.[b] Dertil kom de kostbare kamelornamenter, andre smykker, kongernes purpurfarvede dragter og de kæder, som kamelerne havde haft om halsen. 27 Af disse kostbarheder lavede Gideon en efod, som han anbragte i sin hjemby Ofra. Men israelitterne begyndte at tilbede efoden, som derfor blev årsag til fald for Gideon og hans familie.

28 Midjanitterne var nu besejret og udgjorde ikke længere nogen trussel for Israel. De næste 40 år var der fred i landet, så længe Gideon levede.

29-30 Efter sejren vendte Gideon tilbage til sin hjemegn, hvor han siden boede og fik 70 sønner, for han havde mange koner. 31 Han fik også en søn med en slavepige fra Sikem, og han kom til at hedde Abimelek. 32 Gideon døde som en meget gammel mand og blev begravet i familiegravstedet i Ofra, hvor Abiezers slægt kom fra.

33 Kort efter Gideons død begyndte israelitterne igen at dyrke kana’anæernes afguder. De gjorde Ba’al-Berit til deres gud 34 og glemte Herren, der havde frelst dem fra deres fjendtlige nabofolk. 35 De viste heller ingen respekt for Gideons familie, på trods af hvad Gideon havde betydet for landet.

Notas al pie

  1. 8,24 Ordret: „Ishmaelitter”, men det er her sikkert en titel på ørkenens handelsfolk.
  2. 8,26 På hebraisk: 1700 shekel. 1 shekel = ca. 11,5 g.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Суд 8

Зевах и Салман

1Ефраимиты сказали Гедеону:

– Почему ты так обошёлся с нами? Почему ты не позвал нас, когда шёл сражаться с мадианитянами?

И они сильно ругали его. Но он ответил им:

– Что такого я совершил по сравнению с вами? Разве виноград, который добирал Ефраим, не лучше, чем весь урожай моего клана, клана Авиезера? Аллах отдал в ваши руки мадианских вождей Орива и Зива. Что же такого я мог сделать, чтобы сравниться с вами?

Когда он сказал им это, их негодование утихло.

Гедеон и триста воинов, которые были с ним, утомились, но продолжали погоню. Они пришли к Иордану и переправились через него. Гедеон сказал жителям Суккота:

– Дайте моим воинам хлеба, они утомлены, а я всё ещё преследую мадианских царей Зеваха и Салмана.

Но вельможи Суккота сказали:

– Разве Зевах и Салман уже в твоих руках, чтобы нам давать хлеб твоим воинам?

Гедеон ответил:

– За это, когда Вечный отдаст в мои руки Зеваха и Салмана, я растерзаю вашу плоть пустынным терновником и шиповником.

Оттуда он поднялся к Пениилу и просил того же, но жители Пениила ответили так же, как и жители Суккота. Тогда он сказал им:

– Когда я вернусь с победой, я разрушу эту башню.

10 А Зевах и Салман были в Каркоре с войском примерно в пятнадцать тысяч воинов – всё, что осталось от войск восточных народов (всего пало сто двадцать тысяч человек, носящих оружие). 11 Гедеон поднялся по караванному пути восточнее Новы и Иогбеги и застал войско врасплох. 12 Зевах и Салман, два мадианских царя, бежали, но он погнался за ними, захватил их и поразил ужасом всё их войско.

13 Когда Гедеон, сын Иоаша, вернулся с битвы при возвышенности Херес, 14 он схватил юношу из Суккота, допросил его, и юноша написал ему имена семидесяти семи вельмож Суккота, городских старейшин. 15 Тогда Гедеон пришёл и сказал жителям Суккота:

– Вот Зевах и Салман, из-за которых вы издевались надо мной, говоря: «Разве Зевах и Салман уже в твоих руках, чтобы нам давать хлеб твоим утомлённым воинам?»

