Bibelen på hverdagsdansk

Dommer 14

Samsons giftermål og gåder

1En dag, da Samson var i byen Timna, lagde han særligt mærke til en af de unge filisterpiger. Da han kom hjem, sagde han til sin far og mor: „Jeg vil giftes med en filisterpige, som jeg så i Timna.” „Er der ikke en eneste pige i vores egen stamme eller i hele Israel, som du kunne tænke dig?” indvendte hans forældre. „Hvorfor vil du absolut giftes med en af disse ugudelige filistre?” Men Samson svarede: „Det er hende, jeg vil have! Du må få fat i hende til mig, far!”

Samsons forældre var ikke klar over, at Herren derigennem ville få anledning til at skabe strid med filistrene, som på det tidspunkt havde magten i Israel.

Da Samson og hans forældre nu var på vej til Timna, sprang en løve frem mod Samson på vinmarken uden for byen. I det samme kom Herrens Ånd over ham og gav ham styrke, så han rev løvens kæber fra hinanden med de bare næver. Det var så let for ham, som havde det været et gedekid. Men han fortalte ikke sine forældre om den overnaturlige styrke. I Timna opsøgte de pigen, og Samson blev forlovet med hende.

Senere vendte Samson og forældrene tilbage til Timna, for det var tid for Samson at blive gift med pigen. Inden han nåede byen, gjorde han en afstikker ind i vinmarken for at se på løvens rådnende krop. Da så han, at en bisværm havde slået sig ned i ådslet og havde produceret honning. Han tog en håndfuld honning med sig, som han spiste undervejs. Han gav også noget af honningen til sine forældre, men han sagde ikke, at den kom fra løvens krop.

10 Mens Samsons far gik hen for at hilse på pigen, gjorde Samson klar til en ugelang bryllupsfest, som det var skik blandt de unge mænd. 11 Byens mænd udvalgte 30 unge filistre, der skulle med som brudesvende. 12 Ved festens begyndelse sagde Samson til dem: „Nu skal jeg fortælle jer en gåde! Hvis I kan løse gåden i løbet af de syv dage, festen varer, skal I hver få en linnedskjorte og et sæt festtøj. 13 Men hvis I ikke kan løse gåden, skal hver af jer give mig en linnedskjorte og et sæt festtøj.” „Top,” svarede de, „lad os høre gåden!”

14 „Fra rovdyret kom mad,

    fra den rå styrke kom sødme!”

Den gåde spekulerede de over i tre dage uden at finde en løsning.

15 Den fjerde dag sagde de til Samsons brud: „Få din mand til at røbe svaret, ellers sætter vi ild til din fars hus, så I alle omkommer. Vi er ikke kommet til fest for at blive flået!”

16 Så trak hun Samson til side og sagde grådkvalt: „Hvordan kan du elske mig, når du giver mit folk en gåde uden at betro mig løsningen?” „Hvorfor skulle jeg fortælle dig løsningen, når jeg ikke engang har røbet den for min egen mor og far?” svarede han.

17 Under resten af festen græd hun uafbrudt. Den syvende dag gav han efter, fordi hun blev ved at plage ham, og han røbede løsningen for hende. Hun fortalte den straks videre til sine landsmænd. 18 Inden solnedgang den syvende dag gav de ham derfor følgende svar:

Hvad er sødere end honning?
    Hvad er stærkere end en løve?

Samson svarede: „Hvis I ikke havde pløjet med min kvie, ville I aldrig have gættet min gåde!”

19 Da kom Herrens Ånd over Samson, og han gik ned til byen Ashkalon, hvor han slog 30 mænd ned, tog deres tøj og gav det til mændene, der havde svaret på gåden. Samson var imidlertid blevet så rasende, at han lod bryllup være bryllup og tog hjem sammen med sine forældre. 20 Pigen blev så i stedet givet til den mand, der havde været forlover ved brylluppet.

The Message

Judges 14

11-2 Samson went down to Timnah. There in Timnah a woman caught his eye, a Philistine girl. He came back and told his father and mother, “I saw a woman in Timnah, a Philistine girl; get her for me as my wife.”

His parents said to him, “Isn’t there a woman among the girls in the neighborhood of our people? Do you have to go get a wife from the uncircumcised Philistines?”

But Samson said to his father, “Get her for me. She’s the one I want—she’s the right one.”

(His father and mother had no idea that God was behind this, that he was arranging an opportunity against the Philistines. At the time the Philistines lorded it over Israel.)

5-6 Samson went down to Timnah with his father and mother. When he got to the vineyards of Timnah, a young lion came at him, roaring. The Spirit of God came on him powerfully and he ripped it open barehanded, like tearing a young goat. But he didn’t tell his parents what he had done.

Then he went on down and spoke to the woman. In Samson’s eyes, she was the one.

8-9 Some days later when he came back to get her, he made a little detour to look at what was left of the lion. And there a wonder: a swarm of bees in the lion’s carcass—and honey! He scooped it up in his hands and kept going, eating as he went. He rejoined his father and mother and gave some to them and they ate. But he didn’t tell them that he had scooped out the honey from the lion’s carcass.

10-11 His father went on down to make arrangements with the woman, while Samson prepared a feast there. That’s what the young men did in those days. Because the people were wary of him, they arranged for thirty friends to mingle with him.

12-13 Samson said to them: “Let me put a riddle to you. If you can figure it out during the seven days of the feast, I’ll give you thirty linen garments and thirty changes of fine clothing. But if you can’t figure it out then you’ll give me thirty linen garments and thirty changes of fine clothing.”

13-14 They said, “Put your riddle. Let’s hear it.” So he said,

From the eater came something to eat,
From the strong came something sweet.

14-15 They couldn’t figure it out. After three days they were still stumped. On the fourth day they said to Samson’s bride, “Worm the answer out of your husband or we’ll burn you and your father’s household. Have you invited us here to bankrupt us?”

16 So Samson’s bride turned on the tears, saying to him, “You hate me. You don’t love me. You’ve told a riddle to my people but you won’t even tell me the answer.”

He said, “I haven’t told my own parents—why would I tell you?”

17 But she turned on the tears all the seven days of the feast. On the seventh day, worn out by her nagging, he told her. Then she went and told it to her people.

18 The men of the town came to him on the seventh day, just before sunset and said,

What is sweeter than honey?
What is stronger than a lion?

And Samson said,

If you hadn’t plowed with my heifer,
You wouldn’t have found out my riddle.

19-20 Then the Spirit of God came powerfully on him. He went down to Ashkelon and killed thirty of their men, stripped them, and gave their clothing to those who had solved the riddle. Stalking out, smoking with anger, he went home to his father’s house. Samson’s bride became the wife of the best man at his wedding.