Bibelen på hverdagsdansk

Dommer 5

Deboras sejrssang

1Den dag sang Debora og Barak følgende sejrssang:

Når Israels ledere fører an,
    når folket villigt følger med,
        da skal I prise Herren.
Hør, I høvdinger, lyt, I fyrster!
    Jeg vil synge for Herren og spille for Israels Gud.

Herre, da du førte dit folk op fra Seir,
    da du ledte os fra Edoms land,
da skælvede og rystede jorden,
    himlen kunne ikke holde tæt,
        skyerne rystede regnen af sig.
Bjergene bævede for Herren,
    Sinai skælvede for Israels Gud.

Men på Shamgars tid gemte man sig,
    på Jaels tid lå vejene øde,
        folk sneg sig af sted ad de afsides stier.
Bønderne holdt sig bag storbyens mure,
    landsbyidyl var en saga blot,
indtil jeg, Debora, stod frem
    og blev som en mor for Israel.

Da Israel valgte sig nye guder,
    blev der ufred og kaos overalt.
Der var fyrre tusind krigere i Israel,
    men hvor så man et skjold eller spyd?

Mit hjerte banker for Israels ledere
    og for folket, der frivilligt fulgte dem.
        Pris Herren for dem!

10 I, som rider på glinsende æsler,
    I, som sidder på fornemme sadeltæpper,
        I, som vandrer til fods på vejen, hør efter!
11 Lyt til vanddragerne ved brøndens vandtrug.
    De synger om Herrens sejre og Israels bønders bedrifter.
Herrens folk kom i flok,
    i byporten råbte de:
12 „Træd frem, Debora, træd frem og syng krigssange!
    Rejs dig, Barak, rejs dig, kom og tag fjender til fange!”
13 Den gudfrygtige rest sluttede sig til hæren.
    Herrens folk kom til mig og krigerne.
14 De kom fra Efraims land,
    som engang tilhørte Amalek.
Nogle kom helt fra Benjamins land.
Fra Makir kom mægtige krigere,
    fra Zebulon stærke ledere,
15 Issakars hærførere sluttede op om Debora,
    de løb med Barak ned ad bjerget.
Rubens klaner var ubeslutsomme:
16     Hvorfor blev I siddende mellem kvægfoldene?
Var det for at høre hyrderne fløjte?
    Rubens klaner var for ubeslutsomme.
17 Gileads folk blev på den anden side af Jordanfloden.
    Hvorfor blev Dan ved sine skibe?
Asher sad stille ved havets vande,
    han blev i sin sikre havn.
18 Men Zebulon satte livet på spil,
    Naftali sloges på slagmarken.

19 Kanaʼans konger kom til Taʼanak,
    de væbnede sig til kamp ved Megiddos vande.
Men sejren gled dem af hænde,
    krigsbytte fik de intet af.
20 Himlens kræfter kæmpede for os,
    tordnede og lynede mod Siseras hær.
21 Kishons vand svulmede med stormflods styrke,
    den gamle bæk fejede fjenden væk.
Fat mod, min sjæl,
    løb frem med styrke.
22 Da hamrede hingstenes hove,
    i galop fór de frem.
23 „Forbandet være dem, der holdt sig tilbage!”[a]
    sagde Herrens engel.
„De kom ikke Herren til hjælp
    imod hans vældige fjender.”
24 Velsignet blandt kvinder er Jael,
    kenitten Hebers kone.
Hun er den mest velsignede
    af alle kvinder, der bor i telte.
25 Sisera bad om vand,
    men Jael gav ham mælk,
        tykmælk i en fornem skål.
26 Hun holdt en teltpløk i venstre hånd,
    en hammer i højre.
Hun hamrede pløkken gennem Siseras tinding,
    hun gennemborede hans hoved.
27 Han lå død mellem benene på hende.
    En fældet fjende—stendød.
28 Siseras mor venter ved vinduet,
    hun spejder gennem gitteret:
„Hvorfor kommer han dog ikke?
    Hvornår hører vi hestenes hove?”
29 En hofdame giver hende et svar,
    det samme, hun selv har tænkt:
30 „Krigsbyttet skal nok deles,
    en pige eller to til hver kriger,
prægtige klæder til Sisera
    og smukt broderet tøj til hans mor.”
31 Herre, må alle din fjender
    gå til grunde som Sisera,
men må de, som elsker dig,
    stråle som den opgående sol.

Derefter var der fred i landet i 40 år.

