Bibelen på hverdagsdansk

Dommer 14

Samsons giftermål og gåder

1En dag, da Samson var i byen Timna, lagde han særligt mærke til en af de unge filisterpiger. Da han kom hjem, sagde han til sin far og mor: „Jeg vil giftes med en filisterpige, som jeg så i Timna.” „Er der ikke en eneste pige i vores egen stamme eller i hele Israel, som du kunne tænke dig?” indvendte hans forældre. „Hvorfor vil du absolut giftes med en af disse ugudelige filistre?” Men Samson svarede: „Det er hende, jeg vil have! Du må få fat i hende til mig, far!”

Samsons forældre var ikke klar over, at Herren derigennem ville få anledning til at skabe strid med filistrene, som på det tidspunkt havde magten i Israel.

Da Samson og hans forældre nu var på vej til Timna, sprang en løve frem mod Samson på vinmarken uden for byen. I det samme kom Herrens Ånd over ham og gav ham styrke, så han rev løvens kæber fra hinanden med de bare næver. Det var så let for ham, som havde det været et gedekid. Men han fortalte ikke sine forældre om den overnaturlige styrke. I Timna opsøgte de pigen, og Samson blev forlovet med hende.

Senere vendte Samson og forældrene tilbage til Timna, for det var tid for Samson at blive gift med pigen. Inden han nåede byen, gjorde han en afstikker ind i vinmarken for at se på løvens rådnende krop. Da så han, at en bisværm havde slået sig ned i ådslet og havde produceret honning. Han tog en håndfuld honning med sig, som han spiste undervejs. Han gav også noget af honningen til sine forældre, men han sagde ikke, at den kom fra løvens krop.

10 Mens Samsons far gik hen for at hilse på pigen, gjorde Samson klar til en ugelang bryllupsfest, som det var skik blandt de unge mænd. 11 Byens mænd udvalgte 30 unge filistre, der skulle med som brudesvende. 12 Ved festens begyndelse sagde Samson til dem: „Nu skal jeg fortælle jer en gåde! Hvis I kan løse gåden i løbet af de syv dage, festen varer, skal I hver få en linnedskjorte og et sæt festtøj. 13 Men hvis I ikke kan løse gåden, skal hver af jer give mig en linnedskjorte og et sæt festtøj.” „Top,” svarede de, „lad os høre gåden!”

14 „Fra rovdyret kom mad,

    fra den rå styrke kom sødme!”

Den gåde spekulerede de over i tre dage uden at finde en løsning.

15 Den fjerde dag sagde de til Samsons brud: „Få din mand til at røbe svaret, ellers sætter vi ild til din fars hus, så I alle omkommer. Vi er ikke kommet til fest for at blive flået!”

16 Så trak hun Samson til side og sagde grådkvalt: „Hvordan kan du elske mig, når du giver mit folk en gåde uden at betro mig løsningen?” „Hvorfor skulle jeg fortælle dig løsningen, når jeg ikke engang har røbet den for min egen mor og far?” svarede han.

17 Under resten af festen græd hun uafbrudt. Den syvende dag gav han efter, fordi hun blev ved at plage ham, og han røbede løsningen for hende. Hun fortalte den straks videre til sine landsmænd. 18 Inden solnedgang den syvende dag gav de ham derfor følgende svar:

Hvad er sødere end honning?
    Hvad er stærkere end en løve?

Samson svarede: „Hvis I ikke havde pløjet med min kvie, ville I aldrig have gættet min gåde!”

19 Da kom Herrens Ånd over Samson, og han gik ned til byen Ashkalon, hvor han slog 30 mænd ned, tog deres tøj og gav det til mændene, der havde svaret på gåden. Samson var imidlertid blevet så rasende, at han lod bryllup være bryllup og tog hjem sammen med sine forældre. 20 Pigen blev så i stedet givet til den mand, der havde været forlover ved brylluppet.

New Living Translation

Judges 14

Samson’s Riddle

1One day when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. When he returned home, he told his father and mother, “A young Philistine woman in Timnah caught my eye. I want to marry her. Get her for me.”

His father and mother objected. “Isn’t there even one woman in our tribe or among all the Israelites you could marry?” they asked. “Why must you go to the pagan Philistines to find a wife?”

But Samson told his father, “Get her for me! She looks good to me.” His father and mother didn’t realize the Lord was at work in this, creating an opportunity to work against the Philistines, who ruled over Israel at that time.

As Samson and his parents were going down to Timnah, a young lion suddenly attacked Samson near the vineyards of Timnah. At that moment the Spirit of the Lord came powerfully upon him, and he ripped the lion’s jaws apart with his bare hands. He did it as easily as if it were a young goat. But he didn’t tell his father or mother about it. When Samson arrived in Timnah, he talked with the woman and was very pleased with her.

Later, when he returned to Timnah for the wedding, he turned off the path to look at the carcass of the lion. And he found that a swarm of bees had made some honey in the carcass. He scooped some of the honey into his hands and ate it along the way. He also gave some to his father and mother, and they ate it. But he didn’t tell them he had taken the honey from the carcass of the lion.

10 As his father was making final arrangements for the marriage, Samson threw a party at Timnah, as was the custom for elite young men. 11 When the bride’s parents[a] saw him, they selected thirty young men from the town to be his companions.

12 Samson said to them, “Let me tell you a riddle. If you solve my riddle during these seven days of the celebration, I will give you thirty fine linen robes and thirty sets of festive clothing. 13 But if you can’t solve it, then you must give me thirty fine linen robes and thirty sets of festive clothing.”

“All right,” they agreed, “let’s hear your riddle.”

14 So he said:

“Out of the one who eats came something to eat;
    out of the strong came something sweet.”

Three days later they were still trying to figure it out. 15 On the fourth[b] day they said to Samson’s wife, “Entice your husband to explain the riddle for us, or we will burn down your father’s house with you in it. Did you invite us to this party just to make us poor?”

16 So Samson’s wife came to him in tears and said, “You don’t love me; you hate me! You have given my people a riddle, but you haven’t told me the answer.”

“I haven’t even given the answer to my father or mother,” he replied. “Why should I tell you?” 17 So she cried whenever she was with him and kept it up for the rest of the celebration. At last, on the seventh day he told her the answer because she was tormenting him with her nagging. Then she explained the riddle to the young men.

18 So before sunset of the seventh day, the men of the town came to Samson with their answer:

“What is sweeter than honey?
    What is stronger than a lion?”

Samson replied, “If you hadn’t plowed with my heifer, you wouldn’t have solved my riddle!”

19 Then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to the town of Ashkelon, killed thirty men, took their belongings, and gave their clothing to the men who had solved his riddle. But Samson was furious about what had happened, and he went back home to live with his father and mother. 20 So his wife was given in marriage to the man who had been Samson’s best man at the wedding.

Notas al pie

  1. 14:11 Hebrew they.
  2. 14:15 As in Greek version; Hebrew reads seventh.