Bibelen på hverdagsdansk

Dommer 18

Dans stamme stjæler Mikas afgudsbilleder

1På den tid var der som sagt ingen konge i Israel. Dans stamme søgte efter et sted, hvor de kunne slå sig ned, eftersom det endnu ikke var lykkedes dem at indtage det område, de havde fået tildelt. De udvalgte fem tapre krigere som repræsentanter for deres forskellige klaner fra byerne Zora og Eshtaol. De blev sendt af sted for at udspionere hele landet. I Efraims højland overnattede de i Mikas hus. Da de hørte den unge levits dialekt, gik de hen til ham og spurgte: „Hvordan er du kommet herhen? Hvad laver du her?” Så fortalte han dem, hvordan Mika havde taget imod ham og ansat ham som sin personlige præst.

„Bed så Gud om at vise os, om vores ærinde vil lykkes!” sagde de. Præsten svarede: „Vær ved godt mod! Herren vil være med jer på rejsen!”

Derefter fortsatte de fem mænd til byen Lajish. De så, at byens folk levede ubekymret i fred og sikkerhed ligesom sidonierne, at de var velstående og ikke manglede noget, og at de boede langt fra Sidon og ingen kontakt havde med de omkringboende aramæere.

Da spionerne kom tilbage til Zora og Eshtaol, spurgte deres stammefæller dem: „Hvordan gik det? Hvad fandt I ud af?” 9-10 Mændene svarede: „Lad os tage af sted og erobre Lajish! Vi har set, at landet er virkelig godt. Der er ikke noget at betænke sig på. Folket dér lever fredeligt og bekymrer sig ikke om noget, for de mangler intet. Gud har givet os et frugtbart og rummeligt land.”

11 Så rykkede danitterne op fra Zora og Eshtaol med en hær på 600 bevæbnede krigere, 12 og de slog lejr ved det sted vest for Kirjat-Jearim i Juda, som den dag i dag kaldes Dans Lejr. 13 Derfra gik de ind i Efraims højland.

Da de kom til Mikas hus, 14 sagde spionerne til krigerne: „I gudehuset derhenne er der en efod, nogle husguder, et gudebillede og en støbt gudestatuette. Mon ikke vi er enige om, hvad vi skal gøre?”

15-16 Så gik de fem mænd hen til gudehuset, mens de 600 krigere blev stående uden for porten. Da den unge præst kom ud til porten, hilste mændene hjerteligt på ham. 17 Mens præsten stod udenfor sammen med krigerne, kom de fem mænd ud fra Mikas gudehus med gudebilledet, efoden, husguderne og den støbte gudestatuette. 18 „Hvad er det, I gør?” udbrød præsten forbavset. 19 „Ti stille og følg med!” svarede de. „Fra nu af skal du være vejleder og præst for os! Er det ikke bedre at være præst for en hel stamme end bare for en enkelt mand?” 20 Det forslag syntes præsten godt om, og uden yderligere indvendinger tog han efoden, husguderne og gudebilledet og fulgte med dem.

21 Hele gruppen fortsatte nu rejsen mod Lajish med deres børn, kvæg og ejendele forrest. 22 Da de var kommet lidt på afstand, tilkaldte Mika sine naboer og satte efter dem, der havde stjålet hans guder. Da de havde indhentet dem, 23 råbte de til dem, at de skulle standse.

„Hvad er der i vejen?” spurgte danitterne. „Hvorfor kommer du med alle de folk?” 24 „Hvad tror I?” råbte Mika tilbage. „I har stjålet mine guder og min præst, så nu har jeg ingenting tilbage. Og så spørger I, hvad der er i vejen!” 25 „Du gør bedst i at passe dig selv!” svarede danitterne. „Ellers kunne det være, at nogle af os blev sure og huggede jer alle sammen ned!”

26 Da Mika blev klar over, at der ikke var noget at stille op, vendte han om og gik hjem, og danitterne fortsatte deres rejse 27-28 med hans afgudsbilleder og hans præst.

Da de nåede frem til Lajish, der lå fredeligt og trygt i dalen ved Bet-Rehob, huggede de indbyggerne ned og brændte byen af. Der var ingen, der kom til undsætning, afstanden til Sidon var for stor, og de havde ingen kontakt med de omkringboende aramæere. Efter sejren genopbyggede danitterne byen og blev boende der. 29 De gav byen et nyt navn og opkaldte den efter deres forfar Dan, en af Jakobs sønner.