Notas al pie

  1. 5,23 Mere ordret: „I skal forbande Merotz” (betyder måske tilflugtssted). Enten er Merotz et ukendt stednavn eller en beskrivelse af dem, der ville redde sig selv frem for at være med i kampen.

New Living Translation

Judges 5

The Song of Deborah

1On that day Deborah and Barak son of Abinoam sang this song:

“Israel’s leaders took charge,
    and the people gladly followed.
Praise the Lord!

“Listen, you kings!
    Pay attention, you mighty rulers!
For I will sing to the Lord.
    I will make music to the Lord, the God of Israel.

Lord, when you set out from Seir
    and marched across the fields of Edom,
the earth trembled,
    and the cloudy skies poured down rain.
The mountains quaked in the presence of the Lord,
    the God of Mount Sinai—
in the presence of the Lord,
    the God of Israel.

“In the days of Shamgar son of Anath,
    and in the days of Jael,
people avoided the main roads,
    and travelers stayed on winding pathways.
There were few people left in the villages of Israel[a]
    until Deborah arose as a mother for Israel.
When Israel chose new gods,
    war erupted at the city gates.
Yet not a shield or spear could be seen
    among forty thousand warriors in Israel!
My heart is with the commanders of Israel,
    with those who volunteered for war.
Praise the Lord!

10 “Consider this, you who ride on fine donkeys,
    you who sit on fancy saddle blankets,
    and you who walk along the road.
11 Listen to the village musicians[b]
    gathered at the watering holes.
They recount the righteous victories of the Lord
    and the victories of his villagers in Israel.
Then the people of the Lord
    marched down to the city gates.

12 “Wake up, Deborah, wake up!
    Wake up, wake up, and sing a song!
Arise, Barak!
    Lead your captives away, son of Abinoam!

13 “Down from Tabor marched the few against the nobles.
    The people of the Lord marched down against mighty warriors.
14 They came down from Ephraim—
    a land that once belonged to the Amalekites;
    they followed you, Benjamin, with your troops.
From Makir the commanders marched down;
    from Zebulun came those who carry a commander’s staff.
15 The princes of Issachar were with Deborah and Barak.
    They followed Barak, rushing into the valley.
But in the tribe of Reuben
    there was great indecision.[c]
16 Why did you sit at home among the sheepfolds—
    to hear the shepherds whistle for their flocks?
Yes, in the tribe of Reuben
    there was great indecision.
17 Gilead remained east of the Jordan.
    And why did Dan stay home?
Asher sat unmoved at the seashore,
    remaining in his harbors.
18 But Zebulun risked his life,
    as did Naphtali, on the heights of the battlefield.

19 “The kings of Canaan came and fought,
    at Taanach near Megiddo’s springs,
    but they carried off no silver treasures.
20 The stars fought from heaven.
    The stars in their orbits fought against Sisera.
21 The Kishon River swept them away—
    that ancient torrent, the Kishon.
March on with courage, my soul!
22 Then the horses’ hooves hammered the ground,
    the galloping, galloping of Sisera’s mighty steeds.
23 ‘Let the people of Meroz be cursed,’ said the angel of the Lord.
    ‘Let them be utterly cursed,
because they did not come to help the Lord
    to help the Lord against the mighty warriors.’

24 “Most blessed among women is Jael,
    the wife of Heber the Kenite.
    May she be blessed above all women who live in tents.
25 Sisera asked for water,
    and she gave him milk.
In a bowl fit for nobles,
    she brought him yogurt.
26 Then with her left hand she reached for a tent peg,
    and with her right hand for the workman’s hammer.
She struck Sisera with the hammer, crushing his head.
    With a shattering blow, she pierced his temples.
27 He sank, he fell,
    he lay still at her feet.
And where he sank,
    there he died.

28 “From the window Sisera’s mother looked out.
    Through the window she watched for his return, saying,
‘Why is his chariot so long in coming?
    Why don’t we hear the sound of chariot wheels?’

29 “Her wise women answer,
    and she repeats these words to herself:
30 ‘They must be dividing the captured plunder—
    with a woman or two for every man.
There will be colorful robes for Sisera,
    and colorful, embroidered robes for me.
Yes, the plunder will include
    colorful robes embroidered on both sides.’

31 Lord, may all your enemies die like Sisera!
    But may those who love you rise like the sun in all its power!”

Then there was peace in the land for forty years.

Notas al pie

  1. 5:7 The meaning of the Hebrew is uncertain.
  2. 5:11 The meaning of the Hebrew is uncertain.
  3. 5:15 As in some Hebrew manuscripts and Syriac version, which read searchings of heart; Masoretic Text reads resolve of heart.