Bibelen på hverdagsdansk

Daniel 10

Daniels syn ved Tigrisfloden

1I perserkongen Kyrosʼ tredje regeringsår[a] fik Daniel (som også blev kaldt Belteshazzar) et syn, der indvarslede fremtidige krige og hårde tider. Forklaringen fik han også gennem et syn.

Synet kom på et tidspunkt, hvor jeg, Daniel, havde bedt og søgt Herren i tre uger. Jeg havde kun spist det mest nødvendige, intet kød, ingen vin eller anden lækker mad, og jeg havde heller ikke plejet min krop.

Den 24. dag i den første måned stod jeg sammen med nogle andre ved Tigrisflodens bred. Pludselig så jeg en mand i en lang, hvid klædning og med et bælte af det fineste guld bundet om livet. Kroppen udstrålede et lys som fra en kostbar ædelsten, ansigtet glimtede som lyn, øjnene flammede som ild, armene og fødderne skinnede som poleret bronze, og hans stemme rungede som råbet fra en stor menneskemængde.

Jeg var den eneste, der så manden. Mine ledsagere kunne ikke se ham, men blev rædselsslagne på grund af lyset og løb deres vej for at komme i dækning, så jeg stod alene tilbage. Jeg følte knæene vakle under mig, mit ansigt var ligblegt, og jeg kunne ikke røre mig ud af stedet.

Da jeg hørte hans stemme, svimlede det for mig, og jeg faldt ned med ansigtet mod jorden. 10 Men en hånd tog fat i mig og fik mig skælvende op på mine knæ og hænder. 11 „Daniel, Gud sætter stor pris på dig!” sagde han. „Rejs dig og lyt omhyggeligt til det, jeg har at sige, for Gud har sendt mig til dig!” Så rejste jeg mig op, stadig rystende af skræk.

12 „Vær ikke bange, Daniel,” fortsatte han. „Allerede den første dag, du besluttede at bede om indsigt og at ydmyge dig for Gud, blev din bøn hørt, og derfor er jeg kommet. 13 Den mægtige åndsmagt, der styrer det persiske rige, blokerede imidlertid vejen for mig i 21 dage. Men så kom ærkeenglen Mikael mig til hjælp, og jeg efterlod ham dér i kamp med den persiske åndsfyrste.[b] 14 Jeg er kommet for at vise dig endnu et syn, så du kan forstå, hvad der skal ske med dit folk engang i fremtiden.”

15 Mens jeg lyttede til englens ord, stod jeg med bøjet hoved, ude af stand til at sige noget. 16 Men så rørte han ved mine læber, og jeg åbnede munden og sagde: „Herre, ved synet af dig blev jeg skrækslagen og ganske udmattet. 17 Hvordan skulle jeg, din ringe tjener, turde sige noget til dig, herre? Jeg kan dårligt få vejret af skræk og udmattelse.”

18 Englen, der lignede et menneske, rørte igen ved mig, og jeg følte mig styrket. 19 „Vær ikke bange,” sagde han. „Gud sætter stor pris på dig. Vær frimodig og stærk.” Hans ord styrkede mig, og jeg sagde: „Tal kun, herre, for du har styrket mig.”

20 „Ved du, hvorfor jeg er kommet?” spurgte han. „Snart skal jeg vende tilbage og fortsætte kampen imod åndsfyrsten over Persien, og efter ham kommer Grækenlands åndsfyrste. Men inden jeg vender tilbage, vil jeg fortælle dig, hvad der står skrevet i Sandhedens Bog. 21 (Den eneste, der hjælper mig i kampen imod disse åndsfyrster, er Mikael, jeres ærkeengel. Jeg har kæmpet sammen med Mikael siden mederen Dareiosʼ første regeringsår.)

Notas al pie

  1. 10,1 536 f.Kr.
  2. 10,13 Ifølge en af de græske håndskrifter. Den hebraiske tekst er uklar.

New Living Translation

Daniel 10

Daniel’s Vision of a Messenger

1In the third year of the reign of King Cyrus of Persia,[a] Daniel (also known as Belteshazzar) had another vision. He understood that the vision concerned events certain to happen in the future—times of war and great hardship.

When this vision came to me, I, Daniel, had been in mourning for three whole weeks. All that time I had eaten no rich food. No meat or wine crossed my lips, and I used no fragrant lotions until those three weeks had passed.

On April 23,[b] as I was standing on the bank of the great Tigris River, I looked up and saw a man dressed in linen clothing, with a belt of pure gold around his waist. His body looked like a precious gem. His face flashed like lightning, and his eyes flamed like torches. His arms and feet shone like polished bronze, and his voice roared like a vast multitude of people.

Only I, Daniel, saw this vision. The men with me saw nothing, but they were suddenly terrified and ran away to hide. So I was left there all alone to see this amazing vision. My strength left me, my face grew deathly pale, and I felt very weak. Then I heard the man speak, and when I heard the sound of his voice, I fainted and lay there with my face to the ground.

10 Just then a hand touched me and lifted me, still trembling, to my hands and knees. 11 And the man said to me, “Daniel, you are very precious to God, so listen carefully to what I have to say to you. Stand up, for I have been sent to you.” When he said this to me, I stood up, still trembling.

12 Then he said, “Don’t be afraid, Daniel. Since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. 13 But for twenty-one days the spirit prince[c] of the kingdom of Persia blocked my way. Then Michael, one of the archangels,[d] came to help me, and I left him there with the spirit prince of the kingdom of Persia.[e] 14 Now I am here to explain what will happen to your people in the future, for this vision concerns a time yet to come.”

15 While he was speaking to me, I looked down at the ground, unable to say a word. 16 Then the one who looked like a man[f] touched my lips, and I opened my mouth and began to speak. I said to the one standing in front of me, “I am filled with anguish because of the vision I have seen, my lord, and I am very weak. 17 How can someone like me, your servant, talk to you, my lord? My strength is gone, and I can hardly breathe.”

18 Then the one who looked like a man touched me again, and I felt my strength returning. 19 “Don’t be afraid,” he said, “for you are very precious to God. Peace! Be encouraged! Be strong!”

As he spoke these words to me, I suddenly felt stronger and said to him, “Please speak to me, my lord, for you have strengthened me.”

20 He replied, “Do you know why I have come? Soon I must return to fight against the spirit prince of the kingdom of Persia, and after that the spirit prince of the kingdom of Greece[g] will come. 21 Meanwhile, I will tell you what is written in the Book of Truth. (No one helps me against these spirit princes except Michael, your spirit prince.[h]

Notas al pie

  1. 10:1 The third year of Cyrus’s reign was 536 B.c.
  2. 10:4 Hebrew On the twenty-fourth day of the first month, of the ancient Hebrew lunar calendar. This date in the book of Daniel can be cross-checked with dates in surviving Persian records and can be related accurately to our modern calendar. This event occurred on April 23, 536 B.c.
  3. 10:13a Hebrew the prince; also in 10:13c, 20.
  4. 10:13b Hebrew the chief princes.
  5. 10:13c As in one Greek version; Hebrew reads and I was left there with the kings of Persia. The meaning of the Hebrew is uncertain.
  6. 10:16 As in most manuscripts of the Masoretic Text; one manuscript of the Masoretic Text and one Greek version read Then something that looked like a human hand.
  7. 10:20 Hebrew of Javan.
  8. 10:21 Hebrew against these except Michael, your prince.