30 Derefter opstillede de afgudsbillederne i byen og udnævnte Jonatan fra Gershoms slægt[a] til præst. Jonatans efterkommere vedblev at være præster for danitterne, indtil byens befolkning blev ført bort som fanger til et fjendtligt land. 31 Danitterne brugte Mikas afgudsbilleder, imens Herrens helligdom var i Shilo.

Notas al pie

  1. 18,30 Teksten siger: „Gershom, søn af Moses”, men nogle håndskrifter siger „Manasse” i stedet for Moses. Jonatan er sikkert den føromtalte levit.

The Message

Judges 18

1In those days there was no king in Israel. But also in those days, the tribe of Dan was looking for a place to settle down. They hadn’t yet occupied their plot among the tribes of Israel.

2-3 The Danites sent out five robust warriors from Zorah and Eshtaol to look over the land and see what was out there suitable for their families. They said, “Go and explore the land.”

They went into the hill country of Ephraim and got as far as the house of Micah. They camped there for the night. As they neared Micah’s house, they recognized the voice of the young Levite. They went over and said to him, “How on earth did you get here? What’s going on? What are you doing here?”

He said, “One thing led to another: Micah hired me and I’m now his priest.”

They said, “Oh, good—inquire of God for us. Find out whether our mission will be a success.”

The priest said, “Go assured. God’s looking out for you all the way.”

The five men left and headed north to Laish. They saw that the people there were living in safety under the umbrella of the Sidonians, quiet and unsuspecting. They had everything going for them. But the people lived a long way from the Sidonians to the west and had no treaty with the Arameans to the east.

When they got back to Zorah and Eshtaol, their brothers asked, “So, how did you find things?”

9-10 They said, “Let’s go for it! Let’s attack. We’ve seen the land and it is excellent. Are you going to just sit on your hands? Don’t dawdle! Invade and conquer! When you get there, you’ll find they’re sitting ducks, totally unsuspecting. Wide open land—God is handing it over to you, everything you could ever ask for.”

11-13 So six hundred Danite men set out from Zorah and Eshtaol, armed to the teeth. Along the way they made camp at Kiriath Jearim in Judah. That is why the place is still today called Dan’s Camp—it’s just west of Kiriath Jearim. From there they proceeded into the hill country of Ephraim and came to Micah’s house.

14 The five men who earlier had explored the country of Laish told their companions, “Did you know there’s an ephod, teraphim-idols, and a cast god-sculpture in these buildings? What do you think? Do you want to do something about it?”

15-18 So they turned off the road there, went to the house of the young Levite at Micah’s place and asked how things had been with him. The six hundred Danites, all well-armed, stood guard at the entrance to the gate while the five scouts who had gone to explore the land went in and took the carved idol, the ephod, the teraphim-idols, and the god-sculpture. The priest was standing at the gate entrance with the six hundred armed men. When the five went into Micah’s house and took the carved idol, the ephod, the teraphim-idols, and the sculpted god, the priest said to them, “What do you think you’re doing?”

19 They said to him, “Hush! Don’t make a sound. Come with us. Be our father and priest. Which is more important, that you be a priest to one man or that you become priest to a whole tribe and clan in Israel?”

20 The priest jumped at the chance. He took the ephod, the teraphim-idols, and the idol and fell in with the troops.

21-23 They turned away and set out, putting the children, the cattle, and the gear in the lead. They were well on their way from Micah’s house before Micah and his neighbors got organized. But they soon overtook the Danites. They shouted at them. The Danites turned around and said, “So what’s all the noise about?”

24 Micah said, “You took my god, the one I made, and you took my priest. And you marched off! What do I have left? How can you now say, ‘What’s the matter?’”

25 But the Danites answered, “Don’t yell at us; you just might provoke some fierce, hot-tempered men to attack you, and you’ll end up an army of dead men.”

26 The Danites went on their way. Micah saw that he didn’t stand a chance against their arms. He turned back and went home.

27 So they took the things that Micah had made, along with his priest, and they arrived at Laish, that city of quiet and unsuspecting people. They massacred the people and burned down the city.

28-29 There was no one around to help. They were a long way from Sidon and had no treaty with the Arameans. Laish was in the valley of Beth Rehob. When they rebuilt the city they renamed it Dan after their ancestor who was a son of Israel, but its original name was Laish.

30-31 The Danites set up the god-figure for themselves. Jonathan son of Gershom, the son of Moses, and his descendants were priests to the tribe of Dan down to the time of the land’s captivity. All during the time that there was a sanctuary of God in Shiloh, they kept for their private use the god-figure that Micah had made.