16 Он взял старейшин города и преподал жителям Суккота урок, наказав их пустынным терновником и шиповником. 17 Ещё он разрушил башню Пениила и перебил жителей этого города.

18 После этого он спросил Зеваха и Салмана:

– Каковы были те, кого вы убили на Фаворе?

– Они были как ты, – ответили они, – каждый из них выглядел, как царский сын.

19 Гедеон сказал:

– Это были мои братья, сыновья моей матери. Верно, как и то, что жив Вечный, – если бы вы пощадили их, я сохранил бы вам жизнь.

20 Повернувшись к Иетеру, своему старшему сыну, Гедеон сказал:

– Подойди и убей их!

Но Иетер не вытащил меча, потому что он был ещё мальчик и боялся.

21 Зевах и Салман сказали:

– Подойди и убей нас сам. Каков человек, такова и его сила.

Гедеон подошёл и убил Зеваха и Салмана и забрал украшения в форме полумесяца[a], которые были на шеях их верблюдов.

Ефод Гедеона

22 Исраильтяне сказали Гедеону:

– Правь нами – ты, и твой сын, и твой внук, – ведь ты спас нас от руки мадианитян.

23 Но Гедеон сказал им:

– Я не буду править вами, и мой сын не будет править вами. Править вами будет Вечный.

24 Затем Гедеон сказал им:

– Я прошу у вас одного, пусть каждый из вас даст мне по серьге из своей доли добычи.

(У врагов были золотые серьги, потому что они были исмаильтянами.)

25 Они ответили:

– Охотно.

Они расстелили одежду, и каждый бросил в неё по серьге из своей добычи. 26 Золотые серьги, которые он собрал, весили чуть больше двадцати килограммов[b] (это не считая украшений в виде полумесяца, подвесок и пурпурных одежд, которые носили мадианские цари, и цепочек, которые были на шеях у их верблюдов). 27 Гедеон сделал из золота ефод[c], который оставил в Офре, своём городе. И все исраильтяне стали нарушать верность Аллаху, поклоняясь ефоду, и так он стал западнёй для Гедеона и его семьи.

Смерть Гедеона

28 Мадианитяне смирились перед исраильтянами и больше уже не поднимали головы. Пока был жив Гедеон, земля покоилась в мире сорок лет.

29 Иеруб-Баал, сын Иоаша, вернулся домой. 30 У него было семьдесят сыновей потому, что у него было много жён. 31 Его наложница, которая жила в городе Шехеме, также родила ему сына, которого он назвал Ави-Маликом («мой отец – царь»). 32 Гедеон, сын Иоаша, умер в глубокой старости и был похоронен в гробнице своего отца в Офре, в земле клана авиезеритов.

33 Как только Гедеон умер, исраильтяне опять стали нарушать верность Вечному, поклоняясь статуям Баала. Они поставили своим богом Баал-Берита и 34 забыли о Вечном, своём Боге, Который избавил их от рук окружавших их врагов. 35 Они забыли и о верности семье Иеруб-Баала (он же Гедеон), и о всех благодеяниях, которые он сделал Исраилу.

Notas al pie

  1. 8:21 Археологи нашли на Ближнем Востоке древние украшения в форме полумесяца. Их носили женщины (см. Ис. 3:18) и цари (см. ст. 26), ими наряжали верблюдов. Для многих древних женщин эти изделия служили не только украшением, но и, как они верили под влиянием язычества, приносили им плодовитость. Кроме того, люди носили их как оберег от сглаза, что указывает на недостаток их веры в защиту Аллаха, и поэтому они запрещаются Священным Писанием (см. Нач. 35:4 со сноской).
  2. 8:26 Букв.: «тысяча семьсот шекелей».
  3. 8:27 Ефод   – иногда это своего рода передник, бывший частью облачения священнослужителя при исполнении им его обязанностей (см. Исх. 28:6-30), а иногда объект языческого культа, связанный с идолами (см. также 17:5; 18:14, 